Đại biểu - Cử tri

Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Phú Trọng

  • Ngày sinh: 14-04-1944
  • Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
  • Nơi công tác: Văn phòng Trung ương Đảng
  • Nơi ứng cử: THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Chi tiết
Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Đánh giá về thành công của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, các đại biểu cho biết, Hội nghị đã lan tỏa mạnh mẽ đến nghị sĩ trẻ các nước thông điệp phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, khẳng định vai trò, uy tín và trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tinh thần làm việc vì dân, nói đi đôi với làm
Đợt họp thứ nhất theo hình thức trực tuyến của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV đã thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm, theo dõi, đánh giá cao của đông đảo cử tri và Nhân dân cả nước. Theo ghi nhận của cử tri, các ý kiến thảo luận tại nghị trường thẳng thắn, sâu sắc, thể hiện trình độ và trách nhiệm đại biểu, phát huy trí tuệ tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân. Chủ tọa điều hành rất linh hoạt, khoa học và quyết liệt. Kết quả của đợt 1, Kỳ họp thứ Hai tiếp tục khẳng định tinh thần làm việc vì dân, không ngừng đổi mới, nói đi đôi với làm, quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.