Góp phần công khai, minh bạch quyền sử dụng tài nguyên quốc gia
16:18 08/08/2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Thống nhất, chuẩn hóa, nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng Nhân dân
15:07 08/08/2022
Chưa đồng bộ về tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức quản lý giữa các địa phương
12:53 08/08/2022
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
12:46 08/08/2022
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đưa hoạt động đối ngoại lên tầm cao mới
05:26 06/08/2022
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Công tác đại biểu về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND các cấp
18:48 05/08/2022
Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã khi tham gia FTA thế hệ mới
16:12 05/08/2022
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Hội thảo về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật
15:24 05/08/2022
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường làm việc với tỉnh Kiên Giang về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
14:34 05/08/2022
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Hội thảo về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật
13:29 05/08/2022