Tổng kết tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp

Tạo nguồn đầu tư các công trình, dự án cấp thiết

- Thứ Tư, 22/11/2023, 07:39 - Chia sẻ

Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực đầu tư cần thiết nhưng hiện chưa cân đối được nguồn lực, Thường trực HĐND đề nghị UBND chỉ đạo kiểm tra thực tế để xác định phương án giải quyết, phân loại đầu tư và lập danh mục theo thứ tự ưu tiên làm cơ sở cho định hướng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn, hàng năm phù hợp với tính cấp thiết, ưu tiên theo thực tế phát sinh; phấn đấu tăng thu để tạo nguồn bố trí đầu tư các công trình, dự án cấp thiết, bức xúc do cử tri kiến nghị ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Đa dạng nhiều kênh thông tin, tạo không gian mở

Hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Long An từ khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành tiếp tục có nhiều đổi mới, cải tiến: tăng cường thêm hình thức lắng nghe ý kiến cử tri qua việc phát động Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An”; đa dạng hình thức TXCT như trực tiếp, trực tuyến và trực tiếp kết hợp với trực tuyến; kết hợp TXCT của Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND cấp huyện trên cùng địa bàn ứng cử; kết hợp TXCT của tổ đại biểu HĐND cấp huyện và đại biểu HĐND cấp xã trên cùng địa bàn ứng cử; đa dạng nhiều kênh thông tin để tương tác, tiếp nhận ý kiến cử tri (thông qua điện thoại, thư điện tử, diễn đàn đại biểu dân cử và cử tri trên Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các trang mạng xã hội của HĐND tỉnh như Zalo, Facebook, Youtube…), tạo ra không gian mở cho đại biểu và cử tri.

Tài liệu TXCT được gửi đến đại biểu qua hộp thư điện tử, phần mềm ICT. Đặc biệt, đối với HĐND tỉnh, tài liệu TXCT còn được đưa lên Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và mở rộng việc lắng nghe, tương tác với cửa tri qua  các trang mạng xã hội của HĐND tỉnh (Zalo, Facebook, Youtube).

Trên cơ sở kế hoạch TXCT, lãnh đạo UBND tỉnh, cấp huyện, xã đã ban hành văn bản phân công lãnh đạo sở, ngành tỉnh, UBND, các phòng, ban, đơn vị tham dự đầy đủ các buổi TXCT. Qua đó, các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết đều được giải thích, làm rõ ngay tại cuộc tiếp xúc; việc trao đổi trực tiếp với cử tri tại các buổi tiếp xúc giúp cử tri tin tưởng vào công tác lãnh đạo của Đảng, điều hành của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Sau mỗi đợt TXCT, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh (huyện); đồng thời với việc tổng hợp từ các Tổ đại biểu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cũng phản ánh các ý kiến, kiến nghị cử tri trên địa bàn tới Thường trực HĐND; tiếp nhận ý kiến cử tri qua hộp thư điện tử, Diễn đàn cử tri trên Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các trang mạng xã hội của HĐND (Zalo, Facebook, Youtube), đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và Nhân dân biết, theo dõi.

Giải trình, đối thoại, chất vấn để đi đến kết quả giải quyết cuối cùng

Việc theo dõi, giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri được tăng cường. Thường trực HĐND chỉ đạo phân loại, hệ thống lại toàn bộ kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết thỏa đáng, tồn đọng đến trước thời điểm TXCT của đại biểu. Giao các Ban HĐND theo lĩnh vực phụ trách thẩm tra thực tế, xác định hình thức giám sát phù hợp; đề nghị từng Tổ đại biểu HĐND khảo sát, giám sát thực tế đối với các nội dung cử tri kiến nghị nhưng cơ quan chức năng giải quyết chưa thỏa đáng hoặc hiệu quả không cao.

Sau khi thẩm tra, giám sát phải phân loại cụ thể thành 4 nhóm, có tỷ lệ giải quyết cụ thể: (i) Nhóm các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong; (ii) Nhóm các ý kiến, kiến nghị đang giải quyết; (iii) Nhóm các ý kiến, kiến nghị chưa giải quyết, thời hạn giải quyết; (iv) Nhóm các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin lại để cử tri nắm. Thường trực HĐND chọn lọc những nội dung cần khảo sát, giám sát chuyên sâu hoặc đưa ra tổ chức giải trình, đối thoại, chất vấn để đi đến kết quả giải quyết cuối cùng.

Công tác giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. Riêng đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực đầu tư cần thiết nhưng hiện tại chưa cân đối được nguồn lực thực hiện, Thường trực HĐND đề nghị UBND chỉ đạo kiểm tra thực tế để xác định phương án giải quyết cụ thể, phân loại đầu tư và lập danh mục theo thứ tự ưu tiên làm cơ sở cho định hướng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn, hàng năm phù hợp với tính cấp thiết, ưu tiên theo thực tế phát sinh và công khai để cử tri biết, giám sát thực hiện; phấn đấu tăng thu để tạo nguồn bố trí đầu tư các công trình, dự án cấp thiết, bức xúc do cử tri kiến nghị ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Nhìn chung, việc theo dõi, giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tăng cường, thực hiện bài bản, các vấn đề xác đáng cử tri bức xức kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm, được đưa ra giám sát, chất vấn, giải trình, đối thoại để đi đến kết quả giải quyết cuối cùng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Qua đó cho thấy, nhiều khó khăn, bức xúc liên quan đến sản xuất nông nghiệp; việc cung cấp điện phục vụ sản xuất nông nghiệp; công tác chăm sóc sức khỏe của Nhân dân; các chế độ chính sách; công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội… có chuyển biến tích cực, từng bước được xử lý, tháo gỡ và tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

KIỀU BẢO
#