Đại biểu - Cử tri

Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Phú Trọng

  • Ngày sinh: 14-04-1944
  • Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
  • Nơi công tác: Văn phòng Trung ương Đảng
  • Nơi ứng cử: THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Chi tiết
Nghị quyết 30 - Nghị quyết có tính lịch sử

Nghị quyết 30/2021/QH15 ra đời là sáng kiến lập pháp chưa từng có tiền lệ của Quốc hội, Nghị quyết có tính đột phá, có ý nghĩa lịch sử, hiệu quả thực thi cao... Đó là nhận định của Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách TRẦN VĂN LÂM về Nghị quyết 30 sau hơn 1 năm thực thi.

Tinh thần làm việc vì dân, nói đi đôi với làm
Đợt họp thứ nhất theo hình thức trực tuyến của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV đã thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm, theo dõi, đánh giá cao của đông đảo cử tri và Nhân dân cả nước. Theo ghi nhận của cử tri, các ý kiến thảo luận tại nghị trường thẳng thắn, sâu sắc, thể hiện trình độ và trách nhiệm đại biểu, phát huy trí tuệ tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân. Chủ tọa điều hành rất linh hoạt, khoa học và quyết liệt. Kết quả của đợt 1, Kỳ họp thứ Hai tiếp tục khẳng định tinh thần làm việc vì dân, không ngừng đổi mới, nói đi đôi với làm, quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.