Bài 1: Tập trung những vấn đề nổi cộm, bức xúc

Cùng với đề cao tính chủ động, kế hoạch trong chuẩn bị các nội dung và chương trình kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm những nội dung truyền hình trực tiếp và được cử tri quan tâm theo dõi. Vì vậy, các nội dung thảo luận tại kỳ họp của HĐND tỉnh luôn mang “hơi thở cuộc sống”, bám sát và tập trung vào những vấn đề quan trọng, nổi cộm, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội của địa phương, được cử tri quan tâm theo dõi và ghi nhận.

Bài 1: Tập trung những vấn đề nổi cộm, bức xúc

Cùng với đề cao tính chủ động, kế hoạch trong chuẩn bị các nội dung và chương trình kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm những nội dung truyền hình trực tiếp và được cử tri quan tâm theo dõi. Vì vậy, các nội dung thảo luận tại kỳ họp của HĐND tỉnh luôn mang “hơi thở cuộc sống”, bám sát và tập trung vào những vấn đề quan trọng, nổi cộm, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội của địa phương, được cử tri quan tâm theo dõi và ghi nhận.

Khắc phục sạt lở bờ biển Cửa Đại
Sau Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX (ngày 13.1.2021), cử tri thành phố Hội An kiến nghị tỉnh cần sớm khắc phục tình trạng bồi lấp nghiêm trọng gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện tàu thuyền tại Cửa Đại; đồng thời, có giải pháp kè cứng tại khu vực bãi tắm và bờ biển Cửa Đại bị sạt lở do ảnh hưởng của bão nhằm giữ đất, giữ đường, giữ tài sản Nhà nước và nhân dân.
Hà Giang: Thông qua 11 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6

Tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) vừa được tổ chức, HĐND tỉnh đã xem thảo luận, thông qua 11 nghị quyết. Trong đó, có Nghị quyết về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025;  Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 - 2030: giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 26.3, tại TP Huế, Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, với chủ đề: “Chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND - Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp”.