Việt Nam với vấn đề bình đẳng giới
10:53 14/06/2024
Trao quyền chủ động hơn cho công đoàn trong công tác cán bộ
07:00 14/06/2024
Có nên mở rộng đối tượng giảm 2% thuế VAT?
06:57 14/06/2024
Có nhiều dư địa để tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng
16:01 13/06/2024
Bảo vệ, chăm sóc tốt hơn quyền lợi người lao động
07:07 13/06/2024
Không tạo khoảng trống pháp lý
06:59 13/06/2024
Cần nghiên cứu xây dựng luật về đơn vị sự nghiệp công lập
16:24 12/06/2024
Cho phép thử nghiệm có kiểm soát thì cần có điều khoản miễn trừ trách nhiệm
16:17 12/06/2024
Thể hiện trách nhiệm của đại biểu Quốc hội với quy định về an toàn tính mạng, tài sản của người dân
16:12 11/06/2024
Chuẩn bị nguồn nhân lực, phân định các nội dung thành phần
17:13 10/06/2024
Cấp bách thực hiện nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường nước
09:57 09/06/2024
Gần 84% kinh phí công đoàn chăm lo trực tiếp cho người lao động
08:37 09/06/2024
Đặt nguyện vọng của cử tri là trung tâm làm luật
07:45 09/06/2024