ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình): Cân nhắc quy định xe cơ giới, xe máy chuyên dụng phải có thiết bị giám sát hành trình
16:45 24/11/2023
Đánh giá kỹ tác động của việc thành lập mới các Tòa án sơ thẩm chuyên biệt
17:24 22/11/2023
ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình): Giải quyết tận gốc các kiến nghị của cử tri
15:39 20/11/2023
Nên quy định rõ quyền, nghĩa vụ của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá
16:20 11/11/2023
Mạnh dạn giao thêm quyền cho Thường trực HĐND thành phố Hà Nội
22:03 10/11/2023
Khuyến khích các tổ chức, cá nhân bảo vệ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tư
21:57 10/11/2023
Cần khẩn trương sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
18:48 10/11/2023
Làm rõ các hình thức đầu tư trong xây dựng công trình đường bộ
15:06 10/11/2023
Các ĐBQH Tổ 15 thảo luận về 2 dự thảo Luật và 1 Nghị quyết
13:19 10/11/2023
ĐBQH Trần Văn Khải (Hà Nam): Cần rà soát, bổ sung chính sách bảo vệ môi trường trong dự thảo Luật Đường bộ
11:00 10/11/2023
Tạo công bằng trong hoạt động của toà án các tỉnh
22:21 09/11/2023