Tham gia chất lượng vào công tác xây dựng pháp luật

- Chủ Nhật, 20/11/2022, 06:32 - Chia sẻ

Tham gia đầy đủ, tích cực vào chương trình nghị sự của kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh có những đóng góp quan trọng góp phần vào thành công của kỳ họp cũng như sự đổi mới của Quốc hội. Trong đó, có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, cùng Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng pháp luật, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Làm rõ những bất cập

Tham gia ý kiến đối với dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, ĐBQH tỉnh đề nghị: cần đặt ra những trường hợp cụ thể, những tình huống đặc biệt, nhất là những sự việc đột xuất hoặc liên quan đến một số vụ án đã xảy ra để đánh giá rủi ro quốc gia trước việc thu gom tiền trong nước để chuyển ra nước ngoài. Về những thủ đoạn rửa tiền tinh vi, đại biểu kiến nghị, Luật cần đủ hành lang pháp lý để ngăn chặn hiệu quả. Đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu nhấn mạnh, điểm nghẽn về đất đai là vấn đề lớn ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội, nên tập trung vào nội dung quản lý nhà nước và hiệu quả sử dụng đất đai, giải quyết tốt quyền lợi giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp...

Dành sự quan tâm đến dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, cần làm rõ những thuật ngữ để bảo đảm hiệu quả áp dụng thực tiễn. Đại biểu cũng kiến nghị, bổ sung nội dung về bảo đảm không còn các khoản nợ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác với ngân sách nhà nước trong quá trình tham gia đấu thầu tại khoản 1, Điều 5. Bên cạnh đó, các quy định cần bảo đảm tính liên kết, tương đồng với các luật hiện hành để bảo đảm sự kết nối trong việc thực thi các luật...

Dành sự quan tâm đến dự án Luật Phòng thủ dân sự trong phiên thảo luận tại hội trường, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Trần Thị Kim Nhung, ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: cần cân nhắc bổ sung lực lượng dự bị động viên vào lực lượng nòng cốt phòng thủ dân sự để bảo đảm kịp thời phát huy được lực lượng tại chỗ này. Về quy định liên quan đến thẩm quyền điều động, huy động lực lượng, phương tiện, đại biểu thẳng thắn đánh giá, quy định này còn khá chung chung, khó cho thực hiện và dễ gây chồng chéo. Đặc biệt, cần làm rõ thế nào là trường hợp khẩn cấp và làm rõ thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đến đâu trong trường hợp này để bảo đảm không trái với quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên…

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà tham gia thảo luận về một số dự án Luật tại Hội trường
Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà tham gia thảo luận về một số dự án Luật tại Hội trường

Mục tiêu cao nhất là chuyển biến trong thực tiễn

Tại Kỳ họp này, các ý kiến tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã phản ánh được những bất cập hiện tại trong thực hiện chính sách pháp luật liên quan. Qua đó, hướng tới mục tiêu cao nhất là làm sao để các nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp, khắc phục hiệu quả các tồn tại và khi đi vào cuộc sống sẽ tạo chuyển biến rõ nét nhất. Ngoài các ý kiến phát biểu trực tiếp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã xây dựng báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào các dự án Luật, nghị quyết gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, bổ sung vào các dự thảo trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp.

Nhìn chung tại Kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã rất tích cực, lắng nghe, nghiên cứu, chắt lọc, lựa chọn những nội dung cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm. Kinh nghiệm, thực tiễn, ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương qua các hội nghị tham vấn Luật được Đoàn ĐBQH tổ chức chính là nguồn tư liệu quan trọng để ĐBQH có những ý kiến tham gia xác đáng, đóng góp chất lượng vào công tác xây dựng Luật gắn liền với sự vận động không ngừng của đời sống.

BẢO TRÂM