Đổi mới cả chất và lượng trong tổ chức hệ thống Tòa án
09:35 09/11/2023
Cần phải sửa quy định về nhiệm vụ thu thập chứng cứ và thẩm quyền điều tra của Tòa án
09:20 09/11/2023
Để Hà Nội phát triển bền vững, đáng sống và xứng tầm đại diện quốc tế
14:24 04/11/2023
Giảm tỷ lệ cổ phần của cổ đông lớn có giảm tỷ lệ sở hữu chéo ngân hàng không?
15:15 06/08/2023
Luật Phòng thủ dân sự: Nâng cao năng lực phòng thủ quốc gia
13:33 29/07/2023
Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
17:21 24/07/2023
Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mua bán người
08:49 15/05/2023
Bảo đảm bình đẳng giới trong Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
18:34 14/04/2023
Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Mọi chính sách đều phải xuất phát từ quyền lợi của người dân
11:54 21/02/2023
Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đất đai
11:01 19/02/2023
Quyết liệt, không né tránh nội dung khó
17:09 14/02/2023