Đại biểu - Cử tri

Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Phú Trọng

  • Ngày sinh: 14-04-1944
  • Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
  • Nơi công tác: Văn phòng Trung ương Đảng
  • Nơi ứng cử: THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Chi tiết
Rà soát, hoàn thiện một số quy định, bảo đảm tính chặt chẽ, dễ thực hiện

Thảo luận về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách chiều nay, 26.3, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số điều để bảo đảm tính chặt chẽ, thuận lợi cho việc thực thi sau này.