Singapore: Dẫn dắt và thận trọng

- Chủ Nhật, 14/08/2022, 06:08

Singapore có cách tiếp cận thực dụng và phù hợp với điều kiện đất nước trong giải quyết vấn đề liên quan tới ứng dụng công nghệ blockchain và tiền mã hóa. Nhằm tận dụng cơ hội tiềm năng mà công nghệ blockchain và tiền mã hóa mang lại, Đảo quốc sư tử đưa ra các cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường pháp lý mang tính dẫn dắt thúc đẩy đổi mới, phát triển công nghệ; đồng thời, Chính phủ nước này cũng thận trọng đối với công nghệ mới khi đưa ra các biện pháp nhằm kiểm soát rủi ro mà công nghệ blockchain và tiền mã hóa có thể mang lại.

Tăng cường hệ sinh thái blockchain

Từ năm 2016, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) - ngân hàng trung ương của Singapore đã ban hành Hướng dẫn về khung thể chế thí điểm (sandbox) dành cho các công nghệ tài chính, trong đó có blockchain, nhằm tạo môi trường pháp lý mang tính dẫn dắt, thúc đẩy đổi mới, phát triển công nghệ cho các tổ chức tài chính và các công ty khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

MAS khuyến khích nhiều thử nghiệm công nghệ tài chính hơn để những đổi mới đầy hứa hẹn trong lĩnh vực này có thể được thử nghiệm trên thị trường và có cơ hội được áp dụng rộng rãi hơn ở cả Singapore và nước ngoài. Để đạt được mục tiêu này, các tổ chức tài chính hoặc bất kỳ công ty nào quan tâm tới lĩnh vực này (được gọi là “người nộp đơn”) có thể đăng ký tham gia cơ chế sandbox để thử nghiệm các dịch vụ tài chính sáng tạo trong môi trường sản xuất, trong không gian và thời hạn được xác định rõ ràng. Cơ chế này cũng bao gồm các biện pháp bảo vệ thích hợp để ngăn chặn hậu quả của sự cố và bảo đảm an toàn, ổn định, lành mạnh tổng thể của hệ thống tài chính.

Cơ chế thí điểm của MAS đề ra các tiêu chí đánh giá các tổ chức tài chính, công ty khởi nghiệp nộp đơn tham gia sandbox. Theo đó, đơn xin tham gia sandbox phải cung cấp thông tin bổ trợ nhằm đáp ứng các tiêu chí đánh giá của MAS như: dịch vụ tài chính được đề xuất bao gồm công nghệ mới hoặc đang phát triển, hoặc sử dụng công nghệ hiện có theo cách sáng tạo. Dịch vụ tài chính được đề xuất giải quyết một vấn đề hoặc mang lại lợi ích cho người tiêu dùng hoặc ngành. Người nộp đơn có ý định và khả năng triển khai dịch vụ tài chính được đề xuất ở Singapore trên quy mô rộng hơn sau khi chấm dứt cơ chế thí điểm. Nếu có những lý do ngoại lệ khiến dịch vụ tài chính được đề xuất không thể được triển khai ở Singapore, thì bên nộp đơn cần chuẩn bị sẵn sàng phương án nhằm tiếp tục đóng góp cho Singapore theo những cách khác, chẳng hạn như tiếp tục các nỗ lực phát triển dịch vụ tài chính được đề xuất ở Singapore…

Trong thời gian cơ chế thí điểm của MAS có hiệu lực, các tổ chức tài chính hoặc các công ty tham gia cơ chế này được nới lỏng một số yêu cầu và quy định pháp lý như: yêu cầu về duy trì tài sản, thành phần hội đồng quản trị, số dư tiền mặt, xếp hạng tín dụng, sự vững vàng về tài chính, khả năng thanh toán quỹ và an toàn vốn, kinh nghiệm quản lý, tài sản lưu động tối thiểu…

Bên cạnh cơ chế thí điểm nhằm thúc đẩy việc phát triển, đổi mới sáng tạo công nghệ tài chính, các cơ quan nhà nước của Singapore như Quỹ Nghiên cứu quốc gia; Cơ quan Khoa học, kỹ thuật và nghiên cứu, Cơ quan Khoa học và công nghệ quốc phòng, Cơ quan Phát triển doanh nghiệp Singapore… cùng nhiều trường đại học ở đảo quốc sư tử cùng hợp tác trong Chương trình Đổi mới blockchain, nhằm tăng cường hệ sinh thái blockchain quốc gia và thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ này.

Nguồn: ITN

Kiểm soát rủi ro từ ứng dụng blockchain

Các loại tiền điện tử, tiền mã hóa, tiền ảo là một trong nhiều hình thức ứng dụng công nghệ blockchain trong lĩnh vực tài chính và không được coi tương đương với tiền thật ở Singapore. Tùy thuộc vào đặc điểm của từng loại, tiền điện tử có thể được coi là một sản phẩm được quản lý, chẳng hạn như sản phẩm thị trường vốn (bao gồm chứng khoán), tiền điện tử hoặc mã thông báo thanh toán kỹ thuật số ("DPT"), hoặc như một loại tiền kỹ thuật số không được kiểm soát và được sử dụng cho các mục đích thỏa dụng.

MAS không phát hành hoặc hỗ trợ bất kỳ loại tiền điện tử nào sử dụng trong lĩnh vực bán lẻ. Tuy nhiên, MAS đã hợp tác với những người tham gia ngành, lĩnh vực này để tiến hành các dự án hợp tác, chẳng hạn như “dự án Ubin” của Singapore, nhằm khám phá việc ứng dụng công nghệ blockchain và công nghệ “sổ cái phân tán” để bù trừ và giải quyết các khoản thanh toán, giao dịch chứng khoán. Nguyên mẫu mạng thanh toán đó được phát triển thông qua dự án này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán xuyên biên giới, cũng như các ứng dụng của khách hàng.

Bên cạnh đó, MAS cũng hợp tác với Trung tâm Đổi mới của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) và cộng đồng blockchain trong sáng kiến ​​mới mang tên “dự án Dunbar” nhằm thiết kế, phát triển và thử nghiệm các mô hình tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng đa trung ương mới cho các khoản thanh toán xuyên biên giới liên quan đến bán buôn tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương.

Việc đánh thuế tiền điện tử ở Singapore phụ thuộc vào loại hoạt động được thực hiện. Trường hợp giao dịch tiền điện tử được thực hiện trong quá trình kinh doanh thông thường, lợi nhuận thu được từ đó sẽ phải chịu thuế thu nhập. Trong trường hợp tiền điện tử được mua cho các mục đích đầu tư dài hạn, lợi tức vốn thu được từ đó sẽ không phải chịu thuế vì Singapore không đánh thuế đối với lãi vốn. Trong trường hợp tiền điện tử được sử dụng để thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ bị đánh thuế trên giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ nói trên, do tiền điện tử không phải là tiền pháp định (fiat) và không phải đấu thầu hợp pháp. Hơn nữa, tiền điện tử được coi là tài sản vô hình cho mục đích đánh thuế thu nhập. Do đó, các giao dịch với tiền điện tử được sử dụng làm thanh toán sẽ được coi là giao dịch hàng đổi hàng. Cơ quan Doanh thu Nội địa Singapore đã chỉ rõ trong Hướng dẫn Thuế điện tử về xử lý thuế thu nhập đối với tiền kỹ thuật số rằng: khả năng chịu thuế của số tiền thu được từ đợt phát hành tiền mã hóa lần đầu (ICO) phụ thuộc vào loại tiền mã hóa được phát hành. Nếu tiền mã hóa là một mã thông báo thanh toán (digital token), thì nó sẽ được coi là cổ phiếu giao dịch và tiền thu được từ ICO sẽ phải chịu thuế. Nếu tiền mã hóa là một mã thông báo tiện ích, vì nhà phát hành có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ trong tương lai, số tiền thu được từ ICO sẽ thể hiện sự cân nhắc đối với dịch vụ và sẽ bị đánh thuế khi dịch vụ được thực hiện. Nếu token là một mã thông báo bảo mật, thì số tiền thu được từ ICO sẽ được coi là số tiền phát sinh từ việc phát hành tài sản đầu tư và về bản chất là vốn, nên sẽ không phải chịu thuế.

Các quy định pháp luật chung về chống rửa tiền, chống tham nhũng của Singapore áp dụng với cả các loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa. Đơn cử, Đạo luật về chống tham nhũng, buôn bán ma túy và các tội nghiêm trọng khác của Singapore năm 1992 quy định nghĩa vụ báo cáo các giao dịch đáng ngờ với Văn phòng Báo cáo giao dịch đáng ngờ, Phòng Thương mại của Lực lượng Cảnh sát Singapore ngay lập tức - hành động này có thể thực hiện một cách hợp lý. Việc không gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ sẽ cấu thành tội hình sự theo đạo luật này.

Theo Đạo luật trấn áp tài trợ khủng bố năm 2002, một người nên tiết lộ cho cảnh sát bất kỳ hành vi sở hữu, tạm giữ hoặc kiểm soát bất kỳ tài sản nào hoặc thông tin về bất kỳ giao dịch hoặc giao dịch được đề xuất nào liên quan đến tài sản nào thuộc bất kỳ tổ chức khủng bố hoặc cá nhân khủng bố nào.

Thêm vào đó, các nhà cung cấp dịch vụ DPT có thể phải tuân theo các yêu cầu bổ sung mà MAS cho là cần thiết hoặc bắt buộc phải tuân thủ vì lợi ích của công chúng, sự ổn định của hệ thống tài chính ở Singapore hoặc chính sách tiền tệ của MAS.

Nhật An