Rõ lộ trình những kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm
05:53 30/11/2022
Mở cửa mời người dân đồng hành
04:49 29/11/2022
Khắc phục thách thức trong quản lý về môi trường
06:31 28/11/2022
Động lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo bứt phá
06:30 28/11/2022
Tiến tới chấm dứt tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
06:45 27/11/2022
Dứt điểm những kiến nghị giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư
06:43 27/11/2022
Ứng dụng công nghệ để thu thập rộng rãi kiến nghị cử tri
06:07 25/11/2022
Đưa các kiến nghị vào phiên họp giải trình, chất vấn
06:18 24/11/2022
Lấy hiệu quả làm thước đo “học thật, thi thật, nhân tài thật”
16:39 23/11/2022
Đồng bộ cơ sở hạ tầng, phù hợp phong tục tập quán
06:15 23/11/2022
Xem xét, đánh giá dưới nhiều góc độ
06:13 23/11/2022
Để quyết sách sát hợp thực tiễn, khả thi cao
06:38 22/11/2022
Tạo vị thế cho hoạt động giám sát, thẩm tra
05:46 21/11/2022
Khi đại biểu dân cử truyền cảm hứng phát triển giáo dục
06:49 20/11/2022
Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài
15:23 18/11/2022
Giải quyết thấu đáo các kiến nghị của cử tri
06:57 18/11/2022