Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh tặng quà Tết tại Ninh Bình