Quảng Bình: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ tiếp cận, quản lý, sử dụng đất, rừng

- Thứ Ba, 21/11/2023, 12:55 - Chia sẻ

Dự án “Dòng công việc về công nhận quyền hưởng dụng theo phong tục và đầu tư nông nghiệp” được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận triển khai sẽ tăng cường quyền của các nhóm dễ bị tổn thương trong tiếp cận, quản lý và sử dụng đất, rừng thông qua việc đóng góp vào quá trình xây dựng Luật Đất đai sửa đổi cũng như các khung khổ pháp lý liên quan khác đến đất đai.

Ngày 21.11, UBND tỉnh Quảng Bình thông tin, chấp thuận triển khai Dự án “Dòng công việc về công nhận quyền hưởng dụng theo phong tục và đầu tư nông nghiệp” do Cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sỹ tài trợ thông qua Tổ chức Land Equity International (Úc) quản lý trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình: Hỗ trợ đồng bào DTTS và phụ nữ tiếp cận, quản lý và sử dụng đất, rừng -0
Chị Nguyễn Thị Thanh làm giàu từ rừng tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Dự án có mục tiêu hướng đến tăng cường quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và hộ dân sản xuất quy mô nhỏ, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ trong việc tiếp cận, quản lý, sử dụng đất, rừng thông qua việc đóng góp vào quá trình xây dựng Luật Đất đai sửa đổi và khung pháp lý liên quan khác đến đất đai. Bên cạnh đó, dự án cũng nhằm nâng cao năng lực, nhận thức về pháp luật, cũng như quan hệ hợp tác giữa các nhóm dễ bị tổn thương, chính quyền Trung ương, địa phương, tổ chức xã hội và khu vực tư nhân. 

Về quyền hưởng dụng, tại Mục 2, Điều 257 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đề nghị: Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên Vùng cao, là chủ dự án, phối hợp với Tổ chức Land Equity International; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, cơ quan liên quan thực hiện đúng quy định về phê duyệt, tiếp nhận viện trợ tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8.7.2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Đối với các đoàn có người nước ngoài đến triển khai, kiểm tra, giám sát đánh giá Dự án phải có chương trình, kế hoạch chi tiết cụ thể gửi các đơn vị chức năng đồng ý trước khi thực hiện.

Dự án có kinh phí tài trợ là 417.597,63 USD, trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại 415.795,91 USD và vốn Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên Vùng cao đối ứng là 1.801,72 USD.

Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 24 tháng, kể từ khi được phê duyệt. Hiện tại, các hoạt động của dự án sẽ được triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Bình.

Khánh Trinh 
#