Hà Giang: Đoàn ĐBQH tỉnh đổi mới hoạt động cả nội dung, hình thức và phương pháp
13:23 01/02/2023
Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề để trưng cầu ý kiến chuyên sâu
06:37 01/02/2023
Đồng Tháp: Chú trọng tham vấn ý kiến Nhân dân trong ban hành chính sách
06:48 30/01/2023
Khánh Hòa: Tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề
06:40 30/01/2023
Bạc Liêu: Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm
06:34 30/01/2023
Hải Dương: Kiên quyết thu hồi những dự án để đất hoang hóa nhiều năm
06:34 30/01/2023