Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Mọi chính sách đều phải xuất phát từ quyền lợi của người dân
11:54 21/02/2023
Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đất đai
11:01 19/02/2023
Quyết liệt, không né tránh nội dung khó
17:09 14/02/2023
Khai thác hiệu quả hơn tài nguyên dầu khí
05:10 14/12/2022
Đánh giá mức độ rủi ro đối với các hoạt động mới phát sinh
05:32 05/12/2022
“Sửa đổi Luật Đất đai là sự kiện pháp lý đặc biệt!”
06:41 20/10/2022
Phải giải quyết được mối quan hệ giữa Luật Đất đai với gần 200 luật khác
06:24 20/10/2022
Tọa đàm trực tuyến “Nghị quyết 18 và dự án Luật Đất đai (sửa đổi)”
10:32 19/10/2022
Nhà nước cần có sự định hướng, điều phối, kiểm tra, giám sát hoạt động từ thiện nhân đạo
06:22 08/10/2022
Tránh chồng chéo với các luật chuyên ngành
05:32 30/07/2022
Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép kinh doanh bất động sản
04:56 11/07/2022
Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về từ thiện nhân đạo
04:53 11/07/2022