Đề nghị làm rõ quy trình khám bệnh kỳ lạ tại Phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng
14:53 24/06/2024