BỨT PHÁ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH

Những quyết sách kịp thời tạo động lực phát triển -0

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 thực sự là hội nghị Diên Hồng thu hút các nhà khoa học, nhà quản lý cấp cao, các chuyên gia trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực hiến kế sách giải quyết những vấn đề quan trọng quốc gia mà Quốc hội đặt ra, xem xét, quyết định. Đây thực sự là bước đi bứt phá trong xây dựng chính sách quyết liệt, từ sớm, từ xa để mỗi quyết định của Quốc hội luôn phản ánh ý chí nguyện vọng của cử tri, sát thực tiễn trong nước và bối cảnh quốc tế, khu vực, trên cơ sở luận cứ khoa học, pháp lý vững chắc.
BỨT PHÁ  XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH -0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

4 nhóm nội dung chính Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận tại Diễn đàn:

Một là, phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng, bối cảnh tình hình kinh tế, tài chính, tiền tệ khu vực, thế giới; dự báo xu hướng trung hạn, dài hạn; phân tích, đánh giá những tác động, cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022, 2023 và giai đoạn tiếp theo.

Hai là, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng kinh tế - xã hội, nhất là tình hình kinh tế vĩ mô, năng lực chống chịu của nền kinh tế Việt Nam, dự báo cho cả năm 2022, 2023; chỉ rõ các thành tựu, kết quả đã đạt được và cảnh báo những rủi ro bất ổn vĩ mô và bất ổn tài chính cả ở khu vực kinh tế thực (tăng trưởng kinh tế và lạm phát khu vực doanh nghiệp phi tài chính, thị trường bất động sản), khu vực kinh tế đối ngoại (tỷ giá, cán cân vãng lai, dự trữ ngoại hối), khu vực tài chính tiền tệ (quy mô và cấu trúc các thị trường tài chính, ngân hàng, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm) và rủi ro, bất ổn trong chính sách tài khóa (quy mô, cơ cấu nợ công, cân đối ngân sách nhà nước...).

Ba là, tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 43/NQ/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; việc thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ và phối hợp chính tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác.

Bốn là, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất chính sách cho Việt Nam trong củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, tăng cường năng lực chống chịu và tự cường của nền kinh tế, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong năm 2023 và định hướng cho cả nhiệm kỳ 2021-2025. Các kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong hoạch định và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật, thể chế, chính sách của Nhà nước.

Bài phát biểu khai mạc Diễn đàn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2022. Ảnh: Lâm Hiển

 Đề nghị các đại biểu và các nhà khoa học phát huy tinh thần trách nhiệm, trao đổi thẳng thắn, cung cấp các luận cứ khoa học, thực tiễn và kiến nghị giúp Quốc hội, Chính phủ đưa ra các quyết sách quan trọng nhằm củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, ứng phó tốt với những thay đổi đang diễn ra rất nhanh, phục hồi có hiệu quả và phát triển bền vững kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu của năm 2022, tạo tiền đề bước sang năm bản lề 2023 để "bứt phá" thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng

Lươc ghi bài phát biểu Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương : Giải phóng các nguồn lực, mở rộng động lực tăng trưởng trong nước để củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô

Những quyết sách kịp thời tạo động lực phát triển -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong chủ trì hội thảo 

1. Tham luận "​Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật - giải pháp quan trọng trong cải cách thể chế" của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. 

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày chuyên đề tại Hội thảo. Ảnh: Hồ Long
Việc cải cách, hoàn thiện thể chế luôn được xem là một trong những nội dung trọng yếu trong định hướng phát triển đất nước. Trong ba đột phá chiến lược phát triển bền vững đất nước được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển tiếp tục được đặt ở vị trí đầu tiên...

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

2. Tham luận "Tác động của chính sách đất đai đến thị trường bất động sản – Giải quyết bất cập trong đấu giá đất" của GS.TS Hoàng Văn Cường – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân, GS.TS Hoàng Văn Cường trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Hồ Long
Tham luận tập trung làm rõ 5 vấn đề về: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ tác động như thế nào đến giá trị bất động sản và những hành vi đầu tư; làm thế nào để biết lợi ích sinh ra khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hoạt động đầu tư bất động sản lành mạnh; thời hạn sử dụng đất có tác động gì đến hành vi đầu tư bất động sản và thời hạn sử dụng đất nên được xác định như thế nào để quản lý các bất động sản phù hợp hơn; giá trị gia tăng của đất đai có ảnh hưởng như nào đến đầu cơ bất động sản và giải pháp điều tiết giá trị gia tăng, hướng tới giải pháp lành mạnh hóa thị trường; hoạt động về giao dịch bất động sản, đất đai nói chung nên được thực hiện qua sàn và nên có sự thay thế giao dịch bất động sản hiện nay hình thành trong tương lai cho một hình thức mới để lành mạnh hơn thị trường bất động sản…

3. Tham luận "Hoàn thiện chính sách đất đai để phù hợp với ngữ cảnh mới" của GS.TSKH Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Hồ Long

Phiên thảo luận có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng CIEM; Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh Lê Hoàng Châu; GS. TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ  trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc quốc gia Ngân hàng châu Á (ADB) tại Việt Nam Andrew Jeffries.

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao đổi về 3 vấn đề tâm huyết, ưu tiên.

Thứ nhất, công tác quy hoạch là một trong những công cụ để thể hiện quyền đại diện của Nhà nước với sở hữu toàn dân.

Thứ hai, về định giá đất, tài chính đất đai, đây là những vấn đề, cả về mặt lý thuyết và thực tiễn, đang còn khoảng cách, nhận thức rất khác nhau.

Thứ ba, vấn đề về thông tin dữ liệu đất đai...

Nếu giải quyết được vấn đề định giá đất đai, chúng ta sẽ giải quyết được các mối quan hệ

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Chia sẻ quan điểm về sửa đổi Luật Đất đai, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc cho rằng, có ba vấn đề về tài chính, đất đai.

Thứ nhất, là vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất.

Thứ hai, là vấn đề giá đất, đây là vấn đề sắp tới chúng ta phải rà soát lại để định ra phương pháp phù hợp nhất, chính xác, nhất nhất quán nhất.

Thứ ba, là giao đất...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Có 3 vấn đề chính về đất đai...

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trong quá trình nghiên cứu dự án Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động (sửa đổi), nổi bật lên mấy nhóm vấn đề. 

Thứ nhất, là vấn đề liên quan đến việc dành quỹ đất để đầu tư phát triển các dự án nhà ở, dự án đô thị trong thời gian tới. 

Thứ hai, việc dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Thứ ba, vấn đề giao đất và lựa chọn chủ đầu tư trong các dự án nhà ở thương mại, các dự án đô thị...

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh: Sẽ có nhiều nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Tiếp cận chuyên đề dưới góc độ cải cách thể chế, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung cho rằng, đối với pháp luật kinh doanh thì cải cách thành công nhất là về quyền tự do kinh doanh. Cụ thể, đã chuyển từ quy định theo nguyên tắc “chỉ được kinh doanh những gì pháp luật cho phép” sang nguyên tắc “kinh doanh theo những gì pháp luật không cấm”, với danh mục lĩnh vực, ngành nghề cấm thu hẹp hơn, đồng thời, danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện cụ thể, ngắn gọn...

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Andrew Jeffries cho biết, sự tập trung ổn định vào cải cách thể chế của Việt Nam đã bảo đảm một môi trường kinh doanh năng động, dẫn đến tăng trưởng kinh tế cao, bền vững và bao trùm trong suốt hai thập kỷ qua...
Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong phát biểu kết thúc Hội thảo chuyên đề 1

Trên cơ sở nhiều kiến nghị, đề xuất nhằm đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách về đất đai trong thời gian tới tại Diễn đàn, trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy vai trò xây dựng và thi hành pháp luật trong cải cách và hoàn thiện thể chế; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, trong đó tập trung vào một số giải pháp như: tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, nâng cao vai trò của công tác xây dựng và thi hành pháp luật; tăng cường năng lực cho các chủ thể tham gia xây dựng và thi hành pháp luật; tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra, rà soát văn bản sơ kết, tổng kết thi hành pháp luật đối với cơ quan chức đất đai, nhất là chính sách tài chính, phát triển thị trường bất động sản…

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong

Những quyết sách kịp thời tạo động lực phát triển -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám  đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS.TS Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo 
Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự hội thảo chuyên đề “Thúc đẩy thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động”. Ảnh: Lâm Hiển

1. Tham luận: Triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội – thực trạng và một số giải pháp trong thời gian tớicủa PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận. Ảnh: Lâm Hiển
Các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhóm doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch đã được Đảng và Nhà nước triển khai liên tục và kịp thời trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, không phải tất cả các chính sách đều có hiệu quả và tác động nhanh chóng đến doanh nghiệp...

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Có 5 khó khăn trong việc tiếp cận các gói hỗ trợ này. Theo đó, doanh nghiệp chưa tiếp cận được thông tin, điều kiện doanh nghiệp còn hạn chế. Doanh nghiệp lớn dễ dàng tiếp cận các chính sách hỗ trợ qua văn bản chính thức, còn doanh nghiệp nhỏ lại tiếp cận thông tin qua kênh phi chính thức.

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

2. Tham luận "Nâng cao năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của doanh nghiệp trong bối cảnh mới" do Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tư vấn & Kiểm toán Deloitte Việt Nam Hà Thu Thanh trình bày.

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tư vấn & Kiểm toán Deloitte Việt Nam Hà Thu Thanh trình bày tham luận. Ảnh: Lâm Hiển

Nhóm tư vấn của Deloitte đã nghiên cứu và chỉ ra 4 nhóm hành động thiết thực các doanh nghiệp nên thực hiện để đảm bảo tính hoạt động kinh doanh liên tục – liên tục ứng phó với các rủi ro bất ổn không chỉ bởi đại dịch, mà trong mọi điều kiện. Đây là những nguyên tắc cơ bản mà mọi doanh nghiệp nên và cần làm để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, tăng sức cạnh tranh

Nhóm 1: Các hành động cần ưu tiên cao để tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp, có hiệu quả tức thì, hoàn toàn trong khả năng thực thi và kiểm soát của mỗi doanh nghiệp, tập trung vào các ưu tiên quan trọng và lâu dài, quản trị dòng tiền. 

Nhóm 2: Các hành động giúp tối ưu hóa hệ thống và doanh nghiệp hoàn toàn chủ động được trong khâu thực thi, tập trung vào thị trường và các sáng tạo để thích ứng với thay đổi thói quan của người tiêu dùng. Xây dựng các chính sách gắn kết với các nhà cung ứng đảm bảo tỉnh liên tục của chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng. 

Nhóm 3: Các hành động mang tính chiến lược, dài hạn, là sự lựa chọn khôn ngoan của doanh nghiệp để phục hồi kiên cường, bền vững. Tập trung vào điều chỉnh/ thay đổi/ nâng cao chất lượng các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp; Tái thiết các nhóm sản phẩm trọng tâm; Tối ưu hóa thương mại điện tử. 

Nhóm 4: Các hành động thực chất đến từ tư duy lãnh đạo doanh nghiệp doanh nghiệp về Phát triển bền vững liên quan đến ESG – Môi trường, Xã hội và Quản trị tốt. 

3. Tham luận "Mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội cho người dân, thúc đẩy việc làm bền vững trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội " của Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội TS. Lâm Văn Đoan.

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội TS. Lâm Văn Đoan trình bày tham luận. Ảnh:quochoi.vn

Trong 6 tháng đầu năm 2022, nhiều dấu hiệu tích cực cho thấy thị trường lao động đã cơ bản phục hồi và đang phát triển theo xu hướng tích cực. Số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19 giảm mạnh, số người gia nhập lực lượng lao động tiếp tục tăng, lao động có việc làm tăng mạnh, đặc biệt là trong khu vực dịch vụ. Thị trường lao động tăng trưởng mang tính bền vững hơn với mức tăng tập trung chủ yếu ở lao động có việc làm chính thức. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm đều giảm. Thu nhập của người lao động tiếp tục được cải thiện...

Trong giai đoạn 2022 - 2026, công tác xây dựng pháp luật cần quan tâm xây dựng khung thể chế thúc đẩy việc làm bền vững, cải cách/đổi mới hệ thống chính sách an sinh xã hội; đồng thời nghiên cứu, rà soát hoàn thiện pháp luật về tố tụng lao động; bảo trợ xã hội; chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi, người khuyết tật...

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Phiên thảo luận có sự tham gia của: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà; ông Jonathan Picus, Chuyên gia kinh tế cao cấp của UNDP tại Việt Nam; Phó Chủ tịch VCCI Bùi Trung Nghĩa; ĐBQH khóa XIII TS. Trần Du lịch.

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, công tác chỉ đạo của Chính phủ với các bộ, ngành triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 khá kịp thờiTuy nhiên, các nhóm nhiệm vụ khác nhau có tiến độ khác nhau, có nhóm triển khai được ngay song có một số nhóm cần khá nhiều thời gian để làm công tác chuẩn bị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, sau 3 tháng triển khai Nghị định 31 về hỗ trợ 2% lãi suất từ ngân sách nhà nước (với 40.000 tỷ đồng trong năm 2022 và 2023), doanh số cho vay hỗ trợ lãi suất mới đạt gần 4.100 tỷ đồng với gần 550 khách hàng. Số tiền lãi đã hỗ trợ đạt chỉ 1 tỷ đồng, dư nợ được hỗ trợ lãi suất là 3.966 tỷ đồng...

Tới đây, NHNN sẽ triển khai tổ công tác liên ngành khảo sát thực tế địa phương để giải đáp thắc mắc; tiếp tục tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp - ngân hàng; đồng thời phối hợp với các bộ ngành để chỉnh sửa chính sách, thủ tục cần tháo gỡ khó khăn để khách hàng vay được vốn và gói hỗ trợ này được triển khai nhanh hơn.

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Ông Jonathan Pincus, Chuyên gia kinh tế cao cấp của UNDP tại Việt Nam cho biết, tiêu dùng nội địa đóng góp 60% vào tăng trưởng GDP, vì vậy, nếu không kích thích được tiêu dùng nội địa sẽ dẫn đến sụt giảm GDP. Thực tế, năm 2021 chi tiêu giảm 21%, dẫn tới suy giảm GDP quý III...

Từ bài học 2021, ông Jonathan Pincus khuyến cáo Việt Nam cần có cơ chế phòng vệ cho khủng hoảng trong tương lai. Việt Nam có thể xem xét tăng cường các biện pháp hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội cho trẻ em, hỗ trợ đối tượng yếu thế, đối tượng chính sách xã hội… 

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, cần thiết phải phát triển chất lượng nguồn nhân lực có chất lượng, kỹ năng. Đây cũng là một trong những đột phá chiến lược để phát triển đất nước thời gian tới mà đã được khẳng định trong Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Thời gian tới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có đề xuất một số giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...
Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Bùi Trung Nghĩa cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao các chính sách và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi... Tuy vậy, giải ngân các gói hỗ trợ còn chậm. Một phần nguyên nhân do điều kiện, thủ tục phức tạp, trong đó thủ tục vay vốn hỗ trợ lãi suất chưa thực sự phù hợp và chưa đáp ứng nhu cầu.

Ông Nghĩa đề xuất, cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp là giải pháp thiết thực, quan trọng nhất để hỗ trợ doanh nghiệp.

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Theo TS. Trần Du Lịch, quyết sách của Quốc hội, Chính phủ rất đúng, rất kịp thời nhưng khi vận hành “đụng” trùng trùng điệp điệp từ thông tư đến các quy định. TS. Trần Du Lịch kiến nghị:

Thứ nhất, phải gỡ khó khăn trong hấp thụ vốn. 

Thứ hai, giữ được cái bất biến giữa vạn biến, phải ổn định được lạm phát, giá cả, dự trữ ngoại hối dòng tiền. 

Thứ ba, là phối hợp tài chính tiền tệ, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tránh phát hành trái phiếu trong kho bạc.

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

TS. Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho rằng, đại dịch Covid-19 chính là một phép thử cho thị trường lao động Việt Nam. TS. Bùi Sỹ Lợi kiến nghị:

Thứ nhất, phải hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng phải linh hoạt, thích ứng và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về lao động. 

Thứ hai, phải phát triển khoa học về quản trị nhân lực của đất nước để bảo đảm hiện đại hóa về quản lý nguồn nhân lực và bảo đảm được dữ liệu cơ bản. 

Thứ ba, phải chính thức hóa thị trường lao động phi chính thức, bảo đảm nguồn nhân lực quốc gia

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Đặt câu hỏi với Chuyên gia Kinh tế Cao cấp của Tổ chức Liên Hiệp quốc tại Việt Nam Jonathan Pincus, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, nên chăng khi đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội, cần phải đánh giá trong tổng thể các chính sách mà Việt Nam đã ban hành và thực hiện từ năm 2020 và cả những chính sách được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 31.12.2021 nhưng thực hiện cho năm 2022...
Việt Nam đã nghiên cứu rất kỹ và thấy rằng, vì ngân sách Việt Nam tài khoá không có nhiều nên thay vì chi tiền trực tiếp cho người dân thì giảm thuế giá trị gia tăng 2% sẽ giúp bất cứ người dân nào cũng được hưởng, với số tiền ít hơn nhưng mua được nhiều hàng hoá hơn và thực thi rất nhanh. Chính sách này đã giảm thu ngân sách nhà nước mấy chục nghìn tỷ đồng. Vậy đây có phải là chính sách chi tiền trực tiếp không? Chưa kể chính sách này còn có tác động kép, góp phần giảm lạm phát. Đó là lý do giúp lạm phát ở Việt Nam trong thời gian qua giữ được ở mức thấp.
Liên quan đến vấn đề lao động, việc làm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu thực tế tại nhiều nước sau đại dịch Covid-19: số người mất việc làm thì thấp nhưng người tham gia vào thị trường lao động cũng thấp. Tương tự như ở Việt Nam, số người nói là thất nghiệp không nhiều nhưng một số ngành lại thiếu lao động cục bộ. “Phải chăng có một bộ phận người lao động đang khu trú ở đâu đó sau đại dịch Covid -19? Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng cần nghiên cứu vấn đề này. Dường như có một bộ phận lao động chưa sẵn sàng quay trở lại làm việc. Trên thế giới, xu hướng này ra sao?

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Trả lời các câu hỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chuyên gia Kinh tế Cao cấp của Tổ chức Liên Hiệp quốc tại Việt Nam Jonathan Pincus cho biết, thực tiễn từ châu Âu và Bắc Mỹ cho thấy, ảnh hưởng của chính sách tài khóa là nhỏ, trong khi những khoản chi tiêu trong gia đình mới đóng góp lớn vào khôi phục ngân sách Nhà nước. Chính sách giảm thuế thu nhập thường áp dụng trong các cuộc khủng hoảng không quá nghiêm trọng. Về thị trường lao động, ông Jonathan Pincus cho rằng, việc hỗ trợ bằng tiền mặt không phải là nguyên nhân khiến người lao động rút khỏi thị trường. Nguyên nhân có thể do sức khỏe của họ bị suy giảm sau đại dịch... 

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

 

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Trao đổi thêm về phần trả lời của GS Jonathan Pincus, Chủ tịch Quốc hội, GS. TS Vương Đình Huệ nói, “nếu Chính phủ có nhiều tiền mặt để chi thì rất dễ dàng. Nhưng vấn đề là các nước có tài khoá khó khăn như Việt Nam nhưng vẫn tìm cách chi bằng tiền mặt và chi khá nhiều. Ở đây, vấn đề đánh giá tỷ trọng, phương pháp hỗ trợ và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ phải chăng không chỉ đơn thuần theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội và Nghị quyết số 11 của Chính phủ mà phải đặt trong tổng thể các gói giải pháp, chính sách đã áp dụng từ đầu năm 2019 đến nay. Tại sao tỷ lệ khách du lịch nội địa và bán lẻ vẫn tăng? Vì cầu của Việt Nam vẫn tốt, không có chuyện suy giảm cầu ở Việt Nam. Do đó nên chăng phải có đánh giá kỹ lưỡng hơn, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế áp dụng ở Việt Nam như thế nào. Đây là vấn đề về chính sách”.

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Các ý kiến tại hội thảo hết sức sâu sắc, tâm huyết với mong muốn, khát vọng phát triển. Chắc chắn rằng, với quyết tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và hệ thống chính trị, với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta sẽ dần phục hồi sản xuất kinh doanh, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững...

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, PGS. TS Nguyễn Duy Bắc

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Những quyết sách kịp thời tạo động lực phát triển -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội GS.TS Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh GS.TS Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên toàn thể

5 tham luận trình bày tại Phiên toàn thể :

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam Lê Tiến Trường phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam Lê Tiến Trường đề nghị:

Về chính sách ngắn hạn, đối với việc mua hàng trong nước để làm xuất khẩu, hậu kiểm không cần nộp trước thuế VAT và thuế nhập khẩu để tăng cường khả năng tiêu thụ hàng hóa nội địa. Đối với những ngành hàng còn có đơn hàng, room tín dụng đối với vay ngắn hạn rất quan trọng để doanh nghiệp có thể duy trì, trong khi hiện nay tất cả các khách hàng trên thế giới đều giãn thời gian trả tiền từ 90 ngày lên 120 - 150 ngày…

Về trung hạn, cần đầu tư đổi mới theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đây là hình thức đầu tư vừa có suất đầu tư lớn và chi phí vận hành cao...

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
PGS.TS Vũ Sỹ Cường phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Đánh giá chính sách tài khóa 2022 cũng như giải pháp chính sách cho 2023 và 2025, PGS.TS Vũ Sỹ Cường cho biết, trong bối cảnh 2022, Việt Nam có một loạt chính sách tài khóa được thực hiện chưa có tiền lệ.

Cần tiếp tục xem xét các chính sách đã thiết kế để điều chỉnh khi cần. Cùng với đó là vai trò giám sát của cơ quan dân cử các cấp như Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội rất quan trọng trong việc đầu tư công. Về các chính sách tài khóa, nên rút kinh nghiệm từ các chính sách thực tiễn cho thấy, chính sách nào đơn giản, dễ thực hiện và trực tiếp thì hiệu quả rất cao...

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Phiên thảo luận có sự tham gia của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà; Thứ trường Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Trưởng Đại diện của IMF tại Việt Nam và Lào Francois Painchaud; nguyên quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Việt Nam TS. Trương Văn Phước; nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương (CIEM) TS. Võ Trí Thành.

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, năm 2022 là năm thế giới có rất là nhiều biến động, rất khó lường, rất phức tạp, nhiều biến cố ngoài dự đoán và cũng chưa từng có tiền lệ. Các biến số đó làm cho rủi ro của các nền kinh tế trên thế giới, đặc biệt là hệ thống tài chính ngân hàng rất lớn...

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Theo nguyên Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Việt Nam Trương Văn Phước, Việt Nam phải giữ cho bằng được ổn định tỷ giá. Đây là một phòng tuyến, nếu vỡ “phòng tuyến” này thì coi như lạm phát sẽ tràn vào. Có thể nói, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước làm rất tốt, bằng việc giữ tỷ giá trung tâm ở khoảng 0,6 và cho thị trường lao động trong một biên độ cộng trừ 3% thì sự lan truyền của lạm phát ở Việt Nam sẽ bị ngưng lại bởi phòng tuyến trị giá này. 

Ngân hàng Nhà nước nên nghiên cứu để mở rộng đối tượng cho vay ngoại tệ xem như là cầu về ngoại hối hiện nay sẽ di chuyển vào trong tương lai. Sẽ có câu hỏi là vì sao chúng ta đang chống USD hóa mà lại hỗ trợ cho việc cho vay ngoại tệ. Tôi nghĩ đây là vấn đề cân nhắc và với sự đánh đổi đó là hết sức cần thiết cho Việt Nam.

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, tác động của đại dịch cũng như những xung đột chính trị quốc tế gây ảnh hưởng nhiều mặt với nền kinh tế Việt Nam, gây đứt gãy chuỗi cung ứng, bất ổn thị trường lao động, tăng giá nguyên liệu đầu vào. Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong ổn định sản xuất kinh doanh. 

Trước tình hình đó, Quốc hội, Chính phủ sử dụng linh hoạt, hiệu quả chính sách tài khóa trong thời gian vừa qua. Các chính sách miễn giảm, hoãn thuế đã có tác động trực tiếp đối với tình hình kinh tế, đời sống người dân. Nhiều chính sách tài khóa như gói chính sách tài chính hỗ trợ người lao động thuê nhà, gói hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai đem lại hiệu ứng tích cực...

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), TS. Võ Trí Thành nhận định, phần lớn các nước đã lựa chọn hy sinh tăng trưởng để kìm hãm lạm phát bằng các biện pháp thắt chặt, tăng lãi suất. Trong tình hình này, Việt Nam đã có lựa chọn khác, vừa thúc đẩy phục hồi, vừa ổn định kinh tế vĩ mô.

Việt Nam đã quyết định dựa nhiều vào chính sách tài khóa, ngay cả việc hỗ trợ 2% thuế giá trị gia tăng, nguồn tiền hỗ trợ đều nhờ ngân sách, chưa cần dùng đến chính sách tiền tệ. Kết quả của lựa chọn chính xác này là khi tình hình quốc tế có biến động mạnh, tình hình tài khóa của nước ta vẫn vững vàng, thu ngân sách 8 tháng qua tăng cao, chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện nới tài khóa, cẩn thận và linh hoạt với chính sách tiền tệ....

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Chuyên gia về việc làm cho thanh niên – Văn phòng ILO khi vực châu Á- Thái Bình Dương Weidenkaff Felix có 4 khuyến nghị đối với Việt Nam
 
Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Ông Francois Painchaud, Trưởng đại Diện của IMF tại Việt Nam và Lào cho biết, nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng, Ngân hàng Nhà nước cần thắt chặt hơn chính sách tiền tệ và truyền thông rõ ràng bởi những động lực chính sách giúp kiềm chế lạm phát. Để có thể đạt hiệu quả nhất, Ngân hàng Nhà nước về sử dụng các chính sách và công cụ tiền tệ hiện hành như lãi suất, tăng trưởng tín dụng và các biện pháp can thiệp ngoại hối thực hiện nhất quán.

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam Nguyễn Quốc Hiệp đề nghị Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xem xét 3 đề xuất.

Thứ nhất, cần điều chỉnh lại các định mức chưa hợp lý so với thiết kế, thi công hiện tại; hướng dẫn, kiểm tra công bố giá cả máy, giá nhân công của các địa phương cho phù hợp, sát với mặt bằng giá thị trường và bổ sung ngay các định mức chuyên ngành giao thông vào hệ thống định mức xây dựng làm cơ sở áp dụng.

Thứ hai, triệt để tinh giản các thủ tục hành chính, đặc biệt các thủ tục thanh quyết toán, các phần việc phát sinh bằng việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ, có ghi địa chỉ chịu trách nhiệm trong công tác giải ngân.

Thứ ba, sớm có cơ chế bảo vệ quyền bình đẳng cho các nhà thầu xây dựng trong cơ chế hợp đồng, tránh tình trạng nợ đọng triền miên...

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Giải đáp đề xuất của Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, ngày 17.9, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức hội nghị về các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình trọng điểm quốc gia. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng tiến hành giám sát, khảo sát. Trong đó, đối với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến nay vẫn còn một số đoạn chưa giải phóng mặt bằng, một số các công trình hạ tầng kỹ thuật chưa bàn giao cho nhà thầu, khối lượng giải ngân đạt trên 50%, chậm so với tiến độ đề ra.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó có nguyên nhân công tác giải phóng mặt bằng, định mức đơn giá kỹ thuật lạc hậu, giá nguyên vật liệu tăng cao, có những nguyên vật liệt tăng tới 20-25%. Ủy ban Kinh tế đã đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải báo cáo tổng hợp về sự biến động của giá nguyên vật liệu để có giải pháp không ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Tuy nhiên, trong những vướng mắc cũng có trách nhiệm của các đơn vị tư vấn, giám sát, trách nhiệm của các nhà thầu, chủ đầu tư trong việc tư vấn điều tra, khảo sát vẫn chưa quan tâm sát sao…

 Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc

Sau một ngày làm việc sôi nổi, trách nhiệm và khẩn trương, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Sau một ngày làm việc, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp. Diễn đàn được tổ chức với 2 Phiên chuyên đề và 1 phiên toàn thể, toạ đàm cấp cao đã thu hút hơn 450 đại biểu Trung ương và địa phương tham dự; kết nối trực tuyến với 6 học viện, trường đại học với khoảng 600 giảng viên, sinh viên theo dõi Diễn đàn, đây là sáng kiến để tăng tính tương tác của Diễn đàn tốt hơn. 

Tại các phiên chuyên đề và toạ đàm cấp cao đã có 44 ý kiến của các diễn giả, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, lãnh đạo các bộ, ngành. Diễn đàn thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận xã hội. Theo báo cáo của Ban Tổ chức, trong buổi sáng đã có hàng triệu lượt xem livestream trên các nền tảng số, mạng xã hội....

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan phối hợp tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, Ban, ngành ở địa phương và trung ương, các nhà khoa học, đại biểu, chuyên gia, đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế đã tham gia trực tiếp và trực tuyến, gửi phát biểu tâm huyết, trí tuệ, sâu sắc đến diễn đàn góp phần vào thành công chung của diễn đàn lần này. Đặc biết là sự tham gia thông tin tuyên truyền của đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế đã gia tăng tương tác, lan tỏa nội dung kết quả của diễn đàn.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn kết quả của diễn đàn tiếp tục được phát huy trong các năm tiếp theo và tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tham gia, theo dõi của các cơ quan tổ chức.

             Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Lược ghi phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bế mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2022

Quyết sách kịp thời, vượt qua thách thức -0