Bài cuối: Giới thiệu những đại biểu có nhiều đóng góp cho HĐND

Bài cuối: Giới thiệu những đại biểu có nhiều đóng góp cho HĐND

​​​​​​​Để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND kiêm nhiệm, theo Thường trực HĐND huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, trong công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới, cần quan tâm hiệp thương giới thiệu đại biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động của HĐND tham gia ứng cử đại biểu HĐND; giới thiệu ứng cử đại biểu có trình độ chuyên môn và kiến thức thực tiễn phù hợp. Cùng với đó, tăng cường và đổi mới hình thức, nội dung tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND; đổi mới việc cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động của đại biểu...