Nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu được Bệnh viện Trung ương Huế chuyển giao thành công
18:22 08/11/2023
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xác định đào tạo và chỉ đạo tuyến là nhiệm vụ quan trọng
16:46 08/11/2023
Bộ Y tế đề nghị bảo đảm cung cấp đủ máu và chế phẩm máu cho các bệnh viện vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
16:57 01/11/2023