13:44 28/05/2022

Quy hoạch chậm trễ, quy hoạch treo, thiệt hại rất là lớn tới nguồn lực xã hội và người dân, là kẽ hở cho tham nhũng tiêu cực hoành hành. Quy hoạch không được ban hành thì cũng không biết đầu tư vào đâu mang lại hiệu quả kinh - tế xã hội bền vững, khơi dậy nguồn lực tiềm tàng. Đây là vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm và chia sẻ bên lề Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khoá XV.