Giám sát theo lĩnh vực phụ trách của ban, địa bàn tổ đại biểu
07:42 18/02/2024
Đổi mới hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả
07:23 17/02/2024
Bài cuối: Lan tỏa tinh thần hành động tới muôn dân
07:21 17/02/2024
Sẵn sàng tâm thế để về đích đúng hẹn
13:48 11/02/2024
Mở rộng dân chủ, tạo cơ chế đột phá cho tăng trưởng
08:42 11/02/2024
Đích đến là niềm tin, hạnh phúc của Nhân dân
08:13 11/02/2024
Hành trang quý, vốn sống sinh động mang đến nghị trường
15:47 10/02/2024
Hoàn thiện thể chế bảo đảm quyền lực cơ quan dân cử
15:43 10/02/2024
Cải cách thể chế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
15:12 07/02/2024
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có trọng tâm, trọng điểm
07:24 05/02/2024
Khảo sát sâu, cụ thể trước khi giám sát
07:12 05/02/2024
Bài cuối: Có cơ chế xử lý tài sản là rừng trên đất thu hồi
07:22 04/02/2024
Bài 1: Chưa chủ động, quyết liệt trong giải phóng mặt bằng
08:01 03/02/2024
Bài cuối: Từ “hơi thở” cuộc sống quay trở lại phục vụ cuộc sống
07:10 02/02/2024
Bài 1: Đa chiều giám sát tạo chuyển biến tích cực
06:53 01/02/2024