Vẫn còn tình trạng không thực hiện đúng cam kết hoàn thổ sau khai thác
07:15 25/02/2024
Phân công theo dõi kết luận giám sát, tái giám sát tới lãnh đạo chuyên trách các Ban
07:39 23/02/2024
Nghệ An: Tọa đàm kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên của HĐND tỉnh
14:10 21/02/2024
Vừa báo cáo, vừa xin ý kiến chỉ đạo
07:46 16/02/2024
Bài 3: Kiên quyết dừng thẩm tra khi tài liệu chưa bảo đảm
07:35 27/01/2024
Trao nhà tình nghĩa, máy tính, quà cho gia đình chính sách
13:04 24/01/2024
Đổi mới hoạt động theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả"
15:31 23/01/2024