Nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm giám sát chuyên đề

Bài 3: Chuẩn bị các công cụ giám sát hiệu quả

- Chủ Nhật, 03/10/2021, 06:45 - Chia sẻ
Muốn giám sát chuyên đề đạt hiệu quả cao, công tác chuẩn bị, từ khâu lập kế hoạch đến kịch bản cho một cuộc giám sát cần chu đáo, kỹ lưỡng. Theo đó, một cuộc giám sát có thể có nhiều hình thức nhưng phải căn cứ vào từng nội dung để xác định hình thức giám sát chính. Từ đó, chuẩn bị các công cụ giám sát, xây dựng kịch bản cho từng phiên giám sát và phân công thực hiện cụ thể. Căn cứ vào hình thức giám sát để xác định các công cụ sẽ sử dụng cho cuộc giám sát và các đối tượng giám sát.
HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XIV giám sát chuyên đề công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020
Ảnh: P. Trung

Xác định hình thức giám sát chính

Kinh nghiệm cho thấy, việc lựa chọn phương pháp giám sát là nội dung cần được quan tâm trong quá trình chuẩn bị. Căn cứ vào nội dung giám sát để xác định đúng phương pháp, công cụ cần sử dụng trong giám sát như tổ chức các cuộc làm việc, tiếp xúc cá nhân hoặc tiếp xúc nhóm theo chuyên đề trước khi làm việc với các cơ quan chức năng. Trong đó, có đối tượng cần gặp gỡ tiếp xúc, làm việc, nhất là các đối tượng chính chịu sự điều chỉnh của chính sách.

Theo nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh Đoàn Đình Anh: Một cuộc giám sát có thể có nhiều hình thức nhưng phải căn cứ vào từng nội dung để xác định hình thức giám sát chính. Từ đó, chuẩn bị các công cụ giám sát, xây dựng kịch bản cụ thể cho từng phiên giám sát và phân công thực hiện cụ thể. Đơn cử: Khi giám sát về luật giáo dục thì hình thức chủ yếu là giám sát qua văn bản và làm việc với các cơ sở giáo dục, các cơ quản lý hành chính nhà nước. Nhưng khi giám sát về việc triển khai mô hình trường học mới, việc trực tiếp phỏng vấn các đối tượng và phát phiếu hỏi lại là chủ yếu… 2 hình thức giám sát của 2 nội dung này có đối tượng cần gặp gỡ, làm việc khác nhau nên công cụ chuẩn bị và phân công thực hiện cũng khác nhau.

Tận dụng hiệu quả các công cụ giám sát

Căn cứ vào hình thức giám sát để xác định các công cụ sẽ sử dụng cho cuộc giám sát và các đối tượng giám sát. Bởi vì, muốn đưa ra được những đánh giá chính xác, việc thu thập được thông tin đầy đủ, chính xác là quan trọng. Để thu thập được thông tin đầy đủ, ngoài các cuộc làm việc, các báo cáo của đối tượng giám sát còn cần sử dụng nhiều công cụ khác nhau để thu thập nhanh, đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết. Trong đó, có một số công cụ đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh sử dụng khá hiệu quả.

Đó là hệ thống câu hỏi để phỏng vấn: Muốn có hệ thống câu hỏi để phỏng vấn, phải trả lời được các câu hỏi là phỏng vấn ai? Phỏng vấn nội dung gì? Ai là người sẽ thực hiện phỏng vấn? Xác định được đối tượng cần phỏng vấn, mỗi đối tượng sẽ có nội dung các câu hỏi và cách hỏi khác nhau, thời gian, địa điểm phỏng vấn cũng khác nhau, dự kiến các tình huống diễn ra khi phỏng vấn để chuẩn bị các câu hỏi tiếp theo.

Chuẩn bị các phiếu hỏi, khác với phỏng vấn chỉ hỏi một số ít nội dung với số ít người. Còn khi cần hỏi nhiều nội dung và nhiều người thì phỏng vấn sẽ không có đủ thời gian, hơn nữa có nhiều nội dung cần có đánh giá của một tỷ lệ đối tượng nhất định mới có đủ độ tin cậy của thông tin. Do vậy, đối với những nội dung này cần chuẩn bị phiếu hỏi cho từng đối tượng, sau khi thu thập đầy đủ tiến hành tổng hợp sẽ cho kết quả. Ví dụ, khi giám sát về mô hình Vnen, cần hỏi 5 nhóm đối tượng. Đó là: Giáo viên trực tiếp dạy chương trình Vnen; giáo viên chưa dạy Vnen ở các cấp học; cán bộ quản lý giáo dục các trường học cấp tiểu học và THCS; phụ huynh học sinh ở cả 2 cấp có con học theo chương trình Vnen; cán bộ lãnh đạo các địa phương triển khai Vnen.

Mỗi đối tượng như vậy phỏng vấn ở một số xã của một số huyện, ở mỗi xã, trường học phỏng vấn khoảng 10 người/1 đối tượng, riêng phụ huynh học sinh thì phỏng vấn khoảng 30 người và giáo viên đứng lớp phỏng vấn 20 người/đơn vị trường học. Từ đó, chuẩn bị các phiếu hỏi với hệ thống các câu hỏi được chuẩn bị riêng cho các đối tượng. Hệ thống câu hỏi cũng chuẩn bị dưới 2 dạng là câu hỏi đóng và câu hỏi mở, tùy vào từng nội dung. Ngoài ra, tùy theo từng nội dung của cuộc giám sát và từng cuộc làm việc để chuẩn bị các công cụ khác cho phù hợp như ghi âm, ghi hình…

Tổ giúp việc nghiên cứu các nội dung giám sát

Khi tổ chức giám sát chuyên đề, nhiều đoàn giám sát thường tổ chức 1 buổi làm việc với đơn vị được giám sát để nghe đơn vị báo cáo theo đề cương yêu cầu hoặc khảo sát ở 1 - 2 cơ sở. Tuy nhiên, phương pháp giám sát này có hạn chế: Thành viên đoàn chưa có nhiều thời gian nghiên cứu và không có thời gian xác minh các nhận định, số liệu trong báo cáo… nên chưa đủ thông tin để phản hồi lại báo cáo của các đơn vị được giám sát.

Khắc phục hạn chế này, trước khi giám sát, đoàn giám sát có thể cử 1 Tổ giúp việc xuống các đơn vị được giám sát nghiên cứu các tài liệu liên quan đến nội dung giám sát, tổng hợp kết quả nghiên cứu hồ sơ, tài liệu để báo cáo tại buổi làm việc chính thức. Cách làm này sẽ giúp các thành viên đoàn giám sát có thêm thông tin, nắm bắt rõ hơn được những ưu điểm, khuyết điểm thực tế của các cơ quan chịu sự giám sát. Qua đó, có cơ sở trao đổi, thảo luận để làm rõ báo cáo cũng như các vấn đề mình muốn giám sát.

PHƯƠNG NGUYÊN