Chủ sở hữu Kem Tràng Tiền chưa thoát lỗ luỹ kế, “chôn” hàng trăm tỷ tại dự án Saigon Airpot Plaza

- Thứ Hai, 04/12/2023, 11:03 - Chia sẻ

Dù có lãi nhưng Chủ sở hữu Kem Tràng Tiền vẫn chưa xoá hết lỗ luỹ kế mà chỉ giảm xuống còn âm 591 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Dữ liệu tài chính thể hiện, quý 3.2023, Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (mã chứng khoán: OCH) đơn vị chủ sở hữu của thương hiệu Kem Tràng Tiền có doanh thu thuần đạt 566 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ một năm trước. Trừ đi giá vốn bán hàng, lãi gộp của doanh nghiệp đạt 329 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của OCH đem về 5,3 tỷ tuy nhiên chi phí lãi vay cũng ngốn của ông chủ kem Tràng Tiền 4,3 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí bán hàng, quản lý, OCH có lợi nhuận trước thuế đạt 172 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 3.2022. Luỹ kế 9 tháng, OCH có doanh thu thuần đạt 842 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 163 tỷ đồng. Như vậy, so với mục tiêu kinh doanh đề ra cho năm 2023, OCH đã đạt 70% mục tiêu doanh thu và vượt kế hoạch về lợi nhuận.

Chủ sở hữu Kem Tràng Tiền chưa thoát lỗ luỹ kế, “chôn” hàng trăm tỷ tại dự án Saigon Airpot Plaza -0

Tuy nhiên, dù có lãi nhưng Chủ sở hữu Kem Tràng Tiền vẫn chưa xoá được lỗ luỹ kế mà chỉ giảm xuống còn âm 591 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thời điểm 30.9.2023, tổng tài sản của OCH đang ở mức 2.618 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, doanh nghiệp có các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 168% so với hồi đầu năm lên mức 595 tỷ đồng. Hàng tồn kho vẫn duy trì tương đương thời điểm đầu năm ở mức 152 tỷ đồng, dự phòng cho lượng tồn kho này là 102 tỷ đồng.

Chủ sở hữu Kem Tràng Tiền chưa thoát lỗ luỹ kế, “chôn” hàng trăm tỷ tại dự án Saigon Airpot Plaza -0
Giá trị hàng tồn kho của OCH tập trung tịa dự án Saigon Airpot Plaza.

Theo giải trình của OCH, 254 tỷ đồng đang tồn ở dự án Saigon Airpot Plaza có địa chỉ tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Dự án này OCH hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Pegasus Thăng Long, bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và chi phí xây dựng luỹ kế của dự án.

Trước đó, OCH và Pegasus Thăng Long cùng nhau đầu tư dự án khách sạn nằm trong dự án Sài Gòn Airport Plaza, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, Pegasus Thăng Long góp 60% vốn.

Chủ sở hữu Kem Tràng Tiền chưa thoát lỗ luỹ kế, “chôn” hàng trăm tỷ tại dự án Saigon Airpot Plaza -0
Phối cảnh dự án Saigon Airpot Plaza

Năm 2014, hội đồng quản trị (HĐQT) của One Capital Hospitality có nghị quyết đồng ý và chấp thuận dùng tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất và tài sản hình thành trong tương lại tại dự án để đảm bảo cho khoản vay của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đại Dương Xanh (nay là Công ty TNHH Pegasus Thăng Long) tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Sài Gòn (OceanBank).

Năm 2021, Trung tâm dịch vụ Đấu giá Tài sản TPHCM đã tổ chức bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Pegasus Thăng Long tại OceanBank. Theo đó, chủ nợ mới đã trúng đấu giá và có toàn quyền trở thành người thế quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ của Công ty TNHH Pegasus Thăng Long với OceanBank.

Tháng 5.2022, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra quyết định của bản án phúc thẩm về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa OceanBank, chủ nợ mới, Công ty TNHH Pegasus Thăng Long và One Capital Hospitality (bên liên quan). Theo đó, Pegasus Thăng Long có trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi tạm tính đối với hợp đồng tín dụng cho chủ nợ mới.

Hết năm 2022, trong báo cáo tài chính soát xét, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh đến dự án khách sạn Airport tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh đang được thế chấp để bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH Pegasus Thăng Long.

Tính đến ngày 30.9.2023, OCH có khoản phải trả cho Công ty TNHH Pegasus Thăng Long 60% lợi ích được hưởng trong Dự án Sài Gòn Airpot Plaza theo hợp đồng kinh doanh, tương đương với số tiền 116 tỷ đồng.

Tú Anh
#