ĐBQH Nguyễn Thị Mai Thoa (Hải Dương): Quy định rõ hơn về thẩm quyền quyết định
20:40 23/06/2023
ĐBQH Phạm Đức Ấn (TP. Hà Nội): Cần phải quy định các biện pháp kiểm soát thị trường bất động sản
18:37 23/06/2023
ĐBQH Bùi Thị Quỳnh Thơ (Hà Tĩnh): Bổ sung quy định giới hạn giao dịch về bất động sản hình thành trong tương lai
17:33 23/06/2023
ĐBQH Cầm Thị Mẫn (Thanh Hóa): Phân loại công trình quốc phòng và khu quân sự phù hợp hơn
15:45 23/06/2023
ĐBQH Vương Quốc Thắng (Quảng Nam): Cần hạn chế việc tăng chi phí của doanh nghiệp
16:08 22/06/2023
ĐBQH Trần Thị Thu Hằng (Đắk Nông): Cần quy định rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu hơn
16:03 22/06/2023
ĐBQH Trần Đình Gia (Hà Tĩnh): Bổ sung nguyên tắc, căn cứ định giá đất sát thực tế
11:12 22/06/2023
ĐBQH Tô Văn Tám (Kon Tum): Cần khắc phục tình trạng quy hoạch treo
17:46 21/06/2023
ĐBQH Phan Thị Mỹ Dung (Long An): Quy định cụ thể hơn về phương pháp xác định giá đất
16:23 21/06/2023
ĐBQH Chu Thị Hồng Thái (Lạng Sơn): Quy định chi tiết, phương pháp xác định giá đất
16:22 21/06/2023
ĐBQH Trần Văn Khải (Hà Nam): Điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai, minh bạch
11:41 21/06/2023
ĐBQH Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh): Cần quy định rõ về việc thu hồi đất tại các khu kinh tế
11:24 21/06/2023
Chính sách về nhà ở xã hội cần có mục tiêu, định hướng và khả thi hơn
14:47 19/06/2023
ĐBQH Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh): Khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo
17:16 31/05/2023
ĐBQH Bế Minh Đức (Cao Bằng): Chưa có sự phân cấp triệt để cho các địa phương
16:30 31/05/2023