Nghị viện Thanh niên New Zealand

Để thanh niên thực hành dân chủ

- Chủ Nhật, 11/12/2022, 07:32 - Chia sẻ

Nghị viện Thanh niên của New Zealand là một mô hình vô cùng thú vị cho phép những người trẻ tuổi tìm hiểu trực tiếp về nền dân chủ, cách thức nó vận hành; trực tiếp tác động đến quá trình ra quyết định của chính phủ, giúp tiếng nói của giới trẻ được lắng nghe.

Để thanh niên thực hành dân chủ -0
Cuộc họp của Nghị viện Thanh niên 2022. Nguồn: parliament.co.nz

Nghị viện Thanh niên được tổ chức ba năm một lần để phản ánh nhiệm kỳ Nghị viện ba năm của New Zealand. Mỗi kỳ Nghị viện Thanh niên đều chọn ra 120 thành viên có độ tuổi từ 16 - 18 tuổi, tương ứng với số nghị sĩ của Nghị viện New Zealand. Mỗi nghị sĩ của Nghị viện sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm, lựa chọn ở khu vực bầu cử của mình để chọn ra một thành viên cho Nghị viện Thanh niên.

Khi được chọn là thành viên, nghị sĩ trẻ sẽ có cơ hội vận động cho cộng đồng của mình, tranh luận về các chủ đề có ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân và những thanh niên khác. Thành viên của Nghị viện Thanh niên cũng có cơ hội kết nối với nghị sĩ của Nghị viện New Zealand mà người đó đại diện, tương tác với các đồng nghiệp và thực hiện các dự án do chính mình khởi xướng.

Trong thời gian nhiệm kỳ của mình, các “nghị sĩ” trẻ sẽ có một kỳ họp giống như kỳ họp của Nghị viện được tổ chức trong hai ngày mà tại đó, những thành viên của Nghị viện Thanh niên sẽ có những hoạt động như những nghị sĩ thực thụ, chẳng hạn như cho ý kiến, thảo luận và thông qua một dự án luật; chất vấn các bộ trưởng; tham gia vào các ủy ban giống như các ủy ban của Nghị viện để thảo luận về những vấn đề ủy ban đó quan tâm…

Tương ứng với mỗi nhiệm kỳ của Nghị viện Thanh niên, sẽ có một Thư ký của Nghị viện được tuyển chọn. Thư ký sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ, đưa ra lời khuyên cho các nghị sĩ trẻ và bảo đảm Nghị viện Thanh niên hoạt động suôn sẻ thông suốt trong cả nhiệm kỳ của mình. Thư ký Thanh niên sẽ do chính Thư ký của Nghị viện New Zealand (hiện tại là ông David Wilson) hướng dẫn.

Nghị viện Thanh niên 2022 diễn ra khi nào?

Nhiệm kỳ của Nghị viện Thanh niên 2022 kéo dài từ ngày 1.3 đến ngày 31.8.2022, trong đó, các nghị sĩ trẻ sẽ có hai ngày họp được tổ chức vào 19 và 20.7.2022 tại Hội trường của Nghị viện, vào thời gian Nghị viện New Zealand trong kỳ nghỉ.

Mục tiêu của Nghị viện Thanh niên là gì?

Việc tổ chức mô hình Nghị viện Thanh niên là nhằm giúp thanh thiếu niên có sự thực hành về quy trình nghị viện; từ đó càng nhiều người trẻ càng tốt (trước và sau sự kiện) quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề của cộng đồng và quá trình ra quyết sách đối với địa phương cũng như giới trẻ; tăng cường sự hiểu biết của giới trẻ về Nghị viện; tìm kiếm phát hiện mối quan tâm mới của giới trẻ, đưa những mối quan tâm đó đến với cơ quan hoạch định chính sách.

Điều gì sẽ xảy ra trong hai ngày họp của Nghị viện Thanh niên 2022?

Sự kiện Nghị viện Thanh niên 2022 kéo dài hai ngày bắt đầu với lễ khai mạc chính thức của Nghị viện Thanh niên. Sau đó, các nghị sĩ trẻ sẽ chuyển sang phiên chất vấn các Bộ trưởng trước khi chuyển sang các cuộc họp của ủy ban vào buổi chiều.

Trong ngày thứ hai, các nghị sĩ trẻ sẽ nhóm họp theo ủy ban để xem xét các dự thảo báo cáo của các ủy ban chọn lọc, trước khi quay trở lại Hạ viện để tranh luận về một dự luật. Các báo cáo của ủy ban chọn lọc sẽ được trình bày trước Hạ viện và sau đó là cuộc tranh luận chung cho đến cuối ngày.

Mục đích của nhiệm kỳ 6 tháng là gì?

Nhiệm kỳ năm 2022 sẽ bắt đầu vào ngày 1.3 và kết thúc vào ngày 31.8 năm 2022. Việc để cho các nghị sĩ trẻ làm việc trong suốt 6 tháng thay vì chỉ có 2 ngày họp ở Hội trường nhằm bổ sung giá trị đáng kể cho các nghị sĩ trẻ trong quá trình học tập và trau dồi kinh nghiệm để làm một chính trị gia.

Trong thời gian nhiệm kỳ của mình, các nghị sĩ thanh niên sẽ phải làm việc để chuẩn bị cho kỳ họp tại Nghị viện Thanh niên; làm việc trong cộng đồng của họ, các thành viên Phòng Báo chí Thanh niên nghiên cứu và báo cáo về các hoạt động của Nghị viện Thanh niên, trong khi Thư ký Thanh niên chuẩn bị thông tin, tài liệu, đưa ra lời khuyên cho các thành viên.

Những người tham gia được hỗ trợ như thế nào?

Nghị viện Thanh niên do Văn phòng Thư ký (OOC) và Bộ Phát triển Thanh niên (MYD) đứng ra tổ chức và điều hành. Tất cả những thanh niên được tuyển chọn sẽ được đào tạo, hỗ trợ và hướng dẫn trong suốt quá trình nhiệm kỳ của mình.

Cụ thể, OOC sẽ tổ chức đào tạo trong nhiệm kỳ Nghị viện Thanh niên 2022, cung cấp cho tất cả những người tham gia thông tin và nguồn lực để đảm nhiệm vai trò của họ; đồng thời cũng có thể cung cấp và tạo điều kiện cho các kết nối và liên hệ chính trong cộng đồng của họ khi cần thiết để hỗ trợ kết quả nhiệm kỳ của họ.

MYD sẽ cung cấp mọi dịch vụ chăm sóc phục vụ cho tất cả những người tham gia từ khi kết thúc giai đoạn lựa chọn người tham gia cho đến khi kết thúc chương trình nhiệm kỳ 6 tháng, bao gồm cả sự kiện tại chỗ kéo dài hai ngày.

Nguồn kinh phí cho sự kiện này lấy từ đâu?

MYD tổ chức và tài trợ cho sự kiện này, bao gồm cung cấp chi phí đi lại, ăn uống và chỗ ở cho tất cả các Nghị sĩ Thanh niên và thành viên Phòng Báo chí Thanh niên tham dự từ bên ngoài khu vực Wellington. Chi phí liên quan đến Thư ký Thanh niên sẽ được tài trợ bởi Văn phòng Thư ký.

Phiên họp có được truyền hình trực tiếp không?

Phiên họp kéo dài 2 ngày của Nghị viện Thanh niên được truyền hình trực tiếp trên kênh TV của Nghị viện. Tuy nhiên, do các Nghị sĩ Thanh niên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Đạo luật Đặc quyền Nghị viện 2014 nên tất cả Nghị sĩ Thanh niên sẽ được đào tạo và hỗ trợ để tránh các vấn đề phát sinh.

Quốc Đạt