Quảng Bình: Phát triển bền vững giá trị Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

- Thứ Bảy, 18/11/2023, 17:29 - Chia sẻ

Nhằm tiếp tục phát huy thành tựu trong công tác bảo tồn, phát triển bền vững các giá trị của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình xác định tiếp tục nghiên cứu giá trị địa chất, địa mạo, hướng đến đề xuất xây dựng Hồ sơ đề cử Công viên địa chất toàn cầu đối với khu vực núi đá vôi còn lại thuộc huyện Minh Hóa, vùng phụ cận và một phần khu vực phía Nam VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ngày 18.11, UBND tỉnh Quảng Bình thông tin về việc tăng cường công tác bảo tồn và phát triển bền vững di sản nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu trong công tác bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị của Di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Đồng thời, quán triệt việc tuân thủ nghiêm túc Công ước Di sản Thế giới 1972.

Phát triển Công viên địa chất toàn cầu tại Quảng Bình  -0
Vùng núi đá vôi Vườn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Khánh Trinh

Theo đó, công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và các giải pháp đồng bộ nhằm bảo tồn, phát huy bền vững giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được quan tâm đẩy mạnh, bảo đảm tiêu chí phù hợp với thực tiễn của địa phương. UBND tỉnh Quảng Bình giao Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu, tham mưu xây dựng và đệ trình Hồ sơ đề cử Di sản Thiên nhiên Thế giới lần thứ 3 theo tiêu chí “chứa đựng các hiện tượng thiên nhiên siêu việt hay các khu vực có vẻ đẹp thiên nhiên khác thường và tầm quan trọng thẩm mỹ”.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công ước, Nghị quyết, khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới về công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng; xây dựng Hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng; tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực quốc tế và xã hội hóa phục vụ công tác bảo tồn, phát triển du lịch bền vững, hỗ trợ phát triển sinh kế cho cộng đồng vùng đệm VQG. 

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Bình xác định nhiệm vụ nghiên cứu giá trị địa chất, địa mạo đối với VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, hướng đến đề xuất xây dựng Hồ sơ đề cử Công viên địa chất toàn cầu đối với khu vực núi đá vôi còn lại thuộc huyện Minh Hóa, vùng phụ cận và một phần khu vực phía Nam của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Hiện tại, Việt Nam có 3 công viên địa chất toàn cầu do UNESCO vinh danh là công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang (năm 2010); công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng (năm 2018) và công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông (năm 2020).

Đối với hoạt động hợp tác cùng Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với tỉnh Khăm Muồn trong việc xây dựng Hồ sơ đề cử VQG Hin Nậm Nô là Di sản Thiên nhiên liên biên giới với Di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Song song với đó, Sở Du lịch tiếp tục đẩy mạnh phát huy giá trị Di sản một cách hợp lý để phát triển các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch theo hướng bền vững; chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan quảng bá, thu hút nguồn lực đầu tư của xã hội, tập đoàn lớn để đầu tư dự án, phát triển sản phẩm du lịch mới có chất lượng cao mang tầm khu vực, quốc tế.

Quảng Bình phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Phong Nha - Kẻ Bàng đạt tiêu chuẩn Khu du lịch Quốc gia, đạt thương hiệu trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế vào năm 2030 và là Kinh đô du lịch mạo hiểm của Châu Á. Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương và phát triển nguồn nhân lực theo phương châm “Mỗi người dân Quảng Bình đều là một hướng dẫn viên du lịch”.

Trong tháng 10.2023, sau khi bổ sung các sản phẩm du lịch mới thích ứng thời tiết, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 283.000 lượt khách, gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách nội địa ước đạt 274.100 lượt khách, gấp 1,34 lần so với cùng kỳ năm 2022; khách quốc tế ước đạt 8.900 lượt khách, gấp 2,78 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Khánh Trinh 
#