Cụ thể chế tài với việc không chấp hành kiến nghị, kết luận giám sát
08:03 26/02/2024
Đẩy nhanh giải ngân vốn, sắp xếp ổn định dân cư nơi cần thiết
07:24 26/02/2024
Vẫn còn tình trạng không thực hiện đúng cam kết hoàn thổ sau khai thác
07:15 25/02/2024
Phân công theo dõi kết luận giám sát, tái giám sát tới lãnh đạo chuyên trách các Ban
07:39 23/02/2024
Khắc phục sự đối lập trong hoạt động thẩm tra
06:42 22/02/2024
Huyện Vị Xuyên, Hà Giang đẩy nhanh tiến độ dự án đường nội thị
16:48 21/02/2024
Nghệ An: Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh
14:10 21/02/2024
Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với hàng hóa chủ lực
07:36 21/02/2024
Tăng tốc, hiệu quả và lựa chọn cán bộ
07:28 21/02/2024
Bảo đảm quyền lợi, tạo đồng thuận của người dân khi bị thu hồi đất
07:12 21/02/2024
Xứng đáng vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương
07:21 20/02/2024
Chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo
07:56 19/02/2024
“Đến gần” với cử tri và nhân dân hơn
07:07 19/02/2024