Đóng góp tích cực vào quyết sách quan trọng của quốc gia
06:12 23/09/2022
Dân thiệt vì chính quyền chưa tìm được hướng xử lý chồng lấn địa giới
11:10 20/08/2022
Thấu hiểu, nỗ lực trước những vấn đề dân sinh
05:10 16/07/2022
Khắc phục sạt lở bờ biển Cửa Đại
05:51 19/08/2021
Triệt để giải quyết những kiến nghị nhiều lần
06:36 17/08/2021
Cụ thể trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý khoáng sản
05:24 15/08/2021
Trách nhiệm hơn trong trả lời kiến nghị của cử tri
05:57 04/08/2021
Gỡ khó cho tiêu thụ chè
06:07 24/07/2021
Xét xử kịp thời các vụ án điểm để răn đe
06:04 23/06/2021