ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình): Giải quyết tận gốc các kiến nghị của cử tri

- Thứ Hai, 20/11/2023, 15:39 - Chia sẻ

Thảo luận tai hội trường sáng nay, 20.11, về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc đề nghị: Quốc hội và các Đoàn ĐBQH tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát lại “lời hứa”. Đặc biệt, phải bám sát, theo đến cùng những nội dung đòi hỏi có lộ trình thực hiện.

Củng cố niềm tin của cử tri, nhân dân

Qua nghiên cứu báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Năm, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình và đánh giá cao trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến trách nhiệm giải quyết của Quốc hội, Chỉnh phủ, các Bộ, ngành.

ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình): Giải quyết “tận gốc” các kiến nghị của cử tri -0
ĐBQH Đặng Bích Ngọc phát biểu tại hội trường, sáng 20.11. Ảnh L. Hiển

Thời gian qua, với sự tập trung quyết liệt của Quốc hội, cùng với sự chủ động phối hợp của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, việc xem xét, nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị cử tri đã có những thay đổi tích cực. Công tác tiếp nhận, xử lý các ý kiến, kiến nghị cử tri được coi trọng và xác định là nhiệm vụ quan trọng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực.  

ĐBQH Đặng Bích Ngọc cũng nhấn mạnh: việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhân dân đã góp phần quan trọng trong tháo gỡ có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội. Qua đó, cũng góp phần quan trọng giải quyết căn bản tình trạng đơn, thư khiếu nại tố cáo kéo dài, vượt cấp, là nguyên nhân của việc mất an ninh trật tự ở cơ sở, tạo niềm tin trong cử tri và Nhân dân.

Khẳng định tinh thần chủ động đổi mới của Quốc hội

Thông qua các cuộc TXCT, các vị ĐBQH đã tiếp nhận, tổng hợp được 2.765 kiến nghị cử tri. Trong đó, 69 kiến nghị liên quan đến hoạt động Quốc hội; 2.605 kiến nghị liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành; 61 kiến nghị liên quan đến công tác của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 30 kiến nghị liên quan đến công tác của các cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương.

Tất cả các kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đã được Quốc hội chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Đến nay, đã có 2.761/2.765 kiến nghị được trả lời, giải quyết. Với tỷ lệ giải quyết rất cao (99.5%), các nội dung giải quyết kiến nghị cử tri đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của cử tri, nhân dân. Nhiều nội dung kiến nghị cụ thể của cử tri được Chính phủ, các bộ, ngành nghiên cứu, xem xét đưa ra các giải pháp thiết thực, có lộ trình.

Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội đã có sự đổi mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của vấn đề giám sát tối cao. Tiếp thu ý kiến của cử tri các địa phương, hoạt động chất vấn, giám sát đã có rất nhiều thay đổi, từ khâu lựa chọn, quyết định nội dung, bám vào thực tiễn, "đúng và trúng" nhiều vấn đề nóng, bức xúc nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều nội dung trả lời kiến nghị của các bộ, ngành Trung ương tiếp tục được các ĐBQH giám sát.

“Điều này càng khẳng định tinh thần đổi mới, đồng hành của Quốc hội với Chính phủ. Nhiều nội dung trả lời kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ngành được cử tri và Nhân dân đánh giá cao như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội”, ĐBQH Đặng Bích Ngọc chia sẻ.

Bám sát những nội dung đòi hỏi có lộ trình thực hiện  

Bên cạnh những kết quả đạt được trong giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương thì công tác tiếp nhận, trả lời kiến nghị cũng còn những vấn đề tồn tại, hạn chế. Trong đó, việc tổng hợp báo cáo của một số Đoàn ĐBQH còn chậm (có những nội dung các tỉnh tổng hợp gửi Trung ương nhưng chưa đúng thẩm quyền); vẫn còn những nội dung trả lời của một số bộ, ngành chưa sát, kéo dài, nội dung trả lời chung chung, không rõ ràng, khó cho các địa phương thực hiện; có nhiều kiến nghị chưa được các Bộ, ngành quan tâm đúng mức, trách nhiệm đối với mỗi cơ quan còn hạn chế, còn sự đùn đẩy trách nhiệm... Thực tế cũng cho thấy, có những kiến nghị liên quan đến sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách vẫn chưa được xem xét giải quyết kịp thời. Một số nội dung tuy đã có trả lời nhưng vẫn chưa đáp ứng được sự mong đợi của cử tri, nhân dân; còn để xảy ra tình trạng người dân phải kiến nghị nhiều lần. Nhiều nội dung kiến nghị của cử tri và Nhân dân cũng không thể trả lời được ngay, cần có thời gian để các Bộ, ngành tham mưu; cũng có nội dung khó có thể trả lời được... Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến kết quả giải quyết không đạt 100%.

Theo đại biểu Đặng Bích Ngọc, việc Quốc hội đưa nội dung giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân vào Chương trình thảo luận nghị trường cho thấy tinh thần đổi mới không ngừng nghỉ của Quốc hội; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và tiếp thu nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, ĐBQH Đặng Bích Ngọc đề nghị: các Đoàn ĐBQH cần chủ động thực hiện sớm hoạt động TXCT trước và sau các kỳ họp; tổng hợp, phân loại chính xác các kiến nghị gửi tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định về thời gian và bảo đảm đúng nội dung. Quốc hội, các Đoàn ĐBQH cần tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát lại những “lời hứa” của các bộ, ngành. Đặc biệt, những nội dung đòi hỏi có lộ trình thực hiện phải bám sát, theo đến cùng. Đồng thời, thường xuyên tổ chức rà soát lại những kết quả trả lời của Chính phủ, các bộ, ngành để có đôn đốc, theo dõi thực hiện.

ĐBQH Đặng Bích Ngọc cũng đề nghị, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương thường xuyên chỉ đạo và đưa kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri vào thành một nội dung về công tác thi đua - khen thưởng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành để chỉ đạo thực hiện.

Trần Tâm
#