Chi cục Thuỷ lợi Bắc Giang làm chủ đầu tư nhiều gói thầu tiết kiệm chỉ ở mức dưới 0,1% cho ngân sách nhà nước

- Thứ Hai, 10/06/2024, 11:23 - Chia sẻ

Trong những năm qua, Chi cục Thuỷ lợi Bắc Giang là Chủ đầu tư của nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Qua tìm hiểu, nhiều gói thầu sau khi công bố có tỷ lệ tiết kiệm không cao, thậm chí có nhiều gói thầu tiết kiệm chỉ ở mức dưới 0,1% cho ngân sách nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn số 2581/UBND-KTN yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, nhà đầu tư trong tỉnh nâng cao chất lượng công tác đấu thầu và đẩy mạnh các biện pháp nhằm công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các chủ đầu tư dự án nâng cao hơn nữa trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác lựa chọn nhà thầu và quản lý, triển khai thực hiện hợp đồng. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp bất hợp pháp vào quá trình lựa chọn nhà thầu để tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong việc phê duyệt dự toán, giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu. Nghiêm túc thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trên phần mềm quản lý công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh theo quy định…

Từ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, rà soát một số doanh nghiệp và chủ đầu tư trên địa bàn trong hoạt động đấu thầu nhận thấy nhiều vấn đề đáng suy ngẫm. 

Qua khảo sát thực tế nhiều năm liền, tại các gói thầu đầu tư công do Chi cục Thuỷ lợi Bắc Giang làm chủ đầu tư thường có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất nhỏ chỉ ở mức khoảng 1%, thậm chí có gói thầu chỉ tiết kiệm khoảng 0,008%.

Điểm mặt các gói thầu do Chi cục Thuỷ lợi Bắc Giang làm chủ đầu tư -0

Đơn cử, ngày 15.9.2022, ông Lê Thành Chung - Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ Lợi tỉnh Bắc Giang đã ký 2 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3. Trong đó, gói thầu thi công tu sửa, hoàn thiện kè Vát, huyện Hiệp Hoà đoạn từ K12+714+000 đê tả Cầu, công trình: Tu sửa, hoàn thiện kè Vát, huyện Hiệp Hoà đoạn từ K12+714-K13+000 đê tả Cầu.

Công ty TNHH Xây dựng Đức Lợi là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 2.624.977.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 2.629.168.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 4.191.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,15%) cho ngân sách nhà nước.

Gói thầu thi công tu sửa, hoàn thiện kè Trung Đồng, huyện Việt Yên đoạn từ K49+500 đến K59+730 đê tả Cầu, Công trình: Tu sửa, hoàn thiện kè Trung Đồng, huyện Việt Yên đoạn từ K59+500 đến K59+730 đê tả Cầu.

Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Duy Anh là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 1.074.132.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 1.074.626.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 494.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,04%) cho ngân sách nhà nước.

Ngày 8.8.2022, ông Lê Thành Chung - Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ Lợi tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình: Xây mới trạm bơm, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng Phú Cường là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 1.741.676.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 1.741.984.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 308.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,01%) cho ngân sách nhà nước.

Điểm mặt các gói thầu do Chi cục Thuỷ lợi Bắc Giang làm chủ đầu tư -0

Ngày 3.8.2022, ông Lê Thành Chung - Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ Lợi tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Thi công sửa chữa Hạt quản lý đê thành phố Bắc Giang công trình: Sửa chữa Hạt quản lý đê thành phố Bắc Giang.

Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Tuấn Thành là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 1.162.997.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 1.163.187.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 190.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,01%) cho ngân sách nhà nước.

Ngày 29.6.2022, ông Lê Thành Chung - Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ Lợi tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê bằng bê tông đoạn K13+650-K14+140 đê tả Cầu huyện Hiệp Hoà, Công trình: Duy tuy sửa chữa thường xuyên công trình đê điêu (đê, kè, cống).

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Đạt Bắc Giang là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 2.626.393.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 2.632.428.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 6.035.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,2%) cho ngân sách nhà nước.

Ngày 7.10.2021,  ông Lê Thành Chung - Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ Lợi tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Chỉnh trang mái đê, phát quang mái đê, mái kè trên các tuyến đê tả Thương, hữu Thương, tả Cầu và tả Thương Dương Đức, dự án: Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021 tỉnh Bắc Giag.

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Hà Nội 7 là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 2.242.350.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 2.243.570.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 1.220.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,05%) cho ngân sách nhà nước.

Ngày 30.9.2021, ông Lê Thành Chung - Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ Lợi tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Gia cố mặt đê đoạn K51+000-K52+340 đê tả Cầu, huyện Việt Yên, Dự án: Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2921 tỉnh Bắc Giang (Ngân sách trung ương).

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Đạt Bắc Giang là đơn vị trúng thầu với vai trò liên danh, giá trúng thầu là 3.472.468.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 3.475.667.892 đồng, giá trúng thầu là 3.199.892 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,09%) cho ngân sách nhà nước.

Ngày 30.9.2021, ông Lê Thành Chung - Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ Lợi tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Gia cố mặt đê đoạn K31+800-K33+125 đê hữu Thương, thành phố Bắc Giang, Dự án: Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021 tỉnh Bắc Giang.

Công ty CP Xây dựng 337 là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 4.138.027.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 4.143.278.717 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 5.251.717 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,1%) cho ngân sách nhà nước.

Điểm mặt các gói thầu do Chi cục Thuỷ lợi Bắc Giang làm chủ đầu tư -0

Ngày 27.9.2021, ông Lê Thành Chung - Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ Lợi tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Gia cố mặt đê đoạn K19+705-K22+000 đê tả Cầu, huyện Hiệp Hoà, Dự án: Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021 tỉnh Bắc Giang.

Công ty TNHH Xây dựng Đức Lợi là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 9.084.577.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 9.095.066.396 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 10.489.396 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,1%) cho ngân sách nhà nước.

Ngày 10.9.2021, ông Lê Thành Chung - Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ Lợi tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tưới trạm bơm Miếu Cụ, huyện Yên Dũng, Công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh ưới trạm bơm Miếu Cụ, huyện Yên Dũng.

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Đạt Bắc Giang là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 3.199.110.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 3.203.501.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 4.391.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,1%) cho ngân sách nhà nước.

Ngày 26.8.2021, ông Lê Thành Chung - Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ Lợi tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Cải tạo, nâng cấp kênh cấp 1 Bảo Sơn đoạn từ K9+00 đến K14+00, Công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh cấp 1 Bảo Sơn đoạn từ K9+00 đến K14+00.

Công ty TNHH Một thành viên Thái Nhung là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu là 2.879.252.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 2.879.508.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 256.000 đồng (tương đương tiết kiệm 0,008%) cho ngân sách nhà nước.

Minh Dương
#