Vụ 3 dự án bãi container ì ạch suốt 10 năm: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo thế nào?

- Thứ Ba, 23/01/2024, 09:14 - Chia sẻ

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra lại hồ sơ pháp lý về đất đai tại 3 dự án bãi container ì ạch hơn 10 năm tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ.

Vụ 3 dự án bãi container ì ạch: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo gì? -0
Vùng đất được quy hoạch để làm 3 dự án bãi container tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ sau hơn 10 năm vẫn là rừng đước, vuông tôm. Ảnh: Thạc Hiếu.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản số 3650-TB/BCS thông báo kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 262-KH/TU ngày 31.7.2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đó là 3 dự án bãi container và dịch vụ cảng (31,05ha, chủ đầu tư cũ: Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn, chủ đầu hiện nay: Công ty CP Dịch vụ cảng Lưu Nguyên Cái Mép); Dự án kho bãi tổng hợp, dịch vụ hậu cần cảng và dịch vụ logistic (24ha, chủ đầu tư Công ty TNHH Tài Tiến); Dự án Trung tâm tiếp nhận phân phối cảng container Cái Mép (40ha) do Công ty Cổ phần Đầu tư tư vấn phát triển cảng Việt Nam làm chủ đầu tư.

Liên quan đến đơn của các hộ dân liên quan đến những dự án này, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung như: Chỉ đạo UBND thị xã Phú Mỹ kiểm tra lại hồ sơ pháp lý về đất đai; Quá trình quản lý, sử dụng đất, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; Việc kê khai đăng ký; Quy hoạch đất đai để khẳng định quyền sử dụng đất thuộc Nhà nước hay của tổ chức, cá nhân…để làm cơ sở giải quyết vụ việc.

Vụ 3 dự án bãi container ì ạch: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo gì? -0
Dự án của Công ty Tài Tiến, Công Ty Lưu Nguyễn đã được bàn giao đất thực địa nhưng nay vẫn là đất trống, vi phạm quy định Luật Đất đai. Ảnh: Quang Phương.

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) căn cứ quy định của pháp luật, rà soát việc xử lý đất rừng phòng hộ liên quan thực hiện các dự án theo đơn kiến nghị; Chỉ đạo chủ trường thực hiện các thủ tục để thanh lý hợp đồng với các trường hợp khoán trồng rừng tại các dự án theo quy định.

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TT-MT) rà soát lại các thủ tục đất đai tại các dự án để khẳng định quá trình xử lý, nếu có thiếu sót thì xử lý theo đúng quy định, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

Chỉ đạo Sở kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối với với Ban Tiếp công dân rà soát các nội dung kiến nghị của công dân để trả lời đơn theo quy định.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao ông Nguyễn Công Vinh, ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vụ việc, báo cáo kết quả về Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Liên quan đến 3 dự án bãi container trên, trong thời gian qua, các hộ dân đã có nhiều đơn thư kiến nghị về đất đai gửi UBND tỉnh và nhiều sở ban ngành kiến nghị thu hồi đất, thu hồi chấp thuận chủ trương dự án vì đã hơn 10 năm dự án không đưa đất vào sử dụng.

Ngày 16.11.2023, Sở KH-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có báo cáo (số 4215/SKHĐT-TT) gửi UBND tỉnh về việc kết quả kiểm tra liên quan đến các dự án bãi container trên.

Vụ 3 dự án bãi container ì ạch: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo gì? -0
Dự án của Công ty Lưu Nguyễn dù đã hết hạn gia hạn sử dụng đất (không thể gia hạn lần 2) nhưng hiện nay chỉ có mỗi căn nhà luôn đóng kín cửa. Ảnh: Quang Phương

Theo đó, năm 2010-2011, UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án trên; Công ty Lưu Nguyễn và Công ty Tài Tiến được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất dự án; Dự án của Công ty Tài Tiến được bàn giao đất ngày 1.8.2013, dự án của Công ty Lưu Nguyễn được bàn giao đất thực địa ngày 6.5.2014 (Công ty Cảng Việt Nam chưa được bàn giao đất thực địa).

Báo cáo của Sở KH-ĐT đã chỉ ra nhiều sai phạm tại 3 dự án như các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép giãn tiến độ đầu tư, gia hạn sử dụng đất. Tuy nhiên, các dự án đều không thực hiện theo tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép; Hết hạn gia hạn sử dụng đất (trừ dự án của Công ty Cảng Việt Nam vì chưa bàn giao đất thực địa), chủ đầu tư vẫn không đưa đất vào sử dụng như cam kết. Hiện nay, phần đất của cả 3 dự án đều vẫn là rừng đước, vuông tôm.

Cả 3 dự án đều vi phạm quy định tại điểm i, khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, quy định việc thu hồi đất đã được nhà nước giao, cho thuê mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa.

Cả 3 dự án đều liên quan đến đất rừng phòng hộ. Tuy nhiên, tại thời điểm thu hồi đất, giao đất, dự án chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và hiện nay chưa thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế. Điều này chưa đảm bảo phù hợp theo quy định tại các Điều 22,23,27 của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Ban quản lý rừng phòng hộ chưa hoàn tất công tác thanh lý khoán rừng. 

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin kết quả thực thi pháp luật trong vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Quang Phương
#