ĐBQH Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên): Bảo đảm tính khả thi, rõ ràng và thống nhất
13:01 15/06/2022
ĐBQH Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hòa): Làm rõ quy định về hợp tác đầu tư hoạt động dầu khí Việt Nam tại nước ngoài
11:29 15/06/2022
ĐBQH Nguyễn Thị Hà (Bắc Ninh): Đề nghị bổ sung hành vi bạo lực trên không gian mạng
16:10 14/06/2022
ĐBQH Nguyễn Thị Hồng Hạnh (TP. Hồ Chí Minh): Cân nhắc sử dụng cụm từ “cử tri” trong dự thảo Luật
16:07 14/06/2022
ĐBQH Mai Văn Hải (Thanh Hóa): Hàng năm công khai quyết toán ngân sách xã là phù hợp
10:37 14/06/2022
ĐBQH Bố Thị Xuân Linh (Bình Thuận): Thống nhất tiêu đề, thuật ngữ trong  văn bản Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sơ
10:33 14/06/2022
Bảo đảm hài hòa lợi ích bệnh viện, bệnh nhân và nhà đầu tư
15:09 13/06/2022
Đề nghị phân cấp cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức đánh giá năng lực hành nghề
15:08 13/06/2022
ĐBQH  Lê Văn Thìn (Phú Yên): Thu hút  nhà đầu tư có tiềm năng thực sự
16:47 10/06/2022
ĐBQH Tạ Đình Thi (TP. Hà Nội): Làm rõ cơ sở khoa học, thực tiễn để đảm bảo tính khả thi
16:45 10/06/2022