Hiến kế xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Cuộc Tọa đàm về Đề cương Văn hóa Việt Nam” năm 1943 do Ủy ban Văn hoá, Giáo dục phối hợp với Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng nay, không chỉ làm rõ ý nghĩa, tầm nhìn chiến lược, giá trị thời đại của bản Đề cương - "cương lĩnh" đầu tiên của Đảng ta về văn hóa mà còn đề xuất được nhiều giải pháp để văn hóa thực sự "soi đường cho quốc dân đi" như Bác Hồ đã chỉ dạy. 

Huy động thêm nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

UBND tỉnh Long An, các sở ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp và công nhân lao động; đẩy mạnh huy động thêm các nguồn lực ngoài xã hội, nhất là nguồn lực của doanh nghiệp cùng tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội; khẩn trương rà soát lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dành cho phát triển nhà ở xã hội để điều chỉnh, bổ sung phù hợp…

21 người trong vụ Golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc gồm những ai?

Ngày 28.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 21 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời chuyển tài liệu để Cơ quan Điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền đối với 01 đối tượng.

Hanoi
Kế thừa, phát huy để tiếp nối hành trình phát triển

NGUYỄN THỊ THANH - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu, đây là dịp để các thế hệ lãnh đạo Ban, công chức thuộc Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử qua các thời kỳ hội ngộ, cùng nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển. Nhiều kỷ niệm, thành tựu được nhắc lại bằng những ngôn từ dung dị, chân thành sẽ là những hồi ức đẹp, nguồn tư liệu quý để tiếp nối hành trình phát triển.