Đôn đốc giải quyết các kiến nghị kéo dài

Đôn đốc giải quyết các kiến nghị kéo dài

Kết quả khảo sát thực tế và làm việc với UBND thị xã Bến Cát, thành phố Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một của Ban Kinh tế - Ngân sách và các Ban HĐND tỉnh Bình Dương mới đây về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số nội dung trả lời chưa thỏa đáng, chưa phù hợp, chưa nêu cụ thể lộ trình, thời gian giải quyết… Địa phương kiến nghị UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị kéo dài.