ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình): Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến đã tạo được niềm tin của nhân dân

- 08/11/2022, 13:58 - Chia sẻ

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Đặng Bích Ngọc cho biết, cử tri và nhân dân đánh giá cao việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 33 về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Điều này thể hiện quyết tâm của Quốc hội, Chính phủ trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xét xử trong bối cảnh dịch bệnh. 

#