Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV

Đóng góp tích cực vào thành công chung

- Chủ Nhật, 20/11/2022, 06:37 - Chia sẻ

Tiếp nối và phát huy thành công tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí lực giải quyết khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao. Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân cho biết, cùng với tập thể Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp vào thành công chung của Kỳ họp.

Nêu cao trách nhiệm, giải quyết khối lượng công việc lớn, quan trọng

- Kỳ họp thứ Tư là kỳ họp tiếp tục ghi dấu nhiều đổi mới trong hoạt động của Quốc hội. Xin ông cho biết những kết quả quan trọng, nổi bật của Kỳ họp?

Đóng góp tích cực vào thành công chung -0
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân
 Ảnh: M. Tuân

- Sau 21 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Với tính chất quan trọng của một kỳ họp thường lệ cuối năm, Quốc hội đã xem xét khối lượng công việc lớn trên tinh thần đồng thuận, thống nhất rất cao.

​Trong đó, về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, trên cơ sở đánh giá khách quan toàn diện kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế của năm 2022, Quốc hội đã quyết nghị nhiều định hướng lớn, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để Chính phủ, các cấp, các ngành tiếp tục quyết liệt triển khai nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023; tạo đà thuận lợi để phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Về công tác lập pháp, Quốc hội đã thông qua 6 luật, 13 nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm thực thi các cam kết quốc tế. Đồng thời, cũng đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét 1 dự án luật; cho ý kiến đối với 8 dự án luật.

​​​​Về hoạt động giám sát tối cao, Quốc hội đã dành thời gian 2 ngày rưỡi để tiến hành chất vấn đối với 3 Bộ trưởng và Tổng Thanh tra Chính phủ về các lĩnh vực: xây dựng, thông tin và truyền thông, nội vụ, thanh tra. Với việc thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành thực hiện quyết liệt những cam kết cụ thể về những việc phải làm và thời hạn hoàn thành để tạo chuyển biến thực sự đối với từng lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân cả nước. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội giám sát lại và xem xét lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm giữa nhiệm kỳ.​

Các đại biểu thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Quốc hội tại Kỳ họp
Các đại biểu thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Quốc hội tại Kỳ họp

Tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, hành động 

​- Tại Kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tích cực tham gia vào các nội dung nghị sự và có nhiều đóng góp vào thành công chung của kỳ họp, thưa ông?

- Tại kỳ họp, 8 đại biểu thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến vào nội dung các phiên thảo luận Tổ và Hội trường với 37 lượt phát biểu trực tiếp. Riêng thảo luận tại Hội trường, Đoàn đã đăng ký 12 lượt phát biểu vào các nội dung; trong đó đã phát biểu trực tiếp với 7 lượt ý kiến. Các ý kiến phát biểu thảo luận đều rất chất lượng, tập trung bổ sung, nhấn mạnh, làm rõ tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Qua đó, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan nhiều giải pháp cụ thể để giải quyết, tháo gỡ các vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, các ĐBQH trong Đoàn đã tích cực đăng ký chất vấn các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề còn vướng mắc, bất cập từ thực tiễn, nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri. Trả lời nội dung các đại biểu quan tâm, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ nhấn mạnh, các ĐBQH đã có nhiều đánh giá sâu sắc, trí tuệ, trách nhiệm, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần giải quyết và góp ý cho Chính phủ về các giải pháp cần thực hiện. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng khẳng định, thời gian tới Chính phủ, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, khắc phục tồn tại yếu kém, thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm đạt được những chỉ tiêu đã đề ra.

- Xin ông cho biết, một số nội dung hoạt động Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ triển khai ngay sau kỳ họp?

- Để nhanh chóng lan tỏa về thành công của kỳ họp, chúng tôi đã triển khai để ĐBQH tiếp xúc, thông báo nhanh tới cử tri toàn tỉnh kết quả Kỳ họp. Đồng thời, tập trung tuyên truyền các nội dung được kỳ họp thông qua, nhất là một số dự án Luật, nghị quyết có tác động ảnh hưởng sâu tới đời sống tầng lớp Nhân dân.

Thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Đoàn giám sát - Quốc hội Khóa XV. Đoàn ĐBQH tỉnh cũng tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ. Đôn đốc, tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Tổng kết hoạt động năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh, triển khai xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Mạnh Tuân thực hiện