Hỏi - đáp về bầu cử

- 08:01, 06/05/2021
Bạn đọc Lâm Hải Bối (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh): Việc thay đổi, đính chính hồ sơ ứng cử có thể được thực hiện như thế nào?

Trường hợp từ sau khi nộp hồ sơ ứng cử đến trước khi công bố Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND mà người ứng cử có sự thay đổi một số thông tin trong hồ sơ ứng cử đã nộp như nơi ở, nghề nghiệp hoặc trình độ, các hình thức khen thưởng… mà không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, thì Hội đồng Bầu cử quốc gia hoặc Ủy ban Bầu cử nơi đã nhận hồ sơ ứng cử hướng dẫn người ứng cử làm văn bản gửi Ủy ban Bầu cử đề nghị đính chính, ghi rõ những thay đổi trong hồ sơ và cam đoan việc đính chính là đúng sự thật, nếu sai thì người ứng cử phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội đã nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì sau khi nhận được văn bản đề nghị đính chính của người ứng cử, Ủy ban Bầu cử cần báo cáo ngay bằng văn bản đến Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc đính chính hồ sơ của người ứng cử kèm theo văn bản, tài liệu đính chính mà người ứng cử đại biểu đã nộp trước đó để thực hiện việc đính chính.

Trong giai đoạn hiện nay, khi Danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử đã được công bố và niêm yết thì việc đính chính, in lại danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử để thay thế cho nội dung đã công bố, niêm yết sẽ không được thực hiện nữa. Tuy nhiên, Ủy ban Bầu cử sẽ phải cập nhật thông tin vào danh sách khi công bố kết quả bầu cử; trường hợp nội dung đính chính liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội thì phải báo cáo bằng văn bản đến Hội đồng Bầu cử quốc gia để thống nhất trong việc cập nhật và công bố thông tin.