Viettel Post: Lợi nhuận sụt giảm về mức “lãi cho có”

- Thứ Hai, 06/02/2023, 09:24 - Chia sẻ

Lãi ròng quý 4.2022 của VTP về mức hơn 1 tỷ đồng, so với con số 49,3 tỷ đồng đạt được vào quý 4.2021, khoản lãi của VTP đã hao hụt tới 98%.

Dữ liệu tài chính hợp nhất quý 4.2022 cho biết, Tổng công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post; mã chứng khoán: VTP) có mức doanh thu thuần đạt 5.252 tỷ đồng, giảm 12,4 % so với cùng kỳ năm 2021. Cùng chiều, biên lãi gộp của Viettel Post giảm so với cùng kỳ xuống mức 2,1%.

Trong kỳ, các loại chi phí, giá vốn hàng bán, doanh thu hoạt động tài chính của Viettel Post không biến động mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh 66% lên 115 tỷ đồng.

Viettel Post: Lợi nhuận sụt giảm về mức “lãi cho có” -0
Diễn biến lợi nhuận sau thuế của Viettel Post năm 2022

Kết quả, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp bưu chính bị thu hẹp chỉ còn vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng, so với con số 49,3 tỷ đồng đạt được vào quý 4.2021, mức lợi nhuận này chỉ xứng đáng “lãi cho có”.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Viettel Post đạt 21.637 tỷ đồng, tăng chưa đầy 1% so với kết quả của năm trước. Doanh nghiệp lãi sau thuế gần 258 tỷ đồng, giảm 13%.

Đầu năm 2022, Viettel Post đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 25.723 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế là 498,4 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện như trên, đơn vị bưu chính mới chỉ đạt lần lượt 85% và 52% kế hoạch đề ra ban đầu.

Về tình hình tài chính, thời điểm ngày cuối năm 2022, Viettel Post có tổng tài sản 5.808 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Chủ yếu là các phải thu ngắn hạn 2.374 tỷ đồng, gồm 1.218 phải thu của khách và 1.096 tỷ đồng phải thu khác.

Doanh nghiệp tăng gửi tiền dài hạn từ 34 tỷ đồng ở đầu năm lên 140 tỷ đồng tại cuối năm. Tổng nợ phải trả vào cuối năm 2022 là 4.417 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Nợ vay ở mức 1.297 tỷ đồng, toàn bộ là vay ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu của VTP đạt gần 1.392 tỷ đồng, gồm 237 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của VTP là gần 3,2 lần.

Tú Anh
#