Hơn 1.400 đại biểu tham dự Đại hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới
23:10 09/07/2024
Viettel và Supermicro hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông
12:07 04/07/2024
Bộ Y tế: Phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
12:15 25/06/2024
Viettel là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt chứng chỉ ISO cao nhất về nhận diện khuôn mặt
17:12 24/06/2024
Cân nhắc phương án làm cầu cạn đối với đường cao tốc
18:20 10/06/2024