Sống trọn với đam mê
10:28 03/10/2023
Đóng góp lớn từ tiếng nói phản biện sắc sảo
10:25 03/10/2023
Lợi ích của Nhân dân - điểm tựa mài sắc tính tranh luận
10:20 03/10/2023
Bắc “nhịp cầu” kết nối để chia sẻ, trao đổi thông tin
10:14 03/10/2023
Kênh thông tin quan trọng cho hoạt động dân cử
10:12 03/10/2023
Góp tiếng nói quan trọng nâng cao vị thế của HĐND các cấp
10:09 03/10/2023
Tạo động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo
08:27 03/10/2023
Khẳng định giá trị tên gọi: Đại biểu Nhân dân
08:18 03/10/2023
Bài cuối: Rõ trách nhiệm để chấn chỉnh, xử lý kịp thời
06:03 03/10/2023
Bài 1: Nhiều hồ sơ chưa được giải quyết, cấp giấy chứng nhận
07:24 02/10/2023
Quyết liệt hơn trong giải quyết kiến nghị tồn đọng
08:12 01/10/2023
Khảo sát thực tế những nội dung quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng
06:55 30/09/2023
Bài cuối: Cụ thể hơn số hóa hoạt động giám sát của HĐND các cấp
06:44 29/09/2023
Bài 2: Giám sát 100% kết quả giải quyết kiến nghị cử tri
07:28 28/09/2023
Bài 1: Mạnh dạn đề ra những quy định trách nhiệm cao hơn
06:09 27/09/2023
Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thực chất, linh hoạt
14:29 26/09/2023