Bài 3: Cụ thể quyền tiếp cận thông tin của đại biểu
06:20 19/06/2024
Bài 2: Tương xứng vị trí, vai trò cơ quan thường trực của HĐND
06:41 18/06/2024
Bài 1: Ít nhất có 1 Trưởng các Ban HĐND chuyên trách tham gia cấp ủy
06:59 17/06/2024
Xây dựng báo cáo, tờ trình bằng hình ảnh
06:54 16/06/2024
Nhân rộng mô hình điểm quản lý, bảo vệ, phát triển rừng
06:35 15/06/2024
Bài cuối: Lựa chọn việc khó, cấp bách để chỉ đạo
07:05 14/06/2024
Bài 4: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhà ở cho công nhân
06:48 13/06/2024
Bài 3: Khảo sát kỹ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp
06:36 12/06/2024
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng nhận Huân chương Tự do của Nhà nước Lào
16:46 11/06/2024
Bài 2: Thêm nhiều thông tin đa chiều, thực tiễn sống động
06:32 11/06/2024