Phát huy mạnh mẽ vai trò ngoại giao nghị viện

Với lịch trình dày đặc, thiết thực gồm hơn 70 hoạt động liên tục kết hợp giữa đối ngoại đa phương và song phương, giữa ngoại giao nghị viện và ngoại giao nhà nước, chuyến công tác châu Âu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã khẳng định, phát huy mạnh mẽ vai trò của ngoại giao nghị viện vì lợi ích quốc gia, dân tộc; khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam, là quốc gia có trách nhiệm, chủ động, tích cực tại các cơ chế hợp tác đa phương và song phương.

Bài 3: Đổi mới cơ chế kiểm soát quyền lực toàn diện, minh bạch

Cần đánh giá tổng thể tình hình xử lý vi phạm hành chính

Đầu tuần tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021. Trước đó, tại Phiên họp Thường trực mở rộng của Ủy ban Tư pháp, có ý kiến nêu rõ, Báo cáo của Chính phủ chưa đánh giá được tổng thể tình hình xử lý vi phạm hành chính. Đây là nội dung quan trọng, giúp ích cho các cơ quan tư pháp trong việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm.

Suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống là "gốc" của tham nhũng

Đầu tuần tới, các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Tại Phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Tư pháp thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ vừa qua, các đại biểu đề nghị, cần bổ sung đánh giá về đấu tranh, phòng, chống tiêu cực, nhất là tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người giữ chức vụ, quyền hạn bởi đây mới là cái gốc, cái cơ bản dẫn đến tham nhũng.

Tinh thần Việt Nam, sức mạnh Việt Nam

Theo Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam NGUYỄN TÚC, gần hai tháng thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đã thực sự khơi dậy và phát huy tinh thần Việt Nam, sức mạnh Việt Nam, với nhiều nghĩa cử cao đẹp.

Bài 2: Gắn chống tham nhũng và tiêu cực với chống lãng phí

TS. Nhị Lê Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Bài 1: Đột phá vào đạo đức, kiến tạo thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Lời Tòa soạn: Để thật sự xứng đáng là một Đảng cầm quyền, Tổng Bí thư, GS.TS. Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ trong bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, rằng: Ý thức được nguy cơ đối với đảng cầm quyền là tham nhũng, quan liêu, thoái hóa..., nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra yêu cầu phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hóa... trong nội bộ Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị.
Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài của TS. NHỊ LÊ, Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản với mong muốn làm rõ hơn luận điểm rất quan trọng này.

Phải tính cách thức hiệu quả nhất, khả thi nhất

Tại phiên họp sáng qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đặt ra nhiều yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi được ký ban hành cũng như trong quá trình thực hiện để bảo đảm hỗ trợ trúng đối tượng, đúng mục tiêu. Trong điều kiện nguồn lực đất nước còn khó khăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu với cơ quan quản lý tài chính "phải tính cách thức hỗ trợ hiệu quả nhất, khả thi nhất".

Mục tiêu phải đi liền với giải pháp

Nước là nguồn lực quan trọng của quốc gia và an ninh nguồn nước được xem là "chìa khóa" trong bảo đảm mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đưa nước ta thành nước phát triển vào năm 2045 như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhấn mạnh quan điểm này tại phiên họp chiều qua, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị, các mục tiêu được đưa ra trong Đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 cần đi liền với các giải pháp căn cơ, khả thi.

Tránh chồng chéo

Theo Chương trình Phiên họp thứ Ba, sáng 20.9 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào dự án Luật Cảnh sát cơ động. Tuy nhiên, trước đó, tại phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra sơ bộ dự án Luật, nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc quy định “Biện pháp vũ trang là cách thức, phương pháp lực lượng Công an nhân dân sử dụng sức mạnh thể chất và sức mạnh của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” tại khoản 1 Điều 2 (Giải thích ngữ) trong dự thảo Luật này.

Giải trình rõ hơn, thuyết phục hơn

Tại Phiên họp chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê tiếp tục hoàn thiện lại dự luật này bởi nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung chưa có đủ cơ sở, chưa thuyết phục cũng như chưa đáp ứng được các mục tiêu đặt ra.

Giám sát

Giám sát để pháp luật thực sự là động lực phát triển

Giám sát để pháp luật thực sự là động lực phát triển

Quốc hội Việt Nam với hơn 75 năm lịch sử là sự kế tục và tiếp bước con đường cách mạng, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Trên cơ sở nhận thức này, GS.TS Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội đã có bài viết quan trọng: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” với 6 yêu cầu và 8 lĩnh vực cần tập trung. Trong đó, bài viết đề cập đến một khía cạnh hết sức quan trọng cần đẩy mạnh trong thời gian tới là hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm pháp luật được thực thi đầy đủ, kịp thời, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội, của đất nước.

Xem tiếp...