Nghị sĩ trẻ toàn cầu sát cánh đưa Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trở lại "đúng đường ray"
14:42 17/09/2023
Khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác mới
07:35 12/09/2023
"Giao lưu nhân dân là nền tảng củng cố và phát triển quan hệ Anh-Việt Nam"
11:41 11/09/2023
Duy trì hòa bình và an ninh là thành tựu nổi bật của ASEAN
11:40 07/08/2023
Bài phát biểu về chính sách của Chủ tịch Quốc hội gây tiếng vang với truyền thông Indonesia
11:21 07/08/2023
Học giả Indonesia ấn tượng trước bài phát biểu Chủ tịch Quốc hội Việt Nam
11:02 07/08/2023
Truyền thông Indonesia nhấn mạnh ý nghĩa của hợp tác liên nghị viện với Việt Nam
15:30 05/08/2023