Chủ sở hữu kem Tràng Tiền: Doanh thu quý 2 “đi lùi” so với cùng kỳ, vẫn lỗ luỹ kế hơn 730 tỷ đồng

- Thứ Năm, 10/08/2023, 09:04 - Chia sẻ

Công ty cổ phần One Capital Hospitality (mã chứng khoán: OCH) là đơn vị đang sở hữu thương hiệu nổi tiếng Kem Tràng Tiền (Công ty CP Kem Tràng Tiền). Bên cạnh đó, OCH cũng là chủ sở hữu chuỗi resort Sunrise Nha Trang, Sunrise Hội An, Starcity Nha Trang, Starcity Airport Ho Chi Minh City và Starcity Tây Hồ (Hà Nội)...

Dữ liệu tài chính hợp nhất quý 2.2023 vừa công bố thể hiện, doanh thu thuần của OCH đạt mức 146 tỷ đồng, giảm 3,4 % so với cùng kỳ một năm trước. Trừ đi giá vốn bỏ ra, OCH có lãi gộp đạt hơn 48 tỷ đồng, giảm 4% so với quý 2.2022.

Đáng chú ý, trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của OCH mang về tới 32 tỷ đồng, trong đó có lượng lớn đến từ lãi tiền gửi, cho vay, đầu tư chỉ số này tăng mạnh so với mức 644 triệu của một năm trước. Khoản doanh thu tài chính này cũng giúp OCH gồng gánh được các chi phí về bán hàng, quản lý doanh nghiệp…

Quý 2, OCH báo lãi trước thuế 28 tỷ đồng, doanh nghiêp đã bắt đầu thoát khỏi tình trạng thua lỗ vì trong quý 1.2023 phải chịu lỗ 15 tỷ đồng sau thuế.

Chủ sở hữu kem Tràng Tiền: Doanh thu quý 2 “đi lùi” so với cùng kỳ, vẫn lỗ luỹ kế hơn 730 tỷ đồng -0
Công ty cổ phần One Capital Hospitality (mã chứng khoán: OCH) là đơn vị đang sở hữu thương hiệu Kem Tràng Tiền.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, OCH có doanh thu đạt 276 tỷ đồng tăng trưởng so với 6 tháng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 11 tỷ đồng, tăng trưởng so với khoản lỗ 42 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2022.

Về tình hình tài chính, thời điểm cuối quý 2.2023, tổng tài sản của Chủ sở hữu kem Tràng Tiền tăng nhẹ so với hồi đầu năm lên mức 2.304 tỷ đồng. Về chất lượng tài sản, tiền và tương đương tiền của OCH sụt giảm mạnh 33,2 % về mức 471 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này có các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh lên mức 373 tỷ đồng. Chất lượng các khoản phải thu là điều đáng phải quan tâm vì trong trường hợp không thu được đúng hạn sẽ gây áp lực không nhỏ cho hoạt động của doanh nghiệp.

OCH hiện đang dự phòng tới 132 tỷ đồng cho các khoản phải thu ngắn hạn. Bên cạnh đó, hàng tồn kho của OCH tiếp tục tăng nhẹ lên mức 156 tỷ đồng, OCH hiện đang dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 100 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Chủ sở hữu kem Tràng Tiền đang ở mức hơn 950 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính gần 160 tỷ. Vốn chủ sở hữu của OCH không thay đổi nhiều, đang ở mức 1.348 tỷ đồng. Nhờ có lãi trong quý 2 nên mức lỗ luỹ kế giảm nhẹ về còn hơn 730 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ đang âm 234 tỷ đồng, trong đó dòng tiền kinh doanh âm tới 136 tỷ đồng.

Nguyễn Khánh
#