HN-chuyenTrach -0
Kỳ vọng những quyết sách bảo đảm ổn định, đổi mới và phát triển

Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm) của HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 6.12 tới. Diễn ra ngay sau thời điểm toàn tỉnh vừa tổ chức thành công chuỗi hoạt động đầy tự hào kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển, kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được trong năm 2023, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hanoi