Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 20 cán bộ Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc
08:28 21/01/2023
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra đối với 2 dự án bệnh viện Đa khoa, Sản Nhi
14:51 16/01/2023
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho mở nhà thuốc tư nhân trong khuôn viên bệnh viện
10:45 16/01/2023