Đề nghị làm rõ nhiệm vụ nghiên cứu “hố ga nhựa đa dụng” hơn 10 tỷ đồng của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
09:39 20/09/2023