Vụ hơn 1.800m2 "đất vàng" không qua đấu giá rơi vào tay doanh nghiệp 3 ngày tuổi: Sẽ tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập đoàn kiểm tra
10:11 18/09/2023