Long An - Bài 2:

Phát hiện thêm nhiều sai phạm, thiếu sót tại giai đoạn 2 Dự án Khu đô thị Năm Sao

- Thứ Ba, 04/07/2023, 09:24 - Chia sẻ

Ngoài những sai phạm, thiếu sót tại giai đoạn 1 của dự án Khu đô thị Năm Sao do Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao làm chủ đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn phát hiện có thêm nhiều sai phạm tại giai đoạn 2 của dự án này.

Được giao hàng chục hécta đất nhưng chưa triển khai xây dựng 

Long An giao hơn 2,1 hécta đất ở ngoài quy hoạch cho Tập đoàn Năm Sao
Dự án Khu đô thị Năm Sao giai đoạn 2 có thêm nhiều sai phạm. Ảnh: Văn Dũng

Trong kết luận thanh tra số 12/KL-BTNMT về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Tập đoàn Năm Sao) khi thực hiện dự án Khu đô thị Năm Sao (tên thương mại là Five Star Eco City), ngoài những sai phạm, thiếu sót tại giai đoạn 1 (39 ha) của dự án, Bộ Tài nguyên Môi trường (TN-MT) còn phát hiện thêm nhiều sai phạm tại giai đoạn 2 (60 ha) của dự án này.

Theo kết luận thanh tra số 12/KL-BTNMT, ngày 1.11.2011, UBND huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) có Thông báo số 277/TB-UBND thông báo về việc thu hồi 605.273 m2 đất để triển khai công tác kê biên, bồi thường và tài sản trên đất, giải phóng mặt bằng giao cho Tập đoàn Năm Sao xây dựng Khu đô thị Năm Sao.

Ngày 20.11.2012, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 3668/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án Khu đô thị Năm Sao.

Đến ngày 30.12.2013, UBND huyện Cần Giuộc ban hành Quyết định số 12773/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị Năm Sao với tổng diện tích đất thu hồi phải bồi thường là 605.273 m2; 270 trường hợp bị ảnh hưởng; tổng giá trị bồi thường là hơn 377 tỷ đồng, tổng số trường hợp được hỗ trợ tái định cư là 144 hộ, trong đó có 69 hộ tái định cư bằng đất.

Theo báo cáo của Tập đoàn Năm Sao, đến thời điểm thanh tra, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã chi trả là hơn 331 tỷ đồng cho 214 trường hợp/44,67 ha (chưa tính đất do UBND xã quản lý). Đáng chú ý, ở giai đoạn 2 này, vẫn chưa có trường hợp hộ dân nào được bố trí tái định cư theo quy định.

Long An giao hơn 2,1 hécta đất ở ngoài quy hoạch cho Tập đoàn Năm Sao
Tập đoàn Năm Sao được giao hàng chục ha đất nhưng không triển khai xây dựng trong nhiều năm. Ảnh: Văn Dũng

Đối với việc giao đất giai đoạn 2 của dự án, đến thời điểm thanh tra, Tập đoàn Năm Sao đã được UBND tỉnh Long An giao 384.630,5 m2 đất để thực hiện dự án (trong đó có 183.881 m2 đất ở, 5.612 m2 đất xây dựng công trình thương mại và hệ thống hạ tầng xã hội).

Tổng số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách Nhà nước là hơn 108 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Năm Sao được trừ hơn 107 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất; số tiền thực nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 1,2 tỷ đồng. Hiện tại, Tập đoàn Năm Sao đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 183.881 m2 đất ở nông thôn.

Thanh tra Bộ-MT xác định, đến thời điểm thanh tra, Tập đoàn Năm Sao mới chỉ san lấp mặt bằng được 10 ha của dự án Khu đô thị Năm Sao giai đoạn 2, chiếm tỷ lệ 25,62% tổng diện tích được thuê, giao.

Thanh tra…ra nhiều sai phạm

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Long An tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm tại dự án Khu đô thị Năm Sao. Ảnh: Văn Dũng

Qua công tác thanh tra đối với việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường của Tập đoàn Năm Sao khi thực hiện dự án Khu đô thị Năm Sao, Bộ TN-MT nhận thấy, UBND tỉnh Long An ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất cho Tập đoàn Năm Sao theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, không theo nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư được phê duyệt là không phù hợp với quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.

Tại thời điểm năm 2014, UBND tỉnh Long An áp dụng phương pháp so sánh để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất đối với diện tích 27.812 m2 đất ở nông thôn (giao đất đợt 1 giai đoạn 2 khu 60 ha) cho Tập đoàn Năm Sao có giá bằng giá đất bồi thường năm 2012 mà áp dụng phương pháp thặng dư để xác định giá đất là không phù hợp các quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2003, Điều 5 Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16.11.2004 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27.7.2007).

Việc xác định giá đất đối với diện tích 156.069 m2 đất ở nông thôn (giao đất đợt 2, 3 giai đoạn 2 khu 60 ha) theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh, phương pháp so sánh trong việc tính tiền sử dụng đất là chưa phù hợp với các quy định của Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ.

Các thửa đất thể hiện trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Tập đoàn Năm Sao không có ranh khép kín, gồm nhiều vị trí khác nhau là không phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2003 và 2013.

Diện tích đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều phần diện tích với mục đích sử dụng khác nhau nhưng không được thể hiện theo từng thửa đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được xét duyệt là chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25.5.2007 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ.

Phần lớn diện tích đất được giao nhưng Tập đoàn Năm Sao chưa triển khai xây dựng các hạng mục, công trình đã được cơ quan nhà nước phê duyệt, tiến độ sử dụng đất chậm dẫn đến dự án không đảm bảo về tiến độ đã được phê duyệt, vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Dự án Khu đô thị Năm Sao: Giai đoạn 2 có thêm nhiều sai phạm
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An có sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tập đoàn Năm Sao. Ảnh: Văn Dũng

Từ những thiếu sót, sai phạm trên, Bộ -MT kiến nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo Sở TN-MT, UBND huyện Cần Giuộc và các cấp, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất, bảo vệ môi trường cũng như tiến độ đưa đất vào sử dụng đối với Tập đoàn Năm Sao, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý đối với những sai phạm theo quy định pháp luật.

Thực hiện rà soát, khắc phục các tồn tại đã nêu trên (việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia hạn việc sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót trong quản lý nhà nước về đất đai và môi trường.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm nêu trên.

Bên cạnh đó, Bộ TN-MT cũng yêu cầu Tập đoàn Năm Sao chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới được giao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với các cơ quan nhà nước để hoàn thiện các quy định, thủ tục về đất đai và môi trường theo quy định của pháp luật. Liên hệ với Sở -MT tỉnh Long An để được hướng dẫn thực hiện gia hạn tiến độ sử dụng đất.

Đồng thời, hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung; thu gom toàn bộ nước thải phát sinh về hệ thống xử lý đạt quy chuẩn quốc gia về nước thải trước khi thải ra môi trường; thực hiện thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn theo quy định; quản lý và giám sát môi trường theo quy định.

Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin việc thực hiện theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Long An và Tập đoàn Năm Sao đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Văn Dũng
#