Chuyên gia AI Viettel giành giải nhất với giải pháp phát hiện ung thư tuyến vú
17:07 19/05/2023
Giải thưởng quốc tế L’Oréal - UNESCO 2024 nhận đơn đề cử ứng viên
11:39 09/05/2023
Đổi mới sáng tạo - Nền tảng thúc đẩy phát triển quốc gia hiện đại
18:11 20/04/2023