Tổng kết tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp

Tổ đại biểu được cấp ngân sách để giải quyết các kiến nghị bức xúc

- Thứ Hai, 20/11/2023, 07:30 - Chia sẻ

Hàng năm, mỗi Tổ đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu được cấp một khoản ngân sách để giải quyết các kiến nghị bức xúc của cử tri; riêng các Tổ đại biểu HĐND cấp huyện, tùy ngân sách của từng địa phương có mức hỗ trợ khác nhau. Số tiền này được chi vào việc đầu tư xây cầu, lộ giao thông, những yêu cầu bức xúc của cử tri nơi Tổ đại biểu ứng cử. Quyết định xây dựng công trình gì đều có sự bàn bạc thống nhất của đại biểu trong Tổ và tham khảo ý kiến lãnh đạo địa phương nơi ứng cử; thủ tục đầu tư, thanh quyết toán được thực hiện theo đúng quy định của luật.

Trả lời các ý kiến, kiến nghị ngay tại buổi tiếp xúc

Qua tổng kết hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu từ khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành cho thấy, hoạt động TXCT được các đại biểu HĐND quan tâm, từng bước thực hiện khá nề nếp, tính dân chủ trong quá trình tiếp xúc được phát huy. Hoạt động TXCT thật sự là diễn đàn để cử tri phát huy quyền dân chủ, bày tỏ tâm tư nguyện vọng chính đáng và có những đề xuất, kiến nghị thiết thực giúp cho chính quyền các cấp trong xây dựng chủ trương, chính sách sát với thực tế, phù hợp với ý nguyện của Nhân dân. Đây cũng là nơi để đại biểu tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương đến Nhân dân, đặc biệt là báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những định hướng phát triển địa phương để Nhân dân đồng thuận, chia sẻ khó khăn thách thức, đoàn kết thống nhất cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt nghị quyết HĐND các cấp đề ra, thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

Nội dung Đề cương báo cáo trong các cuộc TXCT được chuẩn bị ngắn gọn, dễ hiểu, sát với nội dung từng kỳ họp và tình hình thực tế. Đại biểu HĐND tỉnh, huyện TXCT chung; cấp xã tùy tình hình thực tế có lúc tiếp xúc chung đại biểu HĐND 3 cấp hoặc tiếp xúc riêng theo địa bàn dân cư. Trong thời điểm đại dịch Covid-19, HĐND các cấp đã Phối hợp với Đoàn ĐBQH, HĐND cấp tỉnh, huyện tổ chức tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến, giúp đại biểu HĐND các cấp vừa phòng được dịch bệnh, vừa tiết kiệm chi phí, thời gian, thuận tiện cho cử tri.

Tại các cuộc TXCT, mời đại diện lãnh đạo cơ quan địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự để trực tiếp lắng nghe, giải đáp những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền, qua đó, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải quyết kịp thời các bức xúc trong Nhân dân. Đặc biệt, việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngay tại buổi tiếp xúc và giám sát việc thực hiện các ý kiến cử tri đã góp phần củng cố, tăng cường sự tin tưởng của cử tri vào cơ quan dân cử, đại biểu dân cử. Phiên họp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh, cấp huyện đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp để Nhân dân và cử tri theo dõi việc trả lời của các cơ quan chức năng.

UBND tỉnh trực tiếp báo cáo kết quả giải quyết

Để việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri có sự thống nhất, hiệu quả và không đùn đẩy trách nhiệm, thẩm quyền xử lý, theo sự thống nhất của Thường trực HĐND và UBND tỉnh, tại mỗi kỳ họp HĐND giao UBND tỉnh trực tiếp báo cáo kết quả giải quyết, thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri ở các kỳ họp trước và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp này; các Giám đốc sở, ngành có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh về nội dung trả lời khi có sự phân công Điều này giúp đại biểu HĐND nắm và giám sát việc giải quyết các yêu cầu chính đáng của cử tri, giúp chính quyền các cấp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Hàng năm, mỗi Tổ đại biểu HĐND tỉnh được cấp một khoản ngân sách để giải quyết các kiến nghị, bức xúc của cử tri (nhiệm kỳ 2016 - 2021: Mỗi Tổ đại biểu được sử dụng 500 triệu đồng; Nhiệm kỳ 2021 - 2026: Mỗi Tổ đại biểu được sử dụng 550 triệu đồng). Riêng các Tổ đại biểu HĐND cấp huyện, tùy ngân sách của từng địa phương có mức hỗ trợ khác nhau (thành phố Bạc Liêu: 150 triệu đồng/Tổ; huyện Vĩnh Lợi: 200 triệu đồng/Tổ; huyện Đông Hải: 50 triệu đồng/Tổ…). Số tiền này được chi vào việc đầu tư xây cầu, lộ giao thông, những yêu cầu bức xúc của cử tri nơi Tổ đại biểu ứng cử. Quyết định xây dựng công trình gì đều có sự bàn bạc thống nhất của đại biểu trong Tổ và tham khảo ý kiến lãnh đạo địa phương nơi ứng cử; thủ tục đầu tư, thanh quyết toán được thực hiện theo đúng quy định của luật.

Nhìn chung, việc theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri bảo đảm kịp thời và đạt nhiều kết quả tích cực, số lượng ý kiến, kiến nghị được giải quyết dứt điểm chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND các cấp đã tiếp nhận 8.277 ý kiến cử tri trên các lĩnh vực (đã giải quyết được 7.897 ý kiến, đạt 95,4%). Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND các cấp đã tiếp nhận được 2.080 ý kiến (đã giải quyết 1.996 ý kiến, đạt 94,5%).

HỒNG MINH
#