Phải đủ thẩm quyền để giải trình, tiếp thu

Phải đủ thẩm quyền để giải trình, tiếp thu

Theo các Ban HĐND tỉnh Sơn La, để khắc phục tình trạng chậm gửi hồ sơ, cần kiên quyết không tiếp nhận thẩm tra các trường hợp gửi chậm so với thời gian quy định. Cùng với hồ sơ dự thảo nghị quyết gửi đến thẩm tra bảo đảm theo quy định, cần yêu cầu đại diện cơ quan trình, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm định tham gia hội nghị thẩm tra phải là người đứng đầu để có đủ thẩm quyền giải trình, tiếp thu các ý kiến thẩm tra. Đối với những vấn đề chưa rõ ràng, chưa đủ cơ sở pháp lý, các Ban kiên quyết đề nghị không đưa vào chương trình kỳ họp để tiếp tục hoàn thiện.