Triển khai công tác truyền thông về chuyên đề giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia
21:14 28/02/2024
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 28.2.2024
21:00 28/02/2024
Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung 2 cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đối ngoại và phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc
20:09 28/02/2024
Bí thư Tỉnh ủy một số tỉnh của Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) gặp gỡ đầu xuân
20:05 28/02/2024
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
19:45 28/02/2024
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban soạn thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm và chính sách tiền lương mới
11:35 28/02/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII"
09:51 28/02/2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2.2024
18:08 27/02/2024
Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
16:33 27/02/2024
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân
15:57 27/02/2024
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Hội thảo về đổi mới công tác dân nguyện của Quốc hội
12:52 27/02/2024
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì làm việc về biên soạn sách Lịch sử Quốc hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2026
12:01 27/02/2024
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Tổ giúp việc Đoàn giám sát về thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15
11:54 27/02/2024