ThuongVU -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc với nhiều dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam

BÙI THANH SƠN - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Gần 60 năm được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, với tầm nhìn chiến lược, khoa học và biện chứng, nhãn quan chính trị sắc bén, luôn gắn kết chặt chẽ lý luận với tổng kết thực tiễn, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều đóng góp quan trọng, nổi bật vào xây dựng, hoàn thiện lý luận, cương lĩnh của Đảng ta về phát triển đất nước theo định hướng XHCN, các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Dứt khoát và rõ ràng hơn

Theo dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu lần thứ 3 nhằm thay thế các Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 80/2023/NĐ-CP vừa được Bộ Công Thương gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được đề xuất không để tại doanh nghiệp đầu mối kinh doanh như hiện nay mà sẽ do Nhà nước nắm giữ. Việc sử dụng quỹ này sẽ theo quy định tại Luật Giá 2023.

Tiền đề liên thông cơ sở dữ liệu giữa Quốc hội và HĐND các cấp

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bình Dương Khóa X sáng qua, 22.7, bên cạnh những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, những kết quả nổi bật trong hoạt động của HĐND tỉnh được chú ý. Nhất là việc HĐND tỉnh đã tổ chức công bố Hệ thống cơ sở dữ liệu HĐND các cấp tỉnh Bình Dương, được trực tuyến đến điểm cầu của HĐND cấp huyện và 91 xã, phường, thị trấn. Việc tích hợp, đưa vào khai thác, sử dụng “Cơ sở dữ liệu HĐND các cấp tỉnh Bình Dương” là tiền đề để thực hiện việc liên thông cơ sở dữ liệu giữa Quốc hội và HĐND các cấp trong thời gian tới.

Hanoi
Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Lời Tòa soạn: 13h 38 phút ngày 19.7.2024, sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi.

Trong niềm tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã có bài viết với tiêu đề “Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng”. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn: