Kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo đảm sự ổn định về vĩ mô

- 19/09/2022, 09:59 - Chia sẻ

Báo cáo về kết quả phiên Hội thảo Chuyên đề 2 về “Thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao  động, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững” tại Phiên toàn thể, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi cho biết, Phiên Hội thảo đã nghe các chuyên gia am hiểu sâu sắc về doanh nghiệp, về tư vấn hoạch định chính sách kinh tế và các vấn đề xã hội… chia sẻ và thảo luận nhiều vấn đề thực tiễn, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của doanh nghiệp trong bối cảnh mới; và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, thúc đẩy việc làm bền vững. 

 
Nhật Khánh
#