Làm rõ tiêu chí “quy mô nhỏ” sẽ hạn chế đầu cơ, lướt sóng
08:57 05/03/2024
Quy định chuyển tiếp bảo vệ lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất
07:18 01/03/2024
Bảo đảm quyền lợi hơn cho người dân có đất bị thu hồi
07:03 29/02/2024
Tăng năng lực cho cán bộ tài nguyên, môi trường
07:41 26/02/2024
Quy định chi tiết, rõ ràng về thu hồi đất giúp triển khai thuận lợi
08:19 23/02/2024
Hướng dẫn chi tiết, cụ thể để Luật Đất đai thực sự vào cuộc sống
06:49 20/02/2024
Thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước với quyền lợi của người dân
12:00 11/02/2024
Lập pháp vì cuộc sống, dẫn dắt và kiến tạo sự phát triển
08:50 11/02/2024
Luật Đất đai (sửa đổi): Khơi thông nguồn lực, thu hút kiều hối đầu tư
10:08 08/02/2024
Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất
15:52 07/02/2024
Mở rộng đối tượng sử dụng đất – "bước tiến quan trọng" để sử dụng đất đai hiệu quả
08:47 07/02/2024
Luật Viễn thông năm 2023: Bảo đảm an toàn, an ninh, tạo thuận lợi cho các dịch vụ phát triển
17:04 07/01/2024