Tổng kết tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp

Trả lời, giải thích, xử lý ngay tại chỗ tối đa ý kiến

- Thứ Ba, 21/11/2023, 08:00 - Chia sẻ

Thường trực HĐND thường xuyên theo dõi, nắm thông tin về những vấn đề “nóng”, bức xúc ở các địa phương, đề nghị UBND cử các sở, phòng, ban, ngành liên quan tham gia cùng đại biểu TXCT; đồng thời, đề nghị các ngành còn lại cung cấp số điện thoại của lãnh đạo trực TXCT để đại biểu liên hệ khi cần thiết, nhằm trả lời, giải thích, xử lý ngay tại chỗ tối đa các ý kiến cử tri đặt ra, hạn chế tối đa việc tiếp thu ý kiến rồi chuyển cho tổ chức, cá nhân thẩm quyền sau khi TXCT.

Đó là một điểm nhấn quan trọng trong hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành.

Thực hiện 4 tăng, 4 giảm

Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau không ngừng nghiên cứu, đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp: đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng công tác TXCT. Qua đó, Thường trực đưa ra giải pháp đổi mới hoạt động TXCT, thực hiện 4 tăng, 4 giảm. Đó là: tăng số điểm TXCT, tăng số lượng cử tri là nhân dân, tăng trách nhiệm đại biểu trong công tác tuyên truyền, tăng số lượng ý kiến được trả lời, giải đáp tại chỗ; giảm tối đa cử tri là cán bộ, đảng viên, giảm số lượng đại biểu HĐND tại mỗi điểm, giảm số ý kiến cử tri tiếp thu, tổng hợp về, giảm số lượng cán bộ các sở, ngành tham dự các buổi TXCT.

Cử tri Cà Mau kiến nghị về chế độ, chính sách đến Tổ Đại biểu HĐND tỉnh - ẢNH HUỲNH TỨ
Cử tri Cà Mau kiến nghị về chế độ, chính sách đến Tổ Đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Huỳnh Tứ

Cùng với đó, tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thảo luận về các chuyên đề liên quan đến TXCT; tham mưu HĐND tỉnh ban hành Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND tỉnh. Trong đó, đề ra một số giải pháp đổi mới  như: tiếp tục thực hiện 4 tăng 4 giảm; mở rộng các hình thức TXCT; đổi mới phương thức điều hành các buổi TXCT; sử dụng phần mềm để tổng hợp, thống kê, cập nhật, theo dõi các ý kiến và việc giải quyết kiến nghị cử tri; xây dựng ứng dụng hoặc trang web tiếp nhận kiến nghị cử tri trên nền tảng số và các hình thức khác phù hợp; có kế hoạch phối hợp với các cơ quan truyền thông trong tuyên truyền các hoạt động của HĐND, các chương trình, kế hoạch, nội dung TXCT…

Đề nghị cung cấp số điện thoại của lãnh đạo trực TXCT

Thường trực HĐND phân công đại biểu TXCT tại các ấp, khóm, xã, phường, thị trấn theo đơn vị bầu cử (từng lúc phân công TXCT ngoài địa bàn ứng cử); mỗi điểm có từ 3 - 5 đại biểu (riêng cấp tỉnh không quá 3 đại biểu/điểm). Một số thời điểm có sự phối hợp TXCT với đại biểu Quốc hội, hoặc lồng ghép TXCT nhiều cấp tại cùng một địa điểm (nhiều nơi HĐND cấp xã không tổ chức TXCT riêng mà phối hợp cùng với cấp huyện), tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của cử tri và ngân sách nhà nước. Đặc biệt, thường xuyên theo dõi, nắm thông tin về những vấn đề “nóng”, bức xúc ở các địa phương, đề nghị UBND cử các sở, phòng, ban, ngành liên quan tham gia cùng đại biểu TXCT; đồng thời, đề nghị các ngành còn lại cung cấp số điện thoại của lãnh đạo trực TXCT để đại biểu liên hệ khi cần thiết, nhằm trả lời, giải thích, xử lý ngay tại chỗ tối đa các ý kiến cử tri đặt ra, hạn chế tối đa việc tiếp thu ý kiến rồi chuyển cho tổ chức, cá nhân thẩm quyền sau khi TXCT.

Nội dung TXCT được Thường trực, đại biểu HĐND chuẩn bị chu đáo, bám sát vào chương trình các kỳ họp HĐND, các chủ trương, chính sách, nghị quyết mới được ban hành. Đặc biệt, việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn được đại biểu HĐND quan tâm, đề cao hàng đầu tại các buổi TXCT. Trước các buổi TXCT, đại biểu giám sát, theo dõi, nắm tình hình kinh tế - xã hội địa phương và những vấn đề đang được Nhân dân và dư luận quan tâm; nghiên cứu, chuẩn bị trước thông tin, tài liệu để kịp thời giải đáp các vấn đề cử tri đặt ra. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được trả lời tại chỗ, còn một số ít kiến nghị được đại biểu ghi nhận, báo cáo Thường trực chuyển cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng, đáp ứng được mong muốn và nguyện vọng của cử tri, góp phần tăng cường sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân đối với cơ quan dân cử và người đại biểu nhân dân.

Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc quá trình giải quyết kiến nghị của cử tri, tổ chức nhiều cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề khi cần thiết, bảo đảm các kiến nghị được giải quyết thỏa đáng. Hầu hết các kiến nghị đều được báo cáo kết quả giải quyết đến đại biểu và cử tri tại kỳ họp tiếp theo; một số kiến nghị mang tính chiến lược, cần có lộ trình hoặc nguồn kinh phí quá lớn không thể thực hiện ngay, UBND giải thích rõ và hứa giải quyết trong thời gian sớm nhất, được đại biểu và cử tri đồng thuận.

NGỌC KHÁNH
#