Sacombank: Lợi nhuận tăng trưởng, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần sụt giảm 69%

- Thứ Sáu, 17/03/2023, 08:55 - Chia sẻ

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của STB khi kết thúc năm 2022 đạt mức  8.837 tỷ đồng, tăng thêm 5.283 tỷ đồng so với năm 2021.

Dữ liệu tài chính được công bố thể hiện, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank; Mã chứng khoán: STB) có thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự năm 2022 đạt mức 37.390 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 6.339 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2021 và vượt 20% kế hoạch năm.

Trong đó, hoạt động chính của ngân hàng mang về 17.147 tỷ đồng lãi thuần, tăng 43% so với cùng kỳ. Mảng hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận kết quả khả quan với 5.194 tỷ và 1.062 tỷ đồng lãi, tăng lần lượt 20% và 44%. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng đột biến 501% lên 2.745 tỷ đồng.

Sacombank: Lợi nhuận tăng trưởng, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần sụt giảm 69% -0

Ở chiều ngược lại, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm đến 69% chỉ còn 12 tỷ đồng. Mảng chứng khoán đầu tư lỗ gần 20 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 164 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của STB năm 2022 đạt mức  8.837 tỷ đồng, tăng thêm 5.283 tỷ đồng so với năm 2021.

Riêng trong quý 4.2022, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt gần 1.900 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập lãi thuần tăng trưởng 142%. 

Tính đến 31.12.2022, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 592.000 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cuối năm 2021.

Trong đó, cho vay khách hàng tăng 13,1% đạt hơn 438.600 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 6,4% đạt 454.740 tỷ đồng. Số dư nợ xấu của ngân hàng giảm 24,9% còn 4.299 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng từ 1,47% về 0,98%.

Gia Hân
#