Các nghị sĩ trẻ “xoay” các bộ trưởng chính phủ về nhiều chủ đề

- Chủ Nhật, 11/12/2022, 07:56 - Chia sẻ

Tại kỳ họp của Nghị viện Thanh niên lần thứ 10, diễn ra trong hai ngày 19 - 20.7 vừa qua, các Bộ trưởng Chính phủ đã phải đối mặt với một loạt câu hỏi đầy thách thức tại Nghị viện về nhiều chủ đề khác nhau, từ câu hỏi về sức khỏe tâm thần, chương trình giảng dạy lịch sử của New Zealand, những rắc rối do lạm phát gia tăng gây ra... Đối với các Bộ trưởng, hoạt động chất vấn đã trở nên quen thuộc, nhưng có một điểm đặc biệt của lần đó là những người hỏi đều không có ai trên 18 tuổi.

24 nghị sĩ trẻ đăng đàn chất vấn

Trong số 120 nghị sĩ của Nghị viện Thanh niên 2022, 24 nghị sĩ đã có cơ hội chất vấn các bộ trưởng của Chính phủ. Sức khỏe tâm thần, đặc biệt là sức khỏe tâm thần thanh niên, được một số diễn giả chú trọng nhưng các chủ đề khác, chẳng hạn như lạm phát và cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine cũng là những điểm nổi bật chính.

Các nghị sĩ trẻ “xoay” các bộ trưởng chính phủ về nhiều chủ đề -0
Nghị sĩ Thanh niên Quinn Rimmer đặt câu hỏi trong Giờ chất vấn tại Nghị viện Thanh niên năm 2022. Nguồn: ITN

Trong số các câu hỏi, Thủ tướng Jacinda Ardern được hỏi về việc New Zealand đã chuẩn bị như thế nào để ngăn chặn mối nguy cơ can thiệp của nước ngoài vào các cuộc bầu cử, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Peeni Henare được hỏi về phản ứng của đất nước trước những rủi ro mới nổi đối với chủ quyền ở các nước khu vực Thái Bình Dương.

Đầu phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Grant Robertson đã trả lời chất vấn của Nghị sĩ Quinn Rimmer về các quyết định trước đây của bộ trưởng liên quan đến phản ứng với Covid-19 của New Zealand. Bộ trưởng Robertson giữ vững các quyết định của mình, nói rằng ông chịu trách nhiệm về mọi lựa chọn của mình trong bối cảnh những gì đang diễn ra khi ông đưa ra quyết định đó. Tuy nhiên, nghị sĩ Quinn nói rằng điều này là không đủ “mặc dù Bộ trưởng Robertson đã trả lời các câu hỏi của tôi ở mức độ hài lòng, nhưng nó vẫn chưa đầy đủ và phân tích kinh tế của ông ấy còn thiếu sót, nhất là liên quan đến Khoản cứu trợ sinh hoạt”.

Một điểm đặc biệt là các câu hỏi đặt ra cho các bộ trưởng do chính các nghị sĩ trẻ đưa ra dựa trên những gì họ quan tâm nhất.

Cuộc họp của các Ủy ban Chọn lọc

Nghị viện Thanh niên 2022 có mười ủy ban được chọn lọc. Mỗi ủy ban xem xét  một vấn đề liên quan đến lĩnh vực họ phụ trách và trong suốt nhiệm kỳ của mình, các nghị sĩ sẽ làm việc với địa phương, trên cơ sở sự giúp đỡ của nghị sĩ đỡ đầu để xem xét thảo luận và đưa ra báo cáo của ủy ban mình.

Chẳng hạn trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Phát triển Kinh tế, Khoa học và Đổi mới của Nghị viện Thanh niên đã xem xét cách hỗ trợ kinh tế toàn diện ở New Zealand, đặc biệt khi New Zealand đang thúc đẩy việc chuyển đổi sang nền kinh tế có mức lương cao, lượng khí thải thấp.

Ủy ban Lao động và Giáo dục Thanh niên đã thảo luận về các hướng cải thiện nền giáo dục; về mối quan hệ và giới tính trong các trường học ở New Zealand. Ủy ban đã xem xét các yêu cầu pháp lý hiện hành đối với các mối quan hệ và giáo dục giới tính; những hỗ trợ hiện tại cho các mối quan hệ và giáo dục giới tính

Ủy ban Môi trường Nghị viện Thanh niên đã xem xét cách thức New Zealand đáp ứng các cam kết về mục tiêu phi carbon vào năm 2050, bao gồm những biện pháp cụ thể để giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ hành động của Chính phủ đến các doanh nghiệp và cá nhân.

Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Thương mại của Nghị viện Thanh niên đã thảo luận lý do mà New Zealand theo đuổi chính sách phi hạt nhân vốn được áp dụng từ lâu để xem xét liệu chính sách này nên tiếp tục có hiệu lực vào năm 2022 hay nên được xem xét lại. Các khía cạnh của chính sách New Zealand không có vũ khí hạt nhân bao gồm thử nghiệm hạt nhân ở Thái Bình Dương, tàu vũ trang hoặc năng lượng hạt nhân, cũng như các nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế của New Zealand. Các nghị sĩ đã thảo luận về tình hình quốc tế và các động lực chính sách vào năm 2022 có thể ảnh hưởng đến chính sách phi hạt nhân của New Zealand như thế nào? Liệu có nên xem xét lại bất kỳ khía cạnh nào của chính sách phi hạt nhân của New Zealand hay không? Ý nghĩa chính sách pháp lý, đối nội và đối ngoại của bất kỳ quyết định nào nhằm xem xét lại các khía cạnh của chính sách phi hạt nhân của New Zealand.

Đạt Quốc