Tổng kết tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp

“Đối thoại với cử tri” qua nền tảng số, sóng truyền hình

- Thứ Bảy, 18/11/2023, 07:14 - Chia sẻ

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương Nguyễn Trường Nhật Phượng: Thường trực HĐND tỉnh tổ chức chương trình “Đối thoại với cử tri” thông qua việc sử dụng các nền tảng số và trên sóng truyền hình với các chủ đề: “Thiết chế văn hóa: góc nhìn từ thực tiễn”; “Bình Dương - Vì tương lai an cư lạc nghiệp” và “Cải cách thủ tục Hành chính - Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm”...

Đây là cách thức tăng cường, đổi mới các hình thức TXCT, đáp ứng chủ trương chung là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Cũng là điểm nhấn trong hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành.

Tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề

Cùng với tổ chức TXCT trước và sau mỗi kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động TXCT của đại biểu HĐND phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường TXCT chuyên đề và đạt được nhiều hiệu quả tích cực.

Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, có thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội, đông cứng, khóa chặt nên việc tổ chức TXCT được Thường trực HĐND tỉnh, huyện linh hoạt bố trí bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương bằng nhiều hình thức: thông báo nội dung TXCT qua Đài Truyền thanh; phát phiếu lấy ý kiến, kiến nghị cử tri; tổ chức Hội nghị TXCT trực tuyến với các điểm cầu các xã, phường; TXCT theo hình thức trực tuyến. Qua đó, bảo đảm tiếp thu, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp theo quy định song vẫn thực hiện tốt công tác phòng dịch.

Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức một số hoạt động TXCT chuyên đề với một số đối tượng như: cán bộ, nhân viên ngành y tế; cán bộ hưu trí; công nhân lao động và cán bộ công đoàn; trẻ em. Qua các đợt tiếp xúc, cử tri được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình; các sở, ngành đã lắng nghe, chia sẻ những mong muốn, đề xuất kiến nghị. Qua đó, giúp tỉnh đưa ra những quyết sách kịp thời.

Đặc biệt, theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng: Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình “Đối thoại với cử tri” thông qua việc sử dụng các nền tảng số và trên sóng truyền hình với các chủ đề: “Thiết chế văn hóa: góc nhìn từ thực tiễn”; “Bình Dương - Vì tương lai an cư lạc nghiệp” và “Cải cách thủ tục Hành chính - Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm”... Đây là cách thức tăng cường, đổi mới các hình thức TXCT, đáp ứng chủ trương chung là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Qua đó, nhiều cử tri sẽ được tham dự tiếp xúc, đối thoại với chính quyền, chính quyền có thêm kênh thông tin để tiếp thu, ghi nhận tiếng nói của cử tri và Nhân dân.

Mời đại diện ngành chức năng trên cơ sở những vấn đề bức xúc

Tại buổi TXCT định kỳ sau kỳ họp cuối năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với Thường trực HĐND tổ chức cho cử tri góp ý kiến vào các nội dung đại biểu đã hứa trước dân lúc vận động bầu cử. Đa số cử tri và Nhân dân mong muốn các đại biểu HĐND tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, thực hiện đúng chương trình hành động đã nêu và thường xuyên gắn bó với Nhân dân để phản ánh các ý kiến của Nhân dân đến các cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời, quan tâm đến các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhất là hệ thống đường giao thông mang tính kết nối, giữ vững quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Trong kế hoạch TXCT, việc mời đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự buổi tiếp xúc được xem xét kỹ lưỡng trên cơ sở những vấn đề bức xúc, tồn tại của địa phương. Nội dung trả lời đến cử tri tại địa phương được công khai bằng nhiều hình thức như: đăng tải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Báo Bình Dương, Trang Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương, niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã - nơi có cử tri kiến nghị để cử tri được biết và theo dõi việc giải quyết kiến nghị.

Từ năm 2016 đến nay, Thường trực HĐND mỗi cấp đã tổ chức được 13 đợt giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp thường lệ trong năm. Qua giám sát cho thấy, hầu hết các kiến nghị của cử tri đã được UBND các cấp và các ngành trả lời đầy đủ, rõ ràng, có xác định thời gian, tiến độ thực hiện. Đối với những khó khăn, vướng mắc, Thường trực HĐND đề nghị UBND và các ngành liên quan tăng cường hơn nữa các giải pháp, đặc biệt là giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Theo ghi nhận của Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương: các cấp, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng, tích cực trong tiếp nhận, chỉ đạo, tập trung giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị, trong đó có việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của các đơn vị, địa phương. Hầu hết các kiến nghị được UBND chỉ đạo các ngành, đơn vị trả lời rõ ràng, có tiến độ thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu của cử tri.

NGUYỄN NHẬT
#