Lộ diện doanh nghiệp "quen mặt" thường xuyên trúng thầu của Ban quản lý và duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn Hà Nội

- Thứ Ba, 09/07/2024, 09:42 - Chia sẻ

Trong những năm qua, Công ty TNHH Hiếu Nam trúng khoảng 60 gói thầu, tổng giá trị các gói thầu có sự tham gia của doanh nghiệp này là hơn 1.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm ở mức rất thấp.

Công ty TNHH Hiếu Nam có địa chỉ tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội do Đặng Thị Vấn là người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ đăng ký hiện tại là 15 tỷ đồng. Danh sách thành viên góp vốn gồm: Đặng Như Đương góp 4,5 tỷ đồng (chiếm 30% tổng số vốn điều lệ); Đặng Thị Vấn góp 10,5 tỷ đồng (chiếm 70% tổng số vốn điều lệ).

Theo dữ liệu về đấu thầu, Công ty TNHH Hiếu Nam trúng khoảng 60 gói thầu, trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 1.000 tỷ đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là hơn 400 tỷ đồng. Trong những năm qua, Công ty TNHH Hiếu Nam thường xuyên là nhà thầu trúng các gói thầu do Ban quản lý và duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn Hà Nội làm chủ đầu tư.

Đáng chú ý, nhiều gói thầu do Công ty TNHH Hiếu Nam là nhà thầu có kết quả tiết kiệm cho ngân sách chỉ ở mức khoảng 0,2% đến 0,3 %, thậm chí, có gói thầu chỉ tiết kiệm ở mức 0,05%. Ngoài ra, Công ty TNHH Hiếu Nam cũng trúng nhiều gói thầu của các Ban QLDA ĐTXD làm chủ đầu tư như địa bàn như Ba Đình, Cầu Giấy...

Đơn cử, ngày 3.11.2023, ông Nguyễn Văn Quyến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình, Dự án: Cải tạo, cứng hoá mặt đê tả Đáy từ K22+750, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Công ty TNHH Hiếu Nam trúng gói thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 12.860.594.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 12.870.952.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 10.358.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,08%) cho ngân sách nhà nước.

ảnh chụp màn hình 2024-07-08 lúc 18.33.58.png -0
ảnh chụp màn hình 2024-07-08 lúc 18.35.59.png -0

Ngày 24.11.2022, ông Nguyễn Văn Quyến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ, Dự án: Cải tạo, sửa chữa kè Vân Phúc tương ứng từ K3+670 đến K4+000 đê Vân Cốc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH Hiếu Nam trúng gói thầu với vai trò liên danh, giá trúng thầu là 16.951.805.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 16.993.233.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 41.428.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,2%) cho ngân sách nhà nước.

Ngày 16.11.2022, ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình, Dự án: Cải tạo, sửa chữa kè Tản Hồng tương ứng từ K13+900 đến K14+500 đê hữu Hồng thuộc địa bàn các xã Tản Hồng, Châu Sơn, huyện Ba Vì.

Công ty TNHH Hiếu Nam trúng gói thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 10.839.338.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 10.866.829.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 27.491.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,2%) cho ngân sách nhà nước.

Ngày 26.9.2022, ông Nguyễn Văn Quyến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ, Dự án: Xử lý sự cố bờ hữu sông Hồng tương ứng từ K94+389 đến K94+889 đê hữu Hồng, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH Hiếu Nam trúng gói thầu với vai trò liên danh, giá trúng thầu là 9.847.445.152 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 9.859.780.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 12.335.000 đồng (tương đương tiết kiệm 0,1%) cho ngân sách nhà nước.

Công ty TNHH Hiếu Nam trúng thầu
Công ty TNHH Hiếu Nam trúng thầu

Ngày 28.9.2022, ông Nguyễn Văn Quyến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ, Dự án: Cải tạo, sửa chữa kè Minh Châu tương ứng từ K15+000 đến K16+600, đê hữu Hồng, huyện Ba Vì.

Công ty TNHH Hiếu Nam trúng gói thầu với vai trò liên danh, giá trúng thầu là 38.714.453.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 38.834.105.000 đồng, giá trúng thầu là 119.652.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,3%) cho ngân sách nhà nước.

Ngày 5.10.2021, Nguyễn Văn Quyến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường sông, Dự án: Cải tạo, sửa chữa, gia cố hộ chân kè Khánh Thượng và làm mái bờ sông Đà, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH Hiếu Nam trúng gói thầu với vai trò liên danh, giá trúng thầu là 17.862.004.000 đồng, so với giá dự toàn gói thầu là 17.892.630.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 30.626.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,1%) cho ngân sách nhà nước.

20.8.2021, Nguyễn Văn Quyến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình, Dự án: Cải tạo, khắc phục sự cố kè Liên Trì, tương ứng K47+000 đến K47+700, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH Hiếu Nam trúng gói thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 8.810.620.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 8.844.114.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 33.494.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,3%) cho ngân sách nhà nước.

Ngày 26.10.2020, ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình, Dự án: Cải tạo, sửa chữa khắc phục hư hỏng mặt đê một số tuyến đê trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH Hiếu Nam trúng gói thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 24.167.000.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 24.254.937.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm khoảng 33.494.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,3%) cho ngân sách nhà nước.

ảnh chụp màn hình 2024-07-08 lúc 18.37.13.png -0

Ngày 29.7.2020, ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, khắc phục sự cố hư hỏng kè Tản Hồng tương ứng từ K12+100 đến K13+000 đê hữu Hồng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH Hiếu Nam trúng gói thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 11.029.288.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 11.054.233.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 24.945.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,2%) cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, tại địa bàn quận Ba Đình, Công ty Hiếu Nam cũng trúng nhiều gói thầu xây lắp giá trị lớn. Cụ thể, ngày 24.8.2023, ông Vũ Phi Hùng – Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA ĐTXD quận Ba Đình đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp và lắp đặt thiết bị PCCC, Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ cấp nước PCCC trên địa bàn các phường thuộc quận.

ảnh chụp màn hình 2024-07-08 lúc 18.03.50.png -0

Công ty TNHH Hiếu Nam trúng gói thầu với vai trò liên danh, giá trúng thầu là 18.998.320.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 19.009.242.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 10.922.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,05%) cho ngân sách nhà nước.

Ngày 24.11.2022, ông Vũ Phi Hùng – Phó Giám đốc Phụ trách Ban QLDA ĐTXD quận Ba Đình đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Phá dỡ, thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị, Dự án: Xây dựng trường THCS Giảng Võ (đạt chuẩn quốc gia).

Công ty TNHH Hiếu Nam trúng thầu

Công ty TNHH Hiếu Nam trúng gói thầu với vai trò liên danh, giá trúng thầu là 151.376.605.000 đồng, so với giá gói thầu là 151.677.303.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 300.698.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,1%) cho ngân sách nhà nước.

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp sẽ tục giám sát chất lượng thực tế các công trình do Công ty TNHH Hiếu Nam thi công và thông tin đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Minh Dương
#