Nghị trường thực sự “mang hơi thở cuộc sống”
16:27 25/06/2023
Khẳng định trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân
05:07 25/06/2023
Quốc hội đã kịp thời có nhiều quyết sách để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
19:12 24/06/2023
ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương): Luật hóa, bảo đảm điều kiện cho hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
16:05 24/06/2023
Giữ vững ổn định an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn xã hội ngay từ cơ sở
15:05 24/06/2023
Chỉ nên giao cho Bộ Quốc phòng ban hành danh mục loại, nhóm công trình quốc phòng, khu quân sự
13:26 23/06/2023
Thu thập thông tin sinh trắc học phù hợp với xu hướng phát triển
13:14 23/06/2023
ĐBQH Trần Văn Tiến ( Vĩnh Phúc): Cần quy định mục riêng về thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất
21:35 22/06/2023
ĐBQH Sùng A Lềnh (Lào Cai):  Cần được quy định chi tiết hơn về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích
20:24 22/06/2023
Không nên quy định bắt buộc các giao dịch phải qua sàn giao dịch bất động sản
16:15 22/06/2023
Trách nhiệm, chuyển tải được ý kiến của cử tri và Nhân dân
06:38 22/06/2023
Bảo vệ, kiểm soát nghiêm ngặt diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng
21:15 21/06/2023
Bảo đảm công bằng, hài hòa giữa các đối tượng
21:06 21/06/2023
ĐBQH Hoàng Minh Hiếu (Nghệ An): Nghiên cứu phương án tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất
20:53 21/06/2023