Rõ lộ trình những kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm
05:53 30/11/2022
Mở cửa mời người dân đồng hành
04:49 29/11/2022
Khắc phục thách thức trong quản lý về môi trường
06:31 28/11/2022
Động lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo bứt phá
06:30 28/11/2022
Tiến tới chấm dứt tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
06:45 27/11/2022
Dứt điểm những kiến nghị giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư
06:43 27/11/2022
Ứng dụng công nghệ để thu thập rộng rãi kiến nghị cử tri
06:07 25/11/2022
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tư
20:20 24/11/2022
Khảo sát công tác tu bổ di tích tại huyện Chương Mỹ
11:31 24/11/2022
Đưa các kiến nghị vào phiên họp giải trình, chất vấn
06:18 24/11/2022