Mang thực tiễn sinh động vào nghị trường

- Chủ Nhật, 20/11/2022, 06:34 - Chia sẻ

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tham dự Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV với lượng thông tin, tư liệu phong phú, giàu thực tiễn. Bằng trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, các ĐBQH thành viên Đoàn đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cùng Quốc hội, Chính phủ xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng mong đợi của cử tri, Nhân dân.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu

Để kịp thời chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức để ĐBQH tiếp xúc cử tri tại 13/13 huyện, thị xã, thành phố với hơn 2.000 cử tri, Nhân dân tham gia. Đoàn cũng tổ chức hội nghị với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện KSND, TAND và các cơ quan, đơn vị có liên quan thống nhất để trao đổi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và thông tin, làm rõ các nội dung kiến nghị cử tri gửi đến Đoàn thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Đồng thời, xây dựng báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội với 14 nội dung kiến nghị; gửi UBND tỉnh với 6 nội dung kiến nghị.

Với khối lượng dự án luật lớn, quan trọng, nhất là dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Đoàn ĐBQH tỉnh đã xây dựng kế hoạch lấy ý kiến đối với từng dự án Luật. Với một số dự án Luật có phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động tới nhiều đối tượng, còn nhiều ý kiến khác nhau, Đoàn đã kết hợp tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, vừa khảo sát vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến chuyên đề, có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến tham gia bằng văn bản gửi đến 285 lượt cơ quan, đơn vị và chuyên gia lấy ý kiến và 14 dự án luật; tổ chức 7 hội nghị lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp, tiến hành khảo sát lấy ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2023; xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Các ý kiến tổng hợp của Đoàn ĐBQH gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phát biểu tham gia trực tiếp của các ĐBQH tại các hội nghị chuyên đề đã được các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra giải trình, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến.

Mang thực tiễn sinh động vào nghị trường
Các ĐBQH Đoàn Quảng Ninh tham gia thảo luận Tổ tại Kỳ họp
Ảnh: B. Trâm

Kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã bước vào Kỳ họp với một lượng thông tin, tư liệu hết sức phong phú, giàu thực tiễn. Tham gia vào kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023, các ĐBQH thành viên Đoàn đã đề nghị, Chính phủ có các giải pháp cụ thể trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023. Trong đó, nhấn mạnh việc hoàn thiện về hệ thống chính sách, pháp luật để thực hiện triệt để các giải pháp phát triển và ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh kinh tế khu vực và quốc tế có nhiều biến động và diễn biến phức tạp.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân đề nghị làm rõ nguyên nhân việc phân bổ vốn và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm để có những giải pháp khắc phục cụ thể. Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách phải sát hơn với việc thực hiện thu được hàng năm để bảo đảm kế hoạch chi phù hợp, đóng góp nguồn lực phát triển của đất nước.

Gợi mở thêm các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan, ĐBQH tỉnh đề nghị, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các giải pháp để phòng, chống dịch Covid-19; tập trung chỉ đạo hoàn thiện các dự án lớn đầu tư các dự án hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; tháo gỡ khó khăn của một số địa phương còn chưa điều tiết được nguồn thu ngân sách…

TUẤN NGUYÊN