Tạo ấn tượng tốt ngay từ lần đầu tiếp xúc cử tri

Ngay khi danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được công bố, người ứng cử sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Việc làm thế nào để "lọt" được vào "mắt xanh" của cử tri ngay trong lần gặp gỡ, tiếp xúc đầu tiên là mối quan tâm chung của rất nhiều ứng cử viên, nhất là những người lần đầu tiên tham gia ứng cử.

Bài cuối: Chăm lo, bảo vệ lợi ích tối cao và toàn diện của nhân dân

Không một cuộc vận động chính trị nào, đặc biệt là những cuộc đổi mới mang tầm lịch sử, có thể thành công, nếu không xây dựng thành công môi trường xã hội chính trị tương dung và lôi cuốn toàn dân tham gia. Công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ của chúng ta đã qua, đang và tiếp tục càng đòi hỏi như vậy. Toàn bộ công cuộc đổi mới, dù được hoạch định và tổ chức thực thi bao nhiêu mà không có sự tham dự, ủng hộ và hành động của nhân dân đều rất khó thành công.

Thẩm quyền và trọng trách của đại biểu dân cử

Hôm qua 18.4, cả nước đã hoàn tất việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với quy trình chặt chẽ 5 bước lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, những người được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đều hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ để cử tri bầu chọn trong ngày 23.5 tới. Hơn lúc nào hết, từ thời điểm này, mỗi người ứng cử phải hiểu thật rõ, nắm thật chắc vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của một đại biểu dân cử.

Chuẩn bị chu đáo, bài bản và sáng tạo

Đây là ghi nhận của Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh Yên Bái. Với sự chuẩn bị này, các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát tin tưởng, Yên Bái sẽ tổ chức thành công ngày bầu cử 23.5.2021.

Bài 3: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng kiên quyết và toàn diện

Sự đổ vỡ xảy ra ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu những năm 90 của thế kỷ XX, các đảng cộng sản ở đó mất vai trò cầm quyền, ngoài nguyên nhân sai lầm về đường lối và mất phương hướng chính trị, còn có nguyên nhân sâu xa bởi tự đánh mất lòng tin và sự ủng hộ của Nhân dân - cơ sở xã hội - chính trị của Đảng, cội nguồn và nền tảng sức mạnh của Đảng, bởi sự suy đồi đạo đức, lối sống, nhân cách khi cầm quyền, ở những người cầm quyền. Do đó, hiện nay, xây dựng Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền, chúng ta không thể không xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách kiên quyết và toàn diện.

Cuộc “sát hạch” với người ứng cử

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức người ứng cử sẽ được công bố và các ứng cử viên sẽ bắt đầu hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Giai đoạn vận động bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng để người ứng cử giới thiệu, chứng tỏ được với cử tri về năng lực, phẩm chất và khả năng đóng góp của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm người đại diện. Nói cách khác, có thể xem đây là cuộc “sát hạch” trực tiếp, trực diện của cử tri đối với người ứng cử.

Bài 2: Phụng sự Tổ quốc, Nhân dân - nguồn gốc sức mạnh nội sinh của Đảng

Muốn được Nhân dân yêu thương, bảo vệ và tin theo, tự Đảng phải “chính” trước, phải tự xây dựng, tự chỉnh đốn mình ngang tầm lịch sử và khát vọng của Nhân dân. Được lịch sử giao phó và Nhân dân lựa chọn dẫn dắt đất nước, một cách tự nhiên, Đảng tự mình xây dựng, tự chỉnh đốn mình, phải trở nên hùng mạnh, tự nguyện phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đó là nguồn gốc sức mạnh nội sinh của Đảng.

Bài 1: Phát triển mối quan hệ tự nhiên - đạo lý và pháp lý giữa Đảng và Nhân dân

Lời tòa soạn: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân… là những nhân tố được Đảng ta xác định “có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” . Đây là yêu cầu phát triển, đồng thời cũng là thách thức đặt ra trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu loạt bài “Dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng” của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Bài cuối: Phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân

Bầu cử chính là hình thức giám sát tốt nhất, cao nhất của Nhân dân. Chỉ có thông qua bầu cử, người dân mới thể hiện được địa vị làm chủ của mình. Pháp luật về bầu cử qua các thời kỳ đã kế thừa, chọn lọc những quy định hợp lý, tiến bộ; đồng thời có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn và xu hướng thời đại.

Bước then chốt bảo đảm chất lượng ứng cử viên

Từ hôm qua, 14.4, cho đến ngày 18.4, hội nghị hiệp thương lần thứ ba giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức, là cơ sở để lập danh sách chính thức ứng cử viên. Đây là hội nghị có ý nghĩa then chốt trong quy trình 5 bước giới thiệu người ứng cử, bảo đảm chất lượng “đầu vào” của ứng cử viên để cử tri lựa chọn được những đại biểu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, đặc biệt là về năng lực, phẩm chất, sự toàn tâm toàn ý đại diện cho quyền và lợi ích của Nhân dân tại Quốc hội, HĐND các cấp.

Thêm “màu xanh” cho các đạo luật

Từ giám sát tổng hợp theo khu vực, giám sát chuyên đề cụ thể, đến giám sát các vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã tổ chức 31 đoàn giám sát các lĩnh vực được phân công phụ trách. Với việc đa dạng hóa hình thức giám sát như vậy, Ủy ban đã có nguồn thông tin quan trọng và phong phú, sinh động, thêm “màu xanh” trong quá trình hoàn thiện pháp luật, đồng thời có những đề xuất, kiến nghị sát thực, kịp thời về cơ chế, chính sách.

Giám sát

Đổi mới toàn diện, sâu sắc hoạt động giám sát

Đổi mới toàn diện, sâu sắc hoạt động giám sát

Đó là ghi nhận của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đối với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2016 - 2021. Không chỉ hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường còn là một trong những cơ quan đi đầu trong đổi mới hoạt động giám sát với việc thâm nhập thực tế, khảo sát thực địa đột xuất, bất ngờ để có đánh giá chính xác nhất...

Xem tiếp...