Hoàn thiện khung pháp lý về khám, chữa bệnh

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân càng trở nên cấp bách hơn. Do đó, tại Kỳ họp thứ Hai vừa qua, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ ngay trong năm 2022 phải nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Bảo hiểm y tế nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực quan trọng này, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trong điều kiện dịch bệnh dự kiến sẽ còn diễn biến phức tạp.

Khơi dậy lương tâm, trách nhiệm của cán bộ

Theo Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam NGUYỄN TÚC, Quy định 41-QĐ/TW khơi dậy lương tâm, trách nhiệm của cán bộ. Việc từ chức chính là trách nhiệm, lương tâm, đạo đức của cá nhân. Khi nhìn vào quy định, đảm nhiệm công việc, anh cảm thấy mình không hoàn thành nhiệm vụ, cảm thấy quá sức, nếu có liêm sỉ, anh phải sẵn sàng đứng sang một bên cho người khác làm. Chúng ta thúc đẩy đội ngũ cán bộ trưởng thành và lớn mạnh hơn, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Hiệu quả từ đổi mới công tác dân nguyện của Quốc hội

Dù trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Báo cáo Công tác dân nguyện của Quốc hội (tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân) trong tháng 9, tháng 10 cho thấy có chuyển biến tích cực. Sự chuyển biến này được nhiều Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá là do thực hiện báo cáo và chỉ đạo hàng tháng đối với công tác dân nguyện - là một trong những đổi mới của Quốc hội trong lĩnh vực này.

Quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả tần số vô tuyến điện

Tần số vô tuyến điện là tài sản quốc gia đặc biệt quan trọng, nguồn tài nguyên ngày càng có giá trị trong kinh tế số, chuyển đổi số, xã hội số… Nhấn mạnh điều này, tại phiên họp vừa qua, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện phải đáp ứng được yêu cầu quản lý, khai thác, sử dụng tần số vô tuyến điện với tính chất là một loại tài sản công. Đã là tài sản công thì phải quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả và bảo đảm cạnh tranh lành mạnh.

Tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển văn hóa

Thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm phát triển văn hóa

Phát biểu tham luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sáng 24.11, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, để cụ thể hóa các quan điểm mới về phát triển văn hóa, con người Việt Nam của Đảng và bám sát tình hình thực tiễn của Thủ đô, Hà Nội tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên tinh thần đổi mới sáng tạo...

Văn hóa, con người - nhân tố bảo đảm sự phát triển bền vững

Cấp bách - mà chưa kỹ!

Khẳng định yêu cầu sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành là hết sức cấp bách, nhưng nhiều Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, công tác chuẩn bị hồ sơ dự án Luật chưa kỹ lưỡng. Trong đó, những vấn đề mới phát sinh về khám, chữa bệnh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chưa được đề cập tương xứng. Vì thế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp gần nhất.

Để văn hóa thực sự "soi đường cho quốc dân đi"

Sáng nay, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bài cuối: Kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Chúng ta đang tiếp tục công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hướng tới năm 2045 - tròn 100 năm Tuyên ngôn nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - không gì cản được! Khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” trở thành chân lý bất biến, là sự nối tiếp truyền đời của khát vọng quốc gia “Hùng cứ một phương”, “Non sông nghìn thuở vững âu vàng”, “Mở nền thái bình muôn thuở” của ông cha ta chảy suốt mấy nghìn năm; là ngọn nguồn của sức mạnh vô địch làm nên vị thế và danh dự nước Việt Nam, sự bất diệt, trường tồn và phát triển thống nhất cùng trời đất của dân tộc Việt Nam ta.

Bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động

Tại phiên họp hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nguyên tắc ký kết Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc. Hiệp định này được ký kết sẽ giúp tránh tình trạng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hai lần, tối ưu hóa quyền lợi liên quan cho người lao động, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền an sinh xã hội đã được ghi nhận trong Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội năm 1966 của Liên Hợp Quốc.

Giám sát

Thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi kinh tế đây chính là đột phá

Thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi kinh tế đây chính là đột phá

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, đây cũng chính là nội dung đại biểu thảo luận nhiều trong những phiên qua. Đó là, phải duy trì thực hiện những những công việc, những nhiệm vụ chính trị một cách thường xuyên. Thực hiện hiệu qủa chương trình phục hồi kinh tế, đấy chính là đột phá. Chính phủ đang tích cực phối hợp với cơ quan của Quốc hội xây dựng chương trình này.

Xem tiếp...