HN-chuyenTrach -0
Tăng năng lực cho cán bộ tài nguyên, môi trường

Để đưa Luật Đất đai (sửa đổi) đi vào cuộc sống, bên cạnh tập trung xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật, cần tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tài nguyên môi trường. Bởi, năng lực của đội ngũ này nếu không được nâng lên để đáp ứng yêu cầu mới sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc đưa luật vào thực tế cuộc sống...

Đẩy nhanh giải ngân vốn, sắp xếp ổn định dân cư nơi cần thiết

Giám sát chuyên đề việc giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; bố trí, sắp xếp ổn định dân cư, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Ninh Thuận kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và vốn hỗ trợ quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư nơi cần thiết; tập trung hoàn thành công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư để đáp ứng yêu cầu tiêu chí giai đoạn mới…

Để thị trường bán lẻ sôi động trở lại

Mặc dù sức mua còn khó khăn, áp lực cạnh tranh gay gắt nhưng thị trường bán lẻ nội địa vẫn là mảnh đất màu mỡ cho các nhà bán lẻ khi thu nhập bình quân của người dân ngày càng cao, tầng lớp trung lưu tăng nhanh và tỷ lệ tiêu dùng so với GDP của nước ta thuộc loại cao so với các nước trong khu vực. Do đó, cần có thêm giải pháp giúp thị trường bán lẻ sôi động trở lại.

Bảo đảm thường xuyên, liên tục

Theo đại diện Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về rà soát văn bản quy phạm pháp luật; về cơ bản, các bộ, ngành đã tập trung, nghiêm túc thực hiện việc rà soát và xử lý kết quả. Công tác rà soát được triển khai kịp thời, bài bản, khoa học; qua rà soát, phát hiện một số nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, vướng mắc trong các luật, văn bản dưới luật có liên quan.

Hanoi
Kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc, kết hợp khoa học giữa nền tảng tư tưởng, mục tiêu lý tưởng, đường lối của Đảng với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, tuân theo quy luật khách quan

Lời tòa soạn: Sáng nay, 23.2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn: