Cụm công trình thuỷ lợi Ia H'Drai: Nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định, thực tế thi công
14:41 16/03/2023
Vụ khởi tố dàn lãnh đạo Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang: Hé lộ những văn bản bất thường liên quan mỏ than Bố Hạ
14:16 15/03/2023
Bắc Giang: Ròng rã gần 1 năm, doanh nghiệp khai thác "chui" hơn 2 triệu m3 đất thi công dự án giao thông
09:47 10/03/2023