Bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, chủ đầu tư và người có đất bị thu hồi
14:36 04/11/2022
Cần hoàn thiện cơ chế thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội
12:21 04/11/2022
Kỳ vọng vấn đề cử tri quan tâm được trả lời thỏa đáng
18:21 03/11/2022
ĐBQH Nguyễn Thị Yến (Bà Rịa- Vũng Tàu): Xác định rõ các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
17:32 03/11/2022
Thu hồi đất phải bảo đảm cuộc sống người dân tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ
17:14 03/11/2022
Quy định rõ hơn sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà cung cấp nền tảng số
11:29 03/11/2022
ĐBQH Nguyễn Thị Yến (Bà Rịa- Vũng Tàu): Cần bảo đảm an toàn, an ninh mạng về giao dịch điện tử
13:14 02/11/2022
Giám sát chặt chẽ dòng tiền tham gia đấu giá
17:56 01/11/2022
Đánh giá tác động của chính sách từ khi ban hành và triển khai để hạn chế lãng phí
11:14 01/11/2022
ĐBQH Nguyễn Thị Yến (Bà Rịa - Vũng Tàu): Cần cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết khó khăn của ngành y tế
18:11 28/10/2022
ĐBQH Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh): Sớm tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, thiết bị vật tư y tế
14:56 28/10/2022