Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc thăm và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
22:22 14/06/2024
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 14.6.2024
21:00 14/06/2024
Công bố 2 Nghị quyết của Quốc hội
19:35 14/06/2024
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp của Đoàn giám sát về đơn vị sự nghiệp công lập
18:17 14/06/2024
Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác dân nguyện của Quốc hội họp Phiên thứ hai
17:21 14/06/2024
Khảo sát thực hiện pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh
17:13 14/06/2024
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 13.6.2024
21:00 13/06/2024
Lấy ý kiến về định hướng chính sách lớn trong sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ
19:33 13/06/2024
Bám sát quy định pháp luật hiện hành về thực hiện các dự án bất động sản và nhà ở xã hội
17:05 13/06/2024