Thông tin cơ bản về Hội nghị Nghị sỹ Trẻ toàn cầu

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu dự kiến diễn ra từ 14 - 17.9, tại Thủ đô Hà Nội, do Quốc hội Việt Nam và Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) phối hợp tổ chức với chủ đề: “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo". Dưới đây là một số thông tin cơ bản.

Chuyên đề Nghị viện