Tổng kết tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp

Kịp thời, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc giải quyết

- Chủ Nhật, 19/11/2023, 08:09 - Chia sẻ

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Tổ đại biểu khi tổng hợp kiến nghị của cử tri cần nêu đầy đủ họ và tên, địa chỉ (số điện thoại, nếu có) của người kiến nghị để thuận lợi cho việc thông báo kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền đến với cử tri.

Từ đầu năm 2023 đến nay, tại các phiên họp hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh đều nghe, cho ý kiến về Báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh để kịp thời, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết.

Kịp thời giải đáp các vấn đề đặt ra ngay tại buổi tiếp xúc

Từ khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành đến nay, Thường trực HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã quan tâm đổi mới, đa dạng hóa các hình thức TXCT, phù hợp với từng thời điểm, địa điểm, tổ chức các cuộc TXCT theo chuyên đề. Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành các Đề án đổi mới hoạt động, trong đó đã đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động TXCT như: mở rộng TXCT tại các thôn, xóm, bản, tổ dân phố; TXCT nơi công tác, nơi cư trú, tại các doanh nghiệp; thời gian TXCT linh hoạt phù hợp với đối tượng tiếp xúc; kết hợp giữa trực tiếp với trực tuyến.

Hoạt động TXCT theo chuyên đề tập trung vào các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, như: về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy, giáo dưỡng và giáo dục bắt buộc; cơ chế thực hiện Chương trình Sữa học đường cho trẻ em mầm non và tiểu học; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế...

Cử tri trên địa bàn có thể phản ánh ý kiến, kiến nghị qua việc lấy ý kiến bằng văn bản, hình thức trực tuyến (được thực hiện trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ tại địa phương); gặp gỡ, trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh; qua điện thoại, gửi email, zalo cho các đại biểu; qua fanpage đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An; fanpage của Đài PTTH Nghệ An.

Nội dung TXCT được Thường trực HĐND, đại biểu HĐND chuẩn bị chu đáo, bám sát vào chương trình các kỳ họp HĐND, các chủ trương, chính sách, nghị quyết mới được ban hành. Đặc biệt, việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn được đại biểu quan tâm tại các buổi TXCT. Trước các buổi TXCT, đại biểu giám sát, theo dõi, nắm tình hình kinh tế - xã hội địa phương và những vấn đề đang được Nhân dân và dư luận quan tâm; nghiên cứu, chuẩn bị trước thông tin, tài liệu để kịp thời giải đáp các vấn đề cử tri đặt ra. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được trả lời tại chỗ, các kiến nghị chưa được giải đáp được đại biểu ghi nhận, báo cáo Thường trực chuyển cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và trả lời cử tri.

Nêu đầy đủ họ tên, địa chỉ của người kiến nghị

Các ý kiến, kiến nghị được tổng hợp cụ thể, khách quan, hạn chế trùng lặp; phân loại ý kiến theo từng lĩnh vực, theo từng cấp thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành có liên quan tiếp thu, xem xét, giải quyết. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu các Tổ đại biểu khi tổng hợp các kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh cần nêu đầy đủ họ và tên, địa chỉ (số điện thoại, nếu có) của người kiến nghị để thuận lợi cho việc thông báo kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền đến cử tri.

Thường trực và đại biểu HĐND luôn quan tâm thực hiện tốt công tác giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, bằng nhiều hình thức như: xem xét qua các báo cáo; tổ chức thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp thường lệ; trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết; khảo sát, giám sát chuyên đề; tổ chức phiên giải trình, chất vấn... Qua đó, kịp thời đôn đốc, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND chuyển đến, UBND cùng cấp giao các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND trả lời, giải quyết. Trường hợp những kiến nghị chưa được giải quyết thỏa đáng, Thường trực HĐND giao các Ban, các Tổ đại biểu tổ chức giám sát, khảo sát chuyên đề để nắm tình hình và kiến nghị UBND, ngành chức năng giải pháp giải quyết hiệu quả hơn; trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết để giao UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Đặc biệt từ đầu năm 2023 đến nay, tại các phiên họp hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đều nghe và cho ý kiến về Báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh để kịp thời, quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Thời hạn giải quyết, trả lời cử tri, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cơ bản được thực hiện bảo đảm theo quy định. Hầu hết kiến nghị đều được báo cáo kết quả giải quyết đến đại biểu và cử tri tại kỳ họp tiếp theo; một số kiến nghị mang tính chiến lược, cần có lộ trình hoặc nguồn kinh phí quá lớn không thê thực hiện ngay thi được UBND giải thích rõ và đưa ra lộ trình giải quyết, được đại biểu và cử tri đồng thuận.

Thái Hoà
#