Gặp khó trong việc thu hồi 586 tỷ từ anh trai ông Hà Văn Thắm, Chủ sở hữu Kem Tràng Tiền xoá nợ xấu khỏi bảng cân đối kế toán

- Thứ Sáu, 30/06/2023, 08:53 - Chia sẻ

Hội đồng quản trị của OCH đã trình cổ đông đồng ý đưa các khoản nợ khó đòi này ra theo dõi ngoại bảng trên báo cáo tài chính năm 2022 với tổng số tiền gần 853 tỷ đồng. Trong đó, chiếm 66% là khoản phải thu ngắn hạn từ ông Hà Trọng Nam (hơn 586 tỷ), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị của OCH.

Báo cáo tài chính của CTCP One Capital Hospitality (Mã chứng khoán: OCH, chủ sở hữu của Kem Tràng Tiền) cho biết, từ nhiều năm nay, doanh nghiệp luôn ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn trị giá hơn 586 tỷ đồng từ ông Hà Trọng Nam.

“Bất lực” trong việc thu hồi 586 tỷ từ anh trai ông Hà Văn Thắm, Chủ sở hữu Kem Tràng Tiền muốn xoá “nợ xấu” khỏi bảng cân đối kế toán -0
Nhiều năm, OCH ghi nhận khoản phải thu hơn 586 tỷ đồng từ ông Hà Trọng Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT của OCH.

Ông Nam là anh trai của ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Oceanbank, đã bị phạt tù vì các sai phạm trong quá trình công tác.

Theo tìm hiểu, nguồn gốc của khoản phải thu hơn 586 tỷ đồng nêu trên xuất phát từ việc Công ty con của Ocean Group là Ocean Hospitality đã ứng trước cho ông Hà Trọng Nam để mua lại Công ty Cổ phầnTràng Tiền.

CTCP Tràng Tiền là đơn vị sở hữu thương hiệu kem Tràng Tiền cùng khu đất vàng rộng 1.300 m2 tại số 35 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

“Bất lực” trong việc thu hồi 586 tỷ từ anh trai ông Hà Văn Thắm, Chủ sở hữu Kem Tràng Tiền muốn xoá “nợ xấu” khỏi bảng cân đối kế toán -0
OCH đưa khoản nợ khó đòi theo dõi ngoại bảng kể từ ngày 31.12.2022.

Theo báo cáo tài chính của Ocean Hospitality, vào ngày 25.10.2010, công ty đã ứng trước cho ông Hà Trọng Nam khoản tiền 500 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng nhận chuyển nhượng 634.700 cổ phần của CTCP Tràng Tiền từ nhóm cổ đông bao gồm bà Nguyễn Thị Lan Hương, ông Hà Văn Thắm và ông Hà Trọng Nam.

Tuy nhiên, sau khi ông Hà Văn Thắm bị bắt, toàn bộ khoản phải thu này (bao gồm 128 tỷ đồng lãi phải thu) đã phải trích lập dự phòng phải thu toàn bộ.

Tháng 6.2015, Ocean Hospitality và ông Hà Trọng Nam đã ký thỏa thuận dừng việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tràng Tiền và ông Hà Trọng Nam có nghĩa vụ hoàn trả cả gốc lẫn lãi trong vòng 3 năm.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, khoản nợ này vẫn chưa được xử lý triệt để. Trước việc khó khăn thu hồi hàng trăm tỷ từ ông Hà Trọng Nam, Hội đồng quản trị của OCH đã trình cổ đông đồng ý đưa các khoản nợ khó đòi này ra theo dõi ngoại bảng trên báo cáo tài chính năm 2022 với tổng số tiền gần 853 tỷ đồng. Trong đó, chiếm 66% là khoản phải thu ngắn hạn từ ông Hà Trọng Nam (hơn 586 tỷ), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị của OCH.

Tại báo cáo tài chính quý 4.2022, OCH đã không còn ghi nhận khoản phải thu hơn 586 tỷ đồng từ ông Hà Trọng Nam. Phía OCH cho biết, khoản ứng trước cho ông Hà Trọng Nam theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 2510/2010/HĐ-CNCP ngày 25.10.2020 về việc Công ty nhận chuyển nhượng 634.700 cổ phần của Công ty Cổ phần Tràng Tiền từ một nhóm cổ đông do ông Hà Trọng Nam làm đại diện.

Tại ngày 5.6.2015, Công ty đã ký hợp đồng số 05 với ông Hà Trọng Nam. Theo đó, hai bên thoả thuận dừng việc chuyển nhượng cổ phần và ông Hà Trọng Nam có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ gốc và lãi tối đa trong vòng 3 năm kể từ ngày ký.

Ngày 23.1.2022, Đại hội đồng cổ đông có Nghị quyết về phương án xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi, theo đó khoản nợ của ông Hà Trọng Nam được đưa theo dõi ngoại bảng kể từ 31.12.2022. Phía OCH tiếp tục theo dõi và thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ.

Gia Hân
#